Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Tweemaandelijks tijdschrift over theater, dans, opera, etc. Verschijnt de 15de van oktober, december, februari, april en juni.

Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq.

Redactie

Pol Arias, Peter De Bie, Erwin Jans, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Gunther Sergooris, Agna Smisdom, Pieter T'Jonck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Marianne Van Kerkhoven, Benoît Vreux.

Eindredactie

Johan Wambacq

Aan dit nummer

werkten mee

Marleen Baeten, Marianne Buyck, Ignace Cornelissen, Paul Corthouts, Dorine Cremers, Peter De Jonge, Cecilia De Moor, Nancy Derboven, Tuur Devens, Rudi Laermans, RezySchumacher, Peter Stein, Myriam Van Imschoot.

Administratie

Griet Van Laer (VTI)

Ontwerp

Dooreman

Zetwerk en

vormgeving

Griffo, Gent

Druk

Sintjoris, Gent Abonnementen

Een jaarabonnement (5 nummers) kost 450 fr. of fl. 27. Een steunabonnement kost 1000 fr. of fl. 60. Betaalbaar op rekening 433-1069951-66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel. Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt.

Losse nummers

kosten 99 fr. of fl. 6

Advertentiewerving

Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie

Vooruitgangsstraat 323, 1210 Brussel, tel. 02/201 04 04

Redactie en

administratie

Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel. 02/511 24 60, fax 02/514 19 13

Verantwoordelijke

uitgever

Johan Wambacq, Pieter Coeckeweg 5, 1861 Meise

Verkooppunten

Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra:

Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat 3-5 -Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacob-smarkt 74 - Theater Zuidpool, Aren-bergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22

- De Munt, Muntplein - Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23

- Théâtre Varia, Scepterstraat 59 -Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Area, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35 - Vooruit, Sint-Piet-ersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kor-trijk Limelight, Jan Persijnstraat 6 -Leuven Stuc, Van Evenstraat 2d -Mechelen Theater Teater, Begijnenstraat 19 - Neerpelt Dommelhof, Toekomstlaan 5- Tielt Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 4-5 -Waregem, De Schakel, Schakelstraat 8

Nederland Amsterdam Nederlands Theater Instituut, Herengracht 168 - International Film & Théâtre Bookshop, Leidseplein 26 -Den Haag Café Schlemmer, Lange Houtstraat 17 - Haarlem Toneelschuur, Smedestraat 23 - Rotterdam Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein - International Théâtre Bookshop, Leidseplein 26.

Distributie

Exhibitions International - Art books and catalogues, Leuvensesteenweg 18, 3080 Tervuren, tel. 02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15

Partner voor Cultuur.

Etcetera

Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 44, 15 februari 1994

4 Over de noodzaak van cultuur

Peter Stein bij de aanvaarding van de Erasmusprijs.

6 Helden zijn marktfenomenen

Marianne Van Kerkhoven over kunst en kunstkritiek.

8 Hoezo repertoire? Deel 5

Repertoire vandaag, volgens Ignace Cornelissen (Het Gevolg) en Dorine Cremers en Rezy Schumacher (De Trust).

12 Dans: Klapstuk 93

Een Klapstuk-dossier zonder vervaldatum:

- Een essay van Rudi Laermans over lichaamskunst en lichaamscultuur.

- Peter De Jonge over de publikaties van Klapstuk 93.

- Marianne Buyck over Christine De Smedt, Meg Stuart, Vera Mantero en Alain Platel.

- Myriam Van Imschoot in gesprek met Vera Mantero.

- Myriam Van Imschoot over Lynda Gaudreau.

28 Opera: Carmen bij De Munt

Guy Joosten is een volwaardig operaregisseur, vindt Johan Thielemans.

32 Opera: de Poppea van Pierre Audi

Johan Thielemans over het bijzondere talent van Audi.

34 Opera: de nieuwe koers van kameropera Transparant

Bruno Koninckx in gesprek met artistiek leider Guy Coolen en regisseur Ian Burton.

38 Theater: Koning Lear bij de KVS

Bart Van den Eynde over het overgangsseizoen van Franz Marijnen.

40 Theater: Exiles bij het Kaaitheater

Nancy Derboven over de receptiegeschiedenis van Joyce's enige stuk.

44 Theater: Büchner en Beckett bij Hollandia

Han Geurts over Leonce en Lena en Happy Days.

47 Theater: een tweeluik van Cie De Koe

Bruno Koninckx over De rest is overschot en 3 Koningen

51 Jeugdtheater: mag het iets meer?

Column van An-Marie Lambrechts

55 Jeugdtheater: Signaal

De toespraak van Luk Van den Dries en een historiek door Tuur Devens.

56 'Kleutertheater: ABC

Marleen Baeten over Doink!, semiotiek en symboliek in het kleutertheater.

61 Theater: Pat Van Hemelrijck

Tuur Devens over het pretpark van een objectentheatermaker.

64 Paperassen: sociaal statuut / tewerkstelling

Bijdragen van Paul Corthouts en Cecilia De Moor Foto Omslag

Les Ballets C. de la B., Bonjour Madame / Patrick De Spiegelaere

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1994-02, jaargang 12, nummer 44, p. 3

Trefwoorden koninckxcremersdorineimschootmyriamdevensderboventuurinternationaljohan

Namen ABN-Amrobank te HulstAalst Centrum NetwerkAgna SmisdomAlain PlatelAmsterdamAnspachlaan 141AntwerpenAuguste OrtsstraatBart Van den EyndeBeckettBonjour MadameBruno KoninckxBrussel BeursschouwburgBüchnerCafé SchlemmerCecilia De Moor Foto OmslagChristine De SmedtCie De KoeColumn van An-Marie LambrechtsCultureel CentrumDe MuntDe SchakelDe TrustDe WerfDeSin-gelDen HaagDesguinleiDienst voor CultuurpromotieDoinkExhibitions InternationalFranz MarijnenGent AbonnementenGent AreaGuy CoolenGuy JoostenHaarlem ToneelschuurHasseltHerengracht 168Het GevolgHollandiaHugo De GreefIan BurtonIgnace CornelissenInternational FilmInternational Théâtre BookshopJan PersijnstraatJohan WambacqJoyce'sKaaitheaterKlapstuk 93Koning LearKoningenKoninklijke Vlaamse SchouwburgKor-trijkKraanpleinKredietbankLange HoutstraatLeidsepleinLeuven StucLeuvensesteenweg 18LimelightLynda GaudreauMarianne BuyckMarianne Van KerkhovenMarleen BaetenMechelen Theater TeaterMeg StuartMeiseMontignystraat 3MontyMuntpleinMyriam Van ImschootNancy DerbovenNederlands Theater InstituutNeerpelt DommelhofNieuwpoort 35Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83OperaPartner voor CultuurPat Van HemelrijckPeter De BiePeter De JongePeter SteinPieter CoeckewegPieter T'JonckPoppea van Pierre AudiRezy SchumacherRezySchumacherRidderstraat 28Rotterdamse SchouwburgScepterstraatSchouwburgpleinSint MichielsstraatSint-Jacob-smarktSint-Piet-ersnieuwstraatSint-Widostraat 3SmedestraatTervurenTheater ZuidpoolTheatercentrumTheaterpleinThéâtre VariaTransparantVTIVan EvenstraatVan LaerVera ManteroVlaanderenWaregemWerfstraat


Development and design by LETTERWERK