Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


113 document(en) met "HET MIJN LOT IS" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Het eerste stuk prijst gedachtenloos het onvoorwaardelijk gezag van de man over de vrouw aan, en het anti-semitisme is al even onkritisch de motor van het tweede...Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een...De radicale weigering van enige romantische liefde begint op het cliché van de jaren tachtig te lijken: bij Jean-Pierre Dedecker in zijn Maat voor Maat werd het belachelijk, bij Marijnen dreigt het

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat was van jongs af mijn lot, ik ben het nu gewoon...De blik, de klank, van de woorden de lieflijke zin, Ze zijn voor eeuwig mijn, mij rooft ze niet De tijd, het lot, niet het wilde geluk...Mijn oog wordt troebel in het geluk en het licht, mijn zinnen wankelen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Met de tanden van mijn honden zal ik uit je bevlekte vlees bijten het spoor van mijn tranen, mijn zweet, mijn kreten van genot...Het lot gunt me niet eens in dienst te sterven, mijn zaak is een verloren zaak...Ik maak, hopelijk niet te laat, de knoop van mijn das los, die me zoveel zweet heeft gekost op weg naar mijn chef, en laat het opvallende kledingstuk in mijn colbert verdwijnen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het speelvlak wordt ingedeeld in een voorplan - in het rood van het conventionele operagebouw - waarmee de luxe en het bladgoud van de zaal gaat behoren tot het domein van de wens -; dat voorplan...Er wordt één keer tegen het eigen schema gezondigd: wanneer op het einde het koor verschijnt staat dit buiten het achterste kader (Sireuil heeft in het laatste bedrijf de kaders verdubbeld), dat...bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Uiterst begaan met het lot van zijn land en met de mensheid in het algemeen...Na een lange stilte waarin hij zich duidelijk op zit te winden, vraagt hij de vrouw hoe ze in 's hemelsnaam zo'n frivole vraag aan hem kan stellen op het moment dat de mensheid, meer in het bijzonder...Kaaifestival ter ziele moet, of dat ik op mijn beurt afschrift ontvang van een dito brief door het Kaaifestival geschreven aan de Amsterdamse notabelen om te vragen of Mickery er inderdaad aan moet geloven

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Het is een logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles geconcentreerd rond het kamertje van het Turkse gezin Keiman - daar heb je het - rond dit...leest weer) Het lot heeft er anders over beslist, schreef de journalist verder...Weet je wat ik 's avonds deed in mijn bed ? Dan pakte ik mijn kussen en ik dacht dat jij het was

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
ieder geval wilde ik niet dat jij, mijn hartje, beledigd werd ! O, wat was het die dag triest buiten: het regende, de straten waren modderig en ik voelde een onzegbaar leed in mijn borst... Ik wilde...Ik sluit mijn ogen voor u. En luister niet eens, hoeveel gij ook bidt: was U eerst en word rein ! Weg Uw boosheid uit mijn ogen; Houdt op met kwaad, leert het goede doen, behartigt het recht en helpt...Zelf zie ik heus wei in dat ik diep gezonken ben en wat het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat was mijn lot en het lot ontloop je niet, dat

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik beloof dat ik niet meer zal reizen ... Sophie Behalve in mijn fantasie ... Verne Zeg het niet ! Zeg het niet ! Pierre Dis-ie, Nom de Dieu ! Verne Behalve in mijn fantasie...Pierre Het is lucht en anders niet (Vanachter het struikgewas komt prof Lidenbrock op met zijn sextant) Caroline Mijn adem ... mijn verhemelte ... mijn borsten ... Het is allemaal voor jou...ontdekt dat geen sterveling mag doorgronden, want het is het geheim van mijn bestaan ! Nemo En daar bent u bang voor ? Verne Ik ken het niet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Hij scheurde, zo vertelt da Ponte in zijn memoires, twee bladzijden uit mijn manuscript en gooide ze in het vuur...Het spel blijft geen abstracte constructie, het wordt het leven zelf...Dit levert een heerlijke spanning op tussen het 'realistisch' acteren, het opzetten van psychologisch juiste spanningen en het uittekenen van een lichtvoetig formeel spel

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
En wat is mijn leven anders geweest dan de firma, als ik het ook eens zo mag formuleren, We hebben haar samen door moeilijke tijden geloodst en zij heeft ons in de goede tijden het leven veraangenaamd...allang mee verzoend Een onwoord is dat het woord der woorden Beroep Lang geleden toegetreden tot het tijdperk van de gedane zaken ga ik nu mijn eigen weg Wat moet de vraag met mij Wie Waarheen Professie Ik...Maar jij bent er niet om mijn leven te redden Ben je dan alles vergeten wat ons met elkaar verbond Doel Taakstelling Ondergang Ook mijn vrijwillige aftreden en nu halen ze me terug in het nietswaardige

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een van de voornaamste taken die het Maison op zich genomen heeft, is het bevorderen van Franse creaties en het komt daar in ruime mate aan tegemoet...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven...Dat is pas avant-garde ! Het is blijkbaar haar lot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het...Door zijn eigen identiteit te vinden, zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, ontwikkelt de acteur Subjectiviteit, naar mijn gevoel het interessantste aspect van het acteur-zijn

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
God in mijn vochtige warme vrouwenvlees uitademen ik heb er al ontelbare in mijn wellust zien verdrinken voelt U het toch eindelijk ik ben het en het...helemaal niet streng Daniël Paul ja Het meisje net als jij Het meisje maar mijn echte moeder is dood en nu ben ik maar een pleegkind Daniël Paul ik zal je adopteren Het meisje omdat moeder...Daniël Paul ja Het meisje heb je verdriet Daniël Paul dat gesis in mijn achterhoofd we moeten niet te veel over mijn ziekte praten Het meisje we hebben toch over

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de RAT er niet gerust in, dat het lot van het gezelschap wordt gekoppeld aan de aktiviteit van één regisseur...25 januari 1985, schreef minister Poma aan dat gezelschap: "Mijn beslissing ter zake is dat Brialmonttheater het lopende speeljaar normaal uitdoet maar met dezelfde werking voor 1985-1986 niet meer...Gedaan dus met het Brialmonttheater, tenzij.., Wie kunnen die gelijkwaardige partners uit de Brusselse regio anders zijn dan het BKT, Het Trojaanse Paard (HTP) en het Schooljeugdtheater uit Sint-Gene

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het opgewonden geratel van het begin raakt evenmin als de beheerste conférence in het midden, evenmin als de stille "monologue intérieur" van het slot...Dit ene beeld knaagt, maar het ontdoet me niet van de indruk dat ik, aan de andere kant van het glas, even onzinnig mijn tijd passeer...Patrice Chéreau, die het stuk koos voor zijn debuut als artistiek directeur van het Théâtre des Amandiers, vervolledigt het beeld: "Het is niet simpelweg een stuk over racisme

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele...Deze had in een aangrijpend boek (9) het lot verteld van de stam, de Iks, die liever stierven dan zich te laten inlijven in de Westerse maatschappij...vertoning herinner ik me het leven- digst mijn pijnlijke rug na vier uur vervelend toneel

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een gelukkige uitzondering is het merkwaardige lot dat de figuur van Sosias, hof-filosoof van Amphitryon, is beschoren...het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...Hij streefde naar een breuk met gangbare theatercodes zoals het "théâtre d'art", het romantische declamatietoneel, het scenische naturalisme en het picturale decor

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
voor het acteren en enthousiasme voor het filmmedium in het algemeen). Hij weigert op de omslag van Newsweek te staan, maar prijkt even later op die van American Film en stemt er in toe dat zijn trekken...Nu zal men daar wel zeggen dat het omwille van veiligheidsvoorschriften van de brandweer niet anders kon, dat de schoten en het hels lawaai van de geblokkeerde claxon het publiek voldoende overstuur...Het effect van de linoleum vloerbekleding is gelijkaardig: het versterkt het geluid van Eddie's cowboybotten en sporen (terwijl tapijt natuurlijk dempt). Beide truucs zetten de gewelddadigheid van de

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Mijn hoofd gloeit en het is ijskoud tegelijk...En toch heb ik het gevoel alsof er iets niet k... Het is niet belangrijk (rek). Weet je dat ik sinds "onze breuk" het huis niet meer ben uitgegaan...Frans Ik zal je helpen, (wurgt het lijk) Franz We zullen iets drinken... Soms springen er tranen in mijn ogen, dan voel ik me heel week worden op momenten dat ik het helemaal niet verwacht en er

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
een goed-bedoelende ambassadeur John G. Dean, maar ook Sihanouks vriend Zhou Enlai en zijn gevreesde vijand de Vietnamese generaal Gi-ap). Kortom: een overdaad aan grillige wendingen van het lot, vertaald...Het stuk zelf eindigt met de verovering van Cambodia door de Viëtnamezen in 1979, met het einde van het schrikbewind van de Rode Khmer...Ze hebben mijn nek gebroken, ze hebben mijn buik doorboord en mijn borst met aangescherpte bamboestokken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK