Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Gilles Deleuze"Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Het is zoiets als wat Gilles Deleuze bedoelt met een image-cristal in de film: een beeld dat geen natuurlijk milieu meer schept maar waarin verschillende elementen onafhankelijk van elkaar informatie...Parsifal is het schoolvoorbeeld van het typepersonage uit het soort cinema dat Gilles Deleuze klasseert onder cinéma-temps: "Les situations sensori-motrices ont fait place à des situations optiques et...Gilles DELEUZE, Cinéma 2, L'image-temps, les édition de minuit, 1985 p. 168

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Schrijven heeft geen andere functie : een stroom zijn die zich samenvoegt met andere stromen (...)', zegt de Franse filosoof Gilles Deleuze ergens

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
een artikel dat hij in Hollands Maandblad schreef voor de première van Schreber citeert hij met instemming de Franse schrijvers Gilles Deleuze en Felix Guatari, die stellen dat de schizofreen de enige

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De Franse filosoof Gilles Deleuze noemt dit proces een proces van 'deterritorialisering': het territorium wordt onteigend en de ontmoeting vindt plaats in een soort van 'niemandsland'. Een

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Richtlijn hierbij was Le Pli -Leibniz et le baroque van Gilles Deleuze...Deleuze stelt dat de barok gekenmerkt wordt door de plooi: 'Le Baroque ne renvoie pas à une essence, mais plutôt à une fonction opératoire, à un trait...Aan de hand van het monadebegrip van Leibniz werkt Deleuze het 'maison baroque' uit, een kegelvormig huis van twee verdiepingen waarbij enkel de onderste etage vensters heeft

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
vrouwelijke vlechten of het krommen van de voeten ook in Nijinski's Sacre soms heel even het choreografisch studium wordt gepunctueerd en - om met Gilles Deleuze te spreken - een aan de vormelijkheid

Nr. 71, Maart 2000 • Martin Nachbar • Herinnering en disciplinering van het lichaam
Gilles Deleuze) Sinds de herfst van vorig jaar werk ik samen met Waltraud Luley aan een reconstructie van de danscyclus Affectos Humanos van Dore Hoyer; sedert begin dit jaar krijg ik ook hulp

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
complexe artistieke en culturele systeem een aantal 'vluchtlijnen'(Gilles Deleuze): geen terugtrekkende bewegingen in het aangezicht van een oppermachtige vijand, maar ontsnappingsroutes

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
experimentele denken van Gilles Deleuze (dat trouwens een belangrijke inspiratiebron van de ANT vormt). Of het nu gaat om het op elkaar betrekken van voorheen gescheiden culturele praktijken of van...Dus niet: 'om mijn iden- 38 GOO etcetera 80 Myzone Farwest gilles duvivier en estela zutic, aer/dans in kortrijk/plesni teater ljubljana) foto: wouter reynaert...goed bekend, maar er zitten ook relatieve onbekenden bij, zoals Gonnie Heggen & Yatsuko Yokoshi, Mia Lawrence of Gilles Duvivier & Estella Zutic

Nr. 82, Juni 2002 • Judith Wambacq • Alles en niets
Gilles Deleuze en Félix Guattari, twee favoriete filosofen van Ritsema en Cveji´c, omschrijven deze wolkige eenheid als volgt: ‘We geloven niet meer in een originele totaliteit, noch in een totaliteit...DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix, op...DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix, op

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Zo pleit Gilles Deleuze voor een nomadische, labyrintische en kaleidoscopische kunst waarin het tactiele en haptische centraal staan

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject...Het is niet zonder risico om al deze denkers onder eenzelfde noemer te brengen, maar volgende formulering van Gilles Deleuze is een valabele poging tot synthese: 'Een nieuw theater of een nieuwe (niet

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Het komt er op aan het verschil niet binair of oppositioneel te denken, maar 'rizomatisch', om een term van de filosoof Gilles Deleuze te gebruiken: een grillig, zich voortdurend vertakkend en

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Het is een kwestie van wat Deleuze en Guattari een 'oorlogsmachine' noemen te assembleren, om subversief de imaginaire omgeving die het transnationale staatslcapitalisme construeert, te deconstrueren...Gilles Deleuze, Félix Guattari, Treatise on Nomadology -The War Machine in A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota Press, 1987; 1st ed

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
1973 door Gilles Deleuze uitgewerkt in zijn La pensée nomade en vond recenter zijn feministische pendant in Rosi Braidotti’s boek Op doorreis

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
zichzelf moet samenhouden’ (Gilles Deleuze/Félix Guattari). Concepten hebben een affectieve impact: ze spreken wel of niet aan

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
Skène kreeg als motto een citaat van Gilles Deleuze en Félix Guattari mee: ‘Een kind in het donker, in de greep van de angst, sust zichzelf door zachtjes te zingen

Nr. 104, December 2006 • Bojana Cvejić • Continuatie: zes maanden één locatie
Pourparlers introduceert Gilles Deleuze de figuur van bemiddelaar (‘intercesseur’), wanneer hij zijn samenwerking met Félix Guattari omschrijft: ‘Wat fundamenteel is, zijn de bemiddelaars

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Participatie gaat herkenning vooraf ’ is de regel die Brian Massumi afleidt van Gilles Deleuze en William James

Nr. 105, Februari 2007 • Anne Dekerk • Lexicon
idea of the fold, form is seen as continuous but also as articulating a possible new relationship between vertical and horizontal, figure and ground [...] The new object for Deleuze is no longer...Het virtuele kan, volgens Deleuze, niet concreet gezien of gevoeld worden als anders dan zichzelf...De möbius strip wordt onder andere door Franse denkers als Jacques Lacan en Gilles Deleuze aangewend als topologische metafoor


Development and design by LETTERWERK