Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Het Nieuwpoortteater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • (advertentie)
Gent / Sint-Pietersabdij vanaf 15 u._ VOICES PARADE The King's Singers, Raymond Van het Groenewoud, Cantabile (UK), Mathilde Santing, Wannes Van de Velde & BRT Koor, laureaten...Gent / Nieuwpoortteater 20 u. Shelley Hirsch, nieuwe vokale muziek (USA) i.s.m...Nieuwpoortteater ¦ 250 Bf DANS vrij

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Warande Turnhout 24 Maart en 25 Maart Nieuwpoortteater 15 April Zandloper Wemmei "De nacht juist voor het woud" is een bevreemdend spel waarin eenzaamheid en angst in extreme mate het...Het Volk) Zijn "manifest" getrouw (Sand-berg wil streven naar eenvoud in het toneelbeeld...De kracht teruggeven aan het woord en de akteur centraal stellen) ondersteunt Royaards de tekst met een sobere, maar effektieve vormgeving

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
gedragsregels, in geschriften vastgelegd door voorgangers, mollahs en ayatollahs, en ingrijpt in het totale leven van de gelovige binnen het collectief van alle gelovigen, appelleert het soefisme aan het mystische, het...Nieuwpoortteater Gent Carpe, Carpe, Carpe Het Nieuwpoortteater besloot seizoen 1989-1990 met een opmerkelijke voorstelling...Vincent houdt er trouwens aan - ook nu hij directeur is van het Théâtre des Amandiers - om te blijven lesgeven aan het Conservatorium, hij beschouwt het als een opdracht om mee te werken aan het

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Helemaal op het einde van de jaren zeventig zag het Vlaamse theaterlandschap er troosteloos uit : het politieke vormingstheater van de zeventiger jaren had met het uitdeinen van de revoltebeweging...waar vroeger 'onze' jonge kunstenaars met open mond stonden te kijken naar wat het Kaaitheater of het Klapstuk vanuit het buitenland op het podium brachten, zouden de Vlaamse kunstencentra nu hetzelfde...Het Nieuwpoortteater, de Werf, Limelight, de Monty en het Stuc moeten het stellen met subsidies die variëren van 1,5 tot 5 miljoen

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Van Vlaams cultureel brug-gehoofd in het verfranste Brussel in de jaren '60 "met voor elk wat wils op de affiche" over het experiment en het debacle van de Werkgemeenschap (1968-1970) en het ontstaan...Het probleem, aldus Van Rompay, is dat het decreet de noden van de diverse centra vertaalt naar werkingsmodellen van het midden van de jaren '80 en die dan vastlegt voor het volgende decennium...Radeis behoort tot de eersten die van dit produktie-apparaat gebruik maken : "Het is de bedoeling dat deze eigen produkties bij een volgende aflevering van het festival, een groter deel van het

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een potje decreet In het nieuwe decreet consolideert de overheid haar falen tegenover de marge en het steeds bewegende theaterveld door de kategorie 'kunstencentra' in leven te roepen...Het kind Het kind niet met het badwater weggooien...Indien het eerste het geval is, is elke vorm van reglementering overbodig

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Je zou de affiche kunnen lezen als een soort van optelsom van de motieven van het stuk : het naakte mannenlijf dat halverwege het geslacht en onder het gezicht "afgeknipt" is als een symbool voor de...Zo tracht Emma vruchteloos het witte Venetiaanse doek af te schudden, dansen de drie personages aan het einde van het stuk een siow - ook door de zeer homogene kostumering aan het einde van het stuk...de officiële geschiedschrijvers achtte hij het fascisme geen ongeluk van de overkant en wees hij op het voortbestaan ervan in Stalinistische praktijken en het monddood maken van het individu in het

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
Thyestes Het Zuidelijk Toneel...Koningsdrama 2 (werktitel) Het Gevolg...Een Vlaamsche Onderneming) Nieuwpoortteater

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Zo verschijnt op een dag het allerbeste op de planken...Zo fascineert op een dag kuituur het grote publiek...Een Vlaamsche Onderneming) Nieuwpoortteater

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Scepterstraat 59 -Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Piet-ersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kor...Een consequent repertoire, vindt Erwin Jans 59 Opera : Salomé in de Munt Muzikaal viel er veel te genieten, zegt Johan Thielemans 61 Theater : het rijmloze theater van Cie De

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...29 Column: Paul Goossens over het belang van het belangeloze 30 Kindertheater: Kristel de Weerdt Interview met de programmator van het Stekelbeesfestival...41 Theater: Het antwoord op 24 november Bruno Koninckx zag Stan, Tie3, INS en Zuidpooltheater aan het werk 44 Theater: Ivo Van Hoves Begeren onder de olmen en Gered De moord op

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Deel 2 Benoît Vreux over twee belangrijke experimenten in het Waalse theater...37 Beleid: het nieuwe podiumdecreet Een aantal bedenkingen door Hugo De Greef

Nr. 43, November 1993 • (advertentie)
een voorstelling van 30 jongeren, Alain Platel, Frank Theys & Stef Cafmeyer, in het kader van de campagne " Jeugd, democratie & verdraagzaamheid" (*) 28 tot 31/10 & 2.3/11, Bourlaschouwburg...Van al die die niks te zeggen hebben zijn die die zwijgen ft aangenaamst De definitieve episode van het stuk van Frank Theys met Ianka Fleerackers, Diederik Peeters, Ryszard Turbiasz ea...een produktie van de Koning Boudewijnstichting, Antwerpen 93, Victoria (Gent), Beursschouwburg (Brussel), Nieuwpoortteater (Gent) & Cirque Divers (Liège), Realisatie : VICTORIA VICTORIA (vzw

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Een repertoire van het kijken Theatermaker Robert Wilson in het museum...30 De vleugels van het verstand Vlamingen en Nederlanders: Johan Thielemans over het grote verschil

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Scepterstraat 59 -Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Area, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Piet-ersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kor...semiotiek en symboliek in het kleutertheater

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
presenteert Frank Theys' integrale frVan al die die niks te zeggen hebben, zijn die die zwijgen 't aangenaamst" met: (op de scčne) Ianka Fleerackers & Wim Van Gotha; (op het scherm...Dag mevrouw, we zijn gekomen om het geld te halen waar het zit...Ja, dat zal niet gaan hé meneer..." 23, 24, 25, 26 maart (premičrereeks), Nieuwpoortteater - Gent (09/225 12 96) 29, 30, 31 maart & 1 april 't Stuc - Leuven (016/23 67 73); 6 & 7 april

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Ze zijn fier op hun West-vlaamse roots en kanaliseren hun muzikale energie in het 'combo' De Dolfijntjes en de 'big-band' De Vrienden van het Bos...project van het Nieuwpoortteater...Het Manifest Het Manifest bestaat in de eerste plaats uit Wim Van den Driessche en Dries Verhegen

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
En het laat zich door zijn specifieke werkritme zeer slecht combineren met andere dingen, zoals het presenteren van voorstellingen, waarin een continue relatie met het publiek centraal staat...men creëert een ander kader door geconcentreerde presentatie, zoals het zOO-project bij het Nieuwpoortteater...Het is allemaal geen kwestie van of/of. Allicht is kwantiteit momenteel het belangrijkste gegeven, zowel bij het ontstaan van de nieuwe gezelschappen als bij de verschillende vormen van ondersteuning

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Hildegard De Vuyst, ex-directrice van het Gentse Nieuwpoortteater, formuleert een aantal bedenkingen...De perversies van het beleid Dirk Verstockt: Het grote aantal theatergroepen ligt misschien ook wel in het verlengde van de enorme, bloeiende amateur-theatercultuur in Vlaanderen...Als ik vergelijk met Engeland, dan denk ik niet dat het probleem met de pers hier een gebrek aan aandacht is. In Engeland beperkt men zich veel strikter tot het aanbod van de grote theaters, hier

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...24 Theater: Philoktetes-Variaties bij het Kaaitheater Kanttekeningen van Rudi Laermans bij een 'grafvoorstelling' 30 Theater: Aids op Broadway Johan Thielemans over Angels...America en over het Living Theatre 32 Theater: Mein Kampf bij Antigone De verrassing van het seizoen, aldus Johan Thielemans 34 Theater: Ibsens Vijand van het volk Eddie Vaes


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK