Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "HET BEOOGDE PUBLIEK" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder...Het verregaand negeren van dit creatieve aandeel van het publiek in elke opvoering heeft zijn tijd gehad...Het theater be- en ver-licht het lichamelijke gedragsmoment en diens vitale oorsprong en herkomst: het individu dat dit gedragsmoment creëert, de menselijke klasse en waarde waarmee het

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Daar hoort het, want geen kunst is zo nauw verbonden met het leven er om heen als de kunst van het toneel...Daar hoort het, want geen spel is zo nauw verbonden met het leven er om heen (om de stad heen...het mislukken van de bestaande maatschappelijke systemen om hun beoogde doelen (vrijheid, blijheid) te bereiken voor zoveel mogelijk mensen, en met zo weinig mogelijk profiteurs

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dit kan op de scène omdat het publiek de personages in levende lijve ziet; de acteur compenseert voor de taligheid van het personage, voor het feit dat zijn oorsprong en essentie louter talig zijn...Hun macho-gedrag sluit echter communicatie of intimiteit, het beoogde doel, uit...De afstand tussen het publiek en de acteurs wordt best zo klein mogelijk gehouden

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Vandaag Hamlet spelen kan dus niet meer als "blank" gegeven; hoe dan ook wordt men geconfronteerd met wat de geschiedenis én de theatermakers én het publiek in de loop van die geschiedenis aan...Waar Gerardjan Rijnders in zijn Hamlet met zijn découpage sleutelt aan de coherentie van het vertellen en rekening houdt met de voorkennis van het publiek, kiest bewerker Kohout in het Raamtheater...Om dit voor een verstrooiing zoekend publiek "passabel" te maken, moest er naar een kader gezocht worden: het kader van het spel-in-het-spel, van de relativering; deze Hamlet is wel bitter, maar zijn

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Maar het grote publiek, dat haalt het er toch niet uit, want dat heeft afluistersituaties die de vergelijking niet kunnen doorstaan met wat wij in de studio hebben...Maar tegelijkertijd is er het gekke dat als je maar heen en weer gaat schuiven met het hoorspel in het programmaschema, als je niet lang genoeg op hetzelfde moment gaat uitzenden, het publiek het...De hoorspelmakers willen meer veranderen dan dat het grote publiek eigenlijk wel wil

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
werden toen vragen gesteld omtrent de definitie van repertoiretheater: is dit het theater van de grote teksten of van de grote middelen, van het grote gezelschap of het grote publiek...wijze, en men hiermee -- zie het enthousiaste onthaal van deze voorstelling -- een groot publiek kan bereiken, waarin ligt dan nog het verschil tussen déze opdracht en die van een A-gezelschap...Het publiek is maatschappelijk versnipperd; de theaterrealiteit biedt een veelheid van grotere of kleinere structuren waartussen segmenten van het publiek hun keuze bepalen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Wat het Maly Teatr bracht en wat het publiek zo scheen te appreciëren was theater dat zo 'ouderwets' was dat het zelfs door een krant als Le Monde als één van de belangrijkste ontwikkelingen in het...Met het publiek wordt dan een ingewikkeld en boeiend spel gespeeld, gebaseerd op de verrassing : de acteur verdwijnt in de repetitiekamer en met spanning wacht het publiek af welke transformatie zich...De meerderheid van het publiek bestaat uit vrouwen (55%), best vertegenwoordigde leeftijdklasse is 25-34jaar, het opleidingsniveau ligt meestal in de buurt van het hoger onderwijs, drie vierde van het

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Het is de taak van de intendanten de innoverende krachten van het genre te stimuleren en het publiek ermee te confronteren...Het ondermijnt de ondernemingslust als je al te zeker bent van de opkomst van het publiek...Toch weet ik dat deze dialectiek wegens het gebruik van het Frans voor een gedeelte van het Nederlandse publiek zal verloren gaan

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...door de critici (die zijn produkties en Decorte erbij het liefst het moeras willen insturen), de overheid (die dat al deed) en een deel van het publiek (die geen blijf weten met het hen voorgeschotelde...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Het toneel is -althans als het oprecht beoefend wordt - misschien wel het moeilijkste medium; het is genadeloos, er is geen plaats voor dwalingen of geklungel...uiteenzetting hielden over Strindberg, zijn werk en de vertelling die de BMCie beoogde, volgde daarop prompt de vraag of de voorstelling ook "voor te lachen was". Het bekwaamheidsniveau laat zich in dit voorbeeld...Vermits het onze plicht is als gesubsidieerde artiesten theater te maken voor het publiek en niet voor theatermakers, lijkt het mij deontologisch ook juister dat een dergelijk dispuut met de

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Op het behoorlijk aantal monitors voor me zie ik het op het ene scherm een heel ander blauw verschijnen dan op het andere en dan werk ik soms heel lang om een mooie blauwe kleur te maken...Dat proces is heel duidelijk in Ottone: het tweede deel is zo omdat het eerste deel zo is; dan heb ik dat eerste deel weer in functie van het voltooide tweede veranderd...Ik wil nog een stap verder gaan: voor het publiek geldt hetzelfde proces; de kijker vraagt zich af wat er gaande is en kan het maar niet aan elkaar rijgen, tot hij op het laatst een slag in het

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Herhaald oogcontact met elkaar leidt tot de 'ontdekking' van het publiek en het aflezen dat was overgegaan naar voorlezen, kantelt dan in vertellen...Omdat de acteurs zich ontspannen, 'zichzelf worden, kan het publiek dat ook...Hoewel de huiskamer achter 'de oude man' en 'de vreemdeling' verschijnt, kijken beiden onverminderd in de richting van het publiek alsof zich daar de feiten afspelen die ze beschrijven, alsof daar het

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Het politieke theater van vandaag probeert niet meer het publiek te mobiliseren om de wereld te veranderen, maar wil hoogstens invloed uitoefenen op het denken van de mensen...Het ontbrekende op het toneel moet worden aangevuld door het publiek...publiek beleefd 'to muffle your coughs and sounds'. Niet dat het wat uithaalde; na enkele minuten kwam het gerochel, gefluim en gefluister weer gewoon op het oude niveau

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Er zijn ten slotte ook de hoofden die een danser ziet: de hoofden van het publiek, die hij zijn lichaam en ledematen toont...Laermans en Pieter T'Jonck over Meg Stuart en Vera Mantero, Het lijk van de componist van Dieter Lesage over John Zorn en Amor Omnia, het libretto dat Dennis O'Connor samen met Christine Baczewska schreef voor...De beoogde integratie van de verschillende vertogen - liefde, wetenschap, natuur, technologie - over het lichaam tot een sprekend geheel door hen naast en tussen elkaar te plaatsen, wordt niet bereikt

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Van het publiek wordt verwacht dat het gespannen luistert...Bokma heeft de moeilijke taak om in het abstracte decor van Paul Gallis een intieme band met het publiek te scheppen, want de perverse Shakespeare maakt van het publiek de machteloze...ontstaan... Ik heb de goede hoop dat, als ik de context van een klassieke tekst duidelijk weet te maken, het publiek het zelf kan vertalen naar nu

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De optredens van Isadora Duncan in 1907 en 1921 zijn voor het grote publiek een curiosum; ze zullen alleen enkelingen begeesteren...Het menselijke instrument moet zo bespeeld worden dat er uit het lichaam gehaald wordt wat er uit te halen is om het argument te dienen'. Hoewel de danssolo als vorm nauw aansluit bij de behoefte aan...Men koos voor het classicisme, het gekende en het degelijke - en de moderne dans verdween

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
De door Laban beoogde eenheid is bovendien door dadaïsten en postmodernisten bruusk verstoord door schijnbaar willekeurige rangschikkingen te maken, en daarin expliciet het toeval als (mede...Het zou dwaas zijn te veronderstellen dat het gevoelsleven (voorgoed) op het plan van het individuele geplaatst zou zijn: de hele notie van 'cultuur' draait toch immers om uitvinden, herontdekken...Optredens op de straat voor een openlijk kritisch publiek zijn zo oud als het theater

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Het theater drong de toeschouwer in zekere zin een bepaalde visie op, ware het niet dat het tegelijk rekende op een onvoorwaardelijke band met het publiek...Dit project is gewijd aan de studie van opeenvolgende culturen: het noorden (Het verhaal van het regiment van Igorjev), het zuiden (de Perzen), het oosten (Oepanishadi) en het westen (Hamlet). Het...Bij dit stuk krijgt het publiek het gevoel dat het de tekst vergeten was of hem tot dusver slecht had gelezen

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
het geen mooi avondje toneel met een duidelijke boodschap was, die hoewel niet altijd even bewust gelanceerd, zeker zal overkomen bij het publiek...De specifieke achtergrond van het publiek en de spelers wordt bepalend voor de impact van de beoogde communicatie...Het verzet op het podium Als er echt zo weinig wegen zijn om in het theater op een (ook artistiek) interessante manier met politiek om te gaan, zou het dan niet veel eenvoudiger zijn om al het

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Dat Nora, het hoofdpersonage in Ibsens Het Poppenhuis (1879) aan het eind van het stuk haar man verlaat, verwekte schandaal toen haar verhaal voor het publiek werd gebracht...De geschiedenis van het naturalistische theater van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is in feite één groot gevecht geweest om een publiek te overtuigen, zowel van een...Aan het einde van het stuk pleegde Victor De Brusseleire zijn staatsgreep waarna de acteurs zich tot het publiek richtten met de vraag 'En wie zal hem dat beletten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK