Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Geografisch"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
een stad, van vele steden, hun sfeer, hun eten en drinken, én hun spektakels, alles geografisch in kaart gebracht

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Een artistiek ambitieuzer beleid dient hier terdege rekening te houden met een (geografisch gespreide) massa, die van de interessantste theaterontwikkelingen van pakweg de laatste 25 jaar gespeend

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Geografisch gezien biedt het Vlaamse theaterlandschap door de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel (Brussel is bovendien nog steeds een hoofdstad waar de Vlaming zich in een strijdpositie bevindt) een

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Door de inplanting in het geografisch minder verafgelegen Rotterdam bestaat er misschien een kans om de Vlaamse theaterwereld in al zijn geledingen nauwer bij de manifestatie te betrekken

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Hij plukte Oom Wanja uit zijn 19de-eeuwse Russische context, noemde hem Nonkel Jan, en plantte hem in een setting die noch geografisch noch temporeel exact te duiden is. Op de scène staan een aantal

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Merkwaardig genoeg laat deze opdeling zich tot op zekere hoogte geografisch situeren

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Het geografisch geconcentreerd succes werd vaak aangegrepen om het huis een terug- Frank Castorf aan het werk in Der Eisenhändler / David Baltzer val in oude

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
verantwoordelijk bent voor de onderdrukking, de weigering van de emancipatie aan die derde wereld die zich geografisch over de hele aardbol heeft verspreid

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Geografisch bevindt Vlaanderen zich in een bijzondere situatie, in het middelpunt van zovele interessante culturen

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
De culturele sector' wordt gemakshalve gelijkgeschakeld met drie geografisch gespreide groten enerzijds en enkele omkaderende initiatieven en organisaties anderzijds

Nr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Ze waren geografisch ver van elkaar weg, maar in hun hart waren ze dicht bij elkaar

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Ze opereren binnen geografisch ver uitdijende netwerken van informatie (roddel voorop), sociale contacten,... Als zodanig illustreert de balletwereld erg goed de toenemende globalisering

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
rechtsbijstand in geval van nood),... En ook aan het kunstsysteem: de naoorlogse verzorgingsstaat deed zoals nooit tevoren in de politieke geschiedenis aan actieve kunstspreiding, en dat zowel vanuit geografisch als

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Etcetera: Het ontwerp van decreet moet dus tegelijkertijd de spreiding (geografisch en economisch) optimaliseren én een geïntegreerd gecoördineerd cultuurbeleid in de gemeenten stimuleren én

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
De verschillende Zweedse, Finse, Noorse, Deense en IJslandse gezelschappen die in Brussel te zien waren, vormen niet alleen randfenomenen op geografisch vlak, maar horen ook in eigen land tot de

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Zelfs een oppervlakkige blik op de kaart van Zuid-Europa maakt duidelijk dat Griekenland het Midden-Oosten geografisch de hand reikt

Nr. 99, December 2005 • Guy-Ernest Debord • Theorie van de dérive
economische factoren, maar ook door het beeld dat zijn bewoners en die van andere wijken ervan hebben'. Om 'de engheid van het echte Parijs te tonen, waarbinnen elk individu in een geografisch kader met een

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
bezighield met de studie van geografisch ver verwijderde beschavingen

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
artiesten (geografisch geconcentreerd in de VS), muziekfirma’s en televisiemaatschappijen die de globaal verspreide marketing verzorgen, en consumenten die zich overal ter wereld bevinden, van Acapulco tot

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
De stad transformeerde onder invloed van de globalisering en van talloze netwerken en werd, volgens Sorkin, a-geografisch


Development and design by LETTERWERK