Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Kind en Bernadetje"Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Integendeel, binnen de bonte mengeling van leeftijden, muziekstijlen en technische bagage wordt de verscheidenheid in afkomst minder bont, wordt het kind-zijn minder 'speciaal'. De kinderen zijn op de...Meer nog, de spannendste momenten in Bernadetje zijn die waarin de groep niet kan terugvallen op opzwepend spektakel en waarin de spelers de krachtmeting met de oogverblindende maar beperkte...Itak en Waltertje volgen hun eigen aanvoelen en dat heeft grote gevolgen voor henzelf en voor het bredere systeem waarin ze leven, maar zelf hebben ze maar weinig zicht op oorzaken en gevolgen van hun

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Vier decennia lang heeft zij (theater)kunstenaars geïnterviewd en hun werk gefilmd, eerst voor het NIR, dan de BRT en nog later de BRTN...Marianne Van Kerkhoven en Pascal Gielen spraken met Annie Declerck Als ik terugkijk op wat ik allemaal heb gedaan en hoe ik daartoe gekomen ben, kom ik steeds weer uit bij mijn vader (Richard...Bernadetje van Arne Sierens en Alain Platel is zo een voorbeeld

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Het lijkt mij interessanter en verfrissender om in plaats van de overeenkomsten met de historische Brecht-dramaturgie en de klassieke politieke jaren '70, nu eindelijk eens aandacht te besteden aan de...Zo ook bij Moeder en Kind en La Tristeza Complice...Een zingende vrouw wordt aangerand en verliest haar toonhoogte: als een beeld voor een theater dat het anti-esthetische toont en daarvoor kiest

Nr. 60, Juni 1997 • Bert André, Johan De Feyter, Paul Goossens,... • ... Alain Platel
Moeder en Kind en La Tristeza Complice uit 1995) en dat in 1996 zijn sterke betekenis en zijn originaliteit in het Vlaamse theaterveld bewees met de voorstelling Bernadetje, gemaakt in nauwe...Op alle niveaus is Platel bezig met het opheffen van hokjes': je kan van Bernadetje moeilijk zeggen of het een theater-, een dans- of een circusvoorstelling is; het materiaal en de manier waarmee er...Hetzelfde geldt voor eerdere voorstellingen van Platel waarbij uitgangspunten van zeer diverse aard werden gehanteerd, zoals de foto's van Nick Waplington in Moeder en Kind of de muziek van Purcell

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Hij struikelt bijna over zijn eigen woorden, en heeft het over hoop en licht en liefde en ontreddering en waanzin en verlangen en moed en mededogen en overgave en opnieuw over hoop, allemaal ineens...Het is een fragment uit Moeder en Kind, de successtory van het duo Sierens en Platel die aan Bernadetje voorafging...Drumleraar (1994) tot Moeder en Kind (1995) en Bernadetje (1996). (En dan vermeld ik enkel de twee recente hits en de stukken die in het Verzameld Werk terechtgekomen zijn

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Omdat er een discotheek staat in Epidauros, en omdat het kind in mij daar aan het dansen werd gebracht...Pat: Af en toe voel ik me verschrikkelijk eenzaam, maar ik ben blij dat ik af en toe verwante mensen tegenkom - al zitten ze in andere branches, zoals Frédéric Le Junter en Al Balis (resp...Dirk: Ik heb in Bernadetje gespeeld en heb daar veel goede herinneringen aan, maar toch kan ik niet zeggen dat ik het weer te pakken heb

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
De Amsterdamse school verliet er haar muren voor en koos er met staf en studenten voor te leven en te werken in Gent...DasArts heeft binnen en buiten Nederland enig aanzien verworven als postacademische theateropleiding, Victoria is met voorstellingen als Moeder en kind, Bernadetje, Wysiwyg en Kung Fu niet meer weg te...Geïnspireerd door de virtuoze piano-études van György Ligeti en de drie vioolsonates van EugèneYsaye en geplaatst in een verrassend transparant en geometrisch scènebeeld van Herman Sorgeloos, bouwt

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Niet alleen in België maar op zowat elk Europees festival waren Bernadetje en Moeder en kind te zien en lokten ze bijzonder heftige reacties uit...Iets wat je als het 'echte' zou kunnen omschrijven: wat de acteurs in bijvoorbeeld Moeder en kind op de scène deden, was zo treffend, herkenbaar, dat je je nauwelijks kon voorstellen dat ze niet...Bernadetje bijvoorbeeld). Hun gebrek aan ervaring en de eruit volgende houterigheid, maar ook hun nog niet totaal geconditioneerde, half onbewust gehanteerde en (van televisie, eerder dan van hun omgeving

Nr. 69, Januari 1999 • (advertentie)
met twee geruchtmakende performances, Blanket en Bucket, met een nieuwe installatie, videowerk van collega's en een lezing over haar werk • blanket, the surface of her, 9,io|n|i999 • 20.30...Met vrienden en gasten...brussel 2000 • creatie 11,12,13,14,15|01|2000 • 20.30 • lunatheater Alain Platel & Arne Sierens {s] allemaal indiaan Na Moeder & Kind en Bernadetje komen Sierens en

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
uit haar bewondering voor de 'kille' en 'cerebrale' teksten (deze uitdrukkingen komen van haarzelf)(2) van Paul Pourveur en Finn Iunker en voor een genre als 'de betere techno'(3) dat zij vergelijkt...Uiteraard impliceert dit niet dat de teksten van Geers geen vorm of betekenis zouden hebben, maar wel dat die vormen en betekenissen vluchtig zijn en sterk onderhevig aan het hier-en-nu...Eigen kind, schoon kind', zegt het spreekwoord, en het is niet prettig om te moeten aanhoren hoe iets dat men liefheeft wordt afgekraakt

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Vooral theater-lui die de luxe hebben om Allemaal Indiaan te vergelijken met Moeder & Kind en Bernadetje vragen zich in de wandelgangen af waar jullie op aansturen...Wat later snoot ik mijn neus en kroop de geur van haarlak en parfum alweer naar binnen...Denk aan de uitspraak van Kurt Vanhoutte en UIA-companen in dat opiniestuk in De Morgen en je weet alweer dat je zoiets als authenticiteit en constructie loepzuiver tegenover elkaar moet plaatsen

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Je zoekt naar ingrediënten die goed zijn en net zoals een kok weet je op de duur precies wat goed is. Etcetera: Is Allemaal Indiaan zo verschillend van Bernadetje en Moeder en Kind omdat er...Je kan wel Dozen en Napels tegenover Allemaal Indiaan en Moeder en Kind zetten, maar je kan voor mij Allemaal Indiaan niet meer tegenover Moeder en Kind zetten...Voor mij is Mouchette de voorloper van Moeder en Kind en Moeder en Kind de voorloper van De broers Geboers

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten spraken met hen over Schaamte, het Kaaitheater als festival en als kunstencentrum, over Victoria en Brugge 2002...Je zegt tot jezelf: we moeten dit doen, en morgen dat en overmorgen nog iets; en achteraf stel je vast dat er door alle dingen die je gedaan hebt 'iets is gebeurd'. Schaamte was in de eerste plaats...De kracht van Moeder en Kind zat in de combinatie Sierens-Platel

Nr. 107, Juni 2007 • Els Van Steenberghe • Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007
Het zijn creaties – met Moeder en Kind als fakkeldrager, en want later volgden Bernadetje (1996/1997) en Allemaal Indiaan (1999/2000) – waarin kinderen als de speelballen, de maden, de boksballen, de...Opnieuw wordt ook deze voorstelling gekenmerkt door een fijnmazig verweven van moed en ellende, rust en lawaai, grap en gruwel, verdriet en liefde, wanhoop en hoop, kind en volwassene, en hoe deze...Deze jeugdtheatermakers beschouwen een kind als een we-zen dat zich geïsoleerd weet van de bevreemdende volwassenenwereld en daar vanuit zijn verbeelding een fris, geestdriftig en dynamisch antwoord

Nr. 112, Juni 2008 • Geert Opsomer • Vaders, moeders en zonen in de trilogie...
Boeiend zijn ook de familieruzies die ontaarden en eindigen in een choreografie op sacrale muziek, zoals in de voorstellingen van Platel en Sierens (Moeder & Kind, Bernadetje). De muziek...synergie tussen de patriarchale broncultuur en de vrijere doelcultuur), en het verhaal van de moeders en de zonen (of hoe de kinderen van de tweede generatie gepusht worden door de moeders om zich te...Senseless acts of Beauty’ (McKay, 1996, geciteerd in Muggleton, D., The Post-subcultures Reader, 2003). ‘Nummers als ‘Telstar’ in Bernadetje of ‘Can you feel it’ in Moeder & Kind hadden nog


Development and design by LETTERWERK