Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Index"Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Uitgaande van een status quo in functies omvat de reëel gedane meeruitgave 8% (index en anciéniteiten). Voor D konden geen reële cijfers worden ingevuld omdat nominatieve bedragen werden ingeschreven...vorig seizoen (zonder de extra inlevering van index, berekend op 6%) eigen inkomsten %: tabel uit De Standaard

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
categorie C zonder toename van middelen); hier werd dus alleen 6% index op de wedde toegekend maar geen verhoging van werkingsmiddelen naar 30% als nu gebruikelijk voor dc C-catcgorie

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
normale verhogingen wegens anciënniteit, index en planwijziging

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De index laat het in het midden...Misschien kan de geautomatiseerde verwerking in de toekomst ook alle namen (ook acteurs) in de index aan en kan de ontkoppeling van auteurs- en titelindex voor een soepeler toegankelijkheid van het...beter, ze zijn een index op het geheugen, ze vormen een repertorium voor de theatertaal van een gemeenschap: lijsten van lemma's waarachter zich een scenisch leven verbergt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Een blik op ue index leert dat er momenteel niet minder dan 150 schouwburgen bespeeld worden, met vaak meerdere produkties per zaal

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Dit is het geval bij stijging van de index van de consumptieprijzen of bij uitgaven ten gevolge van de uitvoering van de CAO afgesloten tijdens het vorige seizoen in het bevoegde paritaire comité (19

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
dit opzicht is het wel jammer dat er geen index met trefwoorden voorzien is. In een eerste deel schetst Els Baeten een overzicht van waar de kunstorganisaties in Vlaanderen hun subsidies

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Je vindt geen hoofdje Aristoteles of Brecht bijvoorbeeld, maar via de verwijzingen in de index kom je terecht bij respectievelijk 66 en 147 verwijzingen, plus natuurlijk de referenties aan verwante

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Ook binnen het relatief traditionele presentatiekader fungeren ze als een index van een tactiele horizontaliteit, levendig werkzaam binnen de visuele en kinetische hiërarchie van het menselijk lichaam

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
een verzameling artikels en gedichten uit ruwweg de eerste tien jaargangen van het tijdschrift Index on Censorship.2 Dat tijdschrift bestaat nog steeds en bericht over de in onze ogen meest

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Dysphonia Severity Index (DSI). De DSI is een gewogen combinatie van akoestische metingen (de hoogste Frequentie (Hz

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Flordia introduceerde controversiële index-modellen als de 'gay index' en de 'bohemian index' als graadmeter voor de potentiële ruimte voor creativiteit in een stadsomgeving, waardoor de 'creatieve

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters • Het toeschouwersimperium
Info op www.superamas.com 1 http://www.baulesch.at/fa1809/2003/index-e.htm 2 Sloterdijk Peter, Het Kristalpaleis


Development and design by LETTERWERK