Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


582 document(en) met "Goede+Rudi" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
drammerig inhakend op actuele problematiek, leek zekere publiekslagen van het goede net iets te veel...moeten ervoor zorgen dat die muziek ook nog perfect klinkt, maar de schouwburg beschikt niet over een goede installatie voor een perfecte geluidsweergave...Vanuit de goede gezelschappen heeft men geen behoefte aan poolvorming

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ik sluit mijn ogen voor u. En luister niet eens, hoeveel gij ook bidt: was U eerst en word rein ! Weg Uw boosheid uit mijn ogen; Houdt op met kwaad, leert het goede doen, behartigt het recht en helpt

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Secretaresse Wij hebben uw solicitatiebrief in goede orde ontvangen, maar zien ons verplicht negatief te antwoorden

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Zelfbeschuldiging van Peter Handke in een regie van Erik De Volder had alles van een goede voorstelling...De dramatische tekstuur ervan is rijk, vol actuele pointes, goede flauwe grappen en met een aardige kundigheid de motieven te suggereren en te omcirkelen eerder dan ze direct te verwoorden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
een opvallend regisseur (Decorte, Stein, Mnouchkine,...); af en toe profileert een groep zich als groep met zeer goede produkties (Radeis, De Witte Kraai, enz...Luc De Smet is een regisseur die scherp observeert en oog heeft voor details : dat uit zich in een vingerzetting, een houding, een steminclinatie, en levert een aantal goede momenten op...Wat reeds bedacht en gezien was: het expressionisme heeft op dramatisch vlak weinig opgeleverd (behalve de vroege stukken van Brecht), en een goede theaterpedagoog schiet tekort als regisseur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Het is toch nonsens dat een goede komedie gespeeld wordt in een zaaltje van 150 man

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
goede manieren komen verstoren...De enige vertegenwoordiger van de goede oude tijd (naar Firs' zeggen de tijd van de lijfeigenschap) blijft totaal ontredderd achter

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
zitten en een goede samenwerking dus erg moeilijk zou geweest zijn

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
ïk heb goede berichten omtrent u. Kent u mijn voorwaarden ? Verne Nee, mijnheer...Verne Houdt u mij ten goede

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Goede en minder goede voorstellingen hangen nu af van het talent van het publiek...emotioneel register dat hem uitstekend van pas kwam bij de grote Amerikaanse rollen die in de jaren '60 het toneelleven domineerden: O'Neill of Arthur Miller waren bij hem in goede handen...toch wel een wat complexere aangelegenheid is, en 2, elke goede voorstelling per definitie persoonlijkheids vormend is. Voor de kansel en de politieke tribune bestaan er andere geldkranen !" (Stuc

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Er zijn geen vastgeroeste structuren, het aantal actieve jongeren is bijzonder groot, er zijn zowat duizend rockgroepjes, er wonen duizend kunstschilders, er is een goede basis, humus

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
vertaling Stefaan van den Bremt). Dit laatste is het bewijs dat er wat geleerd werd in deze school, want hierop volgt de conclusie die luidt: 'Gelukkig hij die alles van de goede kant beziet, en zich

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Die betrokkenheid met het publiek, dat intieme, was één van de sterkste punten van de oude Bourla samen met de erg goede akoestiek van dit oorspronkelijk operagebouw...Alle andere nostalgie, zo van 'die goede oude tijd', vind ik maar achteruitgaan

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De Bourla-schouwburg werkt trouwens als een erg goede barometer voor het maatschappelijk klimaat in de Metropool

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
En wat is mijn leven anders geweest dan de firma, als ik het ook eens zo mag formuleren, We hebben haar samen door moeilijke tijden geloodst en zij heeft ons in de goede tijden het leven veraangenaamd

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
De Westerse cultuur is geen goede plaats voor levend theater

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Dit is een pleidooi voor toneelvoorstellingen als getuigenissen van de goede en kwade realiteiten om ons heen...Hunningher, goede vriend van redactielid Erenstein, werd de bijdrage weggecensureerd

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Stilaan gaat men in de goede richting, alhoewel men er hier en daar alweer toe neigt, om Franse creaties te bevoorrechten t.o.v

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Roland Petit, maar ook Maurice Béjart zijn daarvan goede voorbeelden...Blijkbaar een goede keuze, want dit jaar --en het festival bestaat sinds '76-- was men voor het eerst volgeboekt...Zoals in de goede oude tijd wordt het toneel weer herschapen in een ritueel kader (Marin), een imaginaire wereld (Gallotta), of gewoon een mooi plaatje, al naargelang de smaak en de verbeelding van de

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
voorzag in zijn bedrijf zelf, heeft écht bestaan); alle mogelijke types uit het vormingstheater vinden we in het stuk terug, van de 'revolutionaire arbeider' tot de 'goede' en dus o-zo-recupererende...Een goede vondst is het telkens opgooien en met de mond weer opvangen van de pillen...Maar, zoals het een goede nationale volksopera past (?) de contouren van wat een opvoering geweest moest zijn, waren vervaagd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK