Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Lokaal Cultuurbeleid"Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Portugezen keren hun rug naar het schiereiland en kiezen voor de zee, zegt een lokaal adagium...Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
cultuurbeleid en -management culturele instituties en communicatie publicistiek woord- en beeldcultuur met een ruim vakaanbod dat diverse aspecten van de verschillende kunstmedia en kritische theorieën...Letteren), Blijde-Inkomststraat 21,3000 Leuven lokaal 03.23; tel

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Lokaal niet, omdat de Brusselse gemeenten liever negentien politiekorpsen (of schepenen van cultuur, of...) in stand houden dan samen te werken...Op die manier schakelen de auteurs zich immers in in de definitie van cultuurbeleid als aanwezigheidspolitiek...De institutionele structuur van Brussel maakt een coherent cultuurbeleid allerminst evident, maar van de hoofdstedelijke theatermakers mag iets meer verwacht worden dan dat ze dat, huilend in een

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
2b). Gemeentelijk cultuurbeleid Met het ‘ontwerp van decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid’ (versie van 1.12.2000...lokaal cultuurbeleid te stimuleren...tussen lokaal cultuurbeleid, bibliotheekbeleid en cultureel centrum concreter worden

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Etcetera: Het ontwerp van decreet moet dus tegelijkertijd de spreiding (geografisch en economisch) optimaliseren én een geïntegreerd gecoördineerd cultuurbeleid in de gemeenten stimuleren én...Het feit dat wij hun een zekere rol toebedelen, lokaal of regionaal, d.w.z...Totnogtoe is het altijd omgekeerd geweest: de overheid subsidieerde wat men lokaal deed

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Daarbinnen kan geen enkele stad, en dus ook bijvoorbeeld Brussel niet, het zich nog langer permitteren om een louter lokaal georiënteerd beleid te voeren...En vooral moet een bijdetijds stedelijk cultuurbeleid het aanmoedigen dat toonaangevende buitenlandse artiesten of culturele bemiddelaren in de eigen stad een tijdlang organisatorische posities...de onmiddellijke toekomst kan een stedelijk cultuurbeleid deze geuzennaam wel of niet verder actief gestalte geven

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
project goed gezind). Het lijkt dus inderdaad een constante in het cultuurbeleid hier te lande: altijd weer opnieuw zijn 'harde plaatsen' het uitgangspunt om dat beleid vorm te geven...Dat neemt niet weg dat een combinatie van de beide zonet gesignaleerde ontwikkelingen een bruikbare insteek oplevert voor een cultuurbeleid wég van het nog steeds gangbare 'infrastructuralisme...Het huidige Vlaamse cultuurbeleid geeft alvast interessante aanzetten in de richting van netwerkbevordering, onder meer via het decreet op het lokaal cultuurbeleid, het voor binnenkort

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
hebben nu wel Overleg Cultuur - overigens de enige regionale samenwerking die dankzij het nieuwe Decreet op Lokaal Cultuurbeleid is ontstaan

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
van de doelstellingen die het cultuurbeleid 2000-2004 vooropstelde...andere decreten (zoals het lokaal cultuurbeleid). Culturele competentie is een breed begrip...Ons vertrekpunt was dat educatie een aspect is van het volledige cultuurbeleid, en dus een transversale benadering nodig heeft

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
noemt het CC ook 'een huis voor kunsten'. Dat is verrassend, omdat de basisopdrachten van een cultuurcentrum zoals ze in het nieuwe decreet aangaande het lokale cultuurbeleid geformuleerd zijn...Voor mij is het duidelijk dat cultuurbeleid nog altijd in de eerste plaats gaat over spreiding van cultuur, spreiding van kunst en de daaruit voortvloeiende keuzes...etcetera Toch hebben wij de indruk dat het decreet op het lokaal cultuurbeleid een heel andere kaart trekt: die van de socio-cultuur, van de maatschappelijke cultuurbeleving... haeghens Maar waar

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Het nieuwe decreet betreffende het lokale cultuurbeleid goot wel wat olie op de roest en zie: ambras in de vriendenclub...Cultuurcentra kunnen mits het in acht nemen van enkele basisprincipes, waaronder democratische controle en het zich inschrijven in een strak beleidsplan, best wat afstand van lokaal bestuur verdragen...Kortom: het is goed dat de Vlaamse Gemeenschap zich eindelijk meer bekommert om de spreidingsproblematiek en het aangedurfd heeft het lokale cultuurbeleid extra stimuli te geven

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
2005) Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid, Brussel

Nr. 112, Juni 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
lacht) RWR: Afgaand op uw brieven in de Stakelse Courant durft u het lokaal cultuurbeleid wel eens hard aan te pakken


Development and design by LETTERWERK