Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


142 document(en) met "Geloof Hoop" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...De enige hoop voor de toekomst ligt in een verandering van ons bewustzijn en een verandering zal er komen...De dialectische contradicties - individu en groep, gezin en samenleving, verleden en heden - worden niet meer opgelost door een transcendente hoop

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Ik geloof wel, je herkent ons beiden niet...Leonore Nu hoop je zelf op een gemoed te werken, dat je kort geleden nog verloren leek...Tasso Ik hoop alleen door jou op dit verlof

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij is blijven steken in zijn geloof in het nationaal-socialisme...Het geloof in de tegenstellingen, het aanvullende, en andere fraaie woorden...Als in de oorlog is een slecht stuk omdat het zonder begeleidend briefje niet te begrijpen is. Als men er naar kijkt in de hoop een 'nieuwe Oedipus' te vinden, dan is het probleem nog groter, omdat

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Achter zulke operaties schuilt de hoop dat wanneer de lezer later terugkeert tot de teksten van een Bellow, bijvoorbeeld, de artificialiteit van 'het normale' zo zal opvallen, dat de pretentie van...Strauss gaat te keer tegen het veelver-spreide geloof dat er leermeesters, goeroes en therapeuten zijn die het uit zijn haak gezakte leven weer kunnen rechttrekken en zin geven...Tot die doxa behoort ook het geloof dat Goethe een groot schrijver is. Vlaamse regisseurs (Decorte, Gilis) willen deze opvatting voor ongeldig verklaard zien, wat dan weer een nieuwe doxa oplevert

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Mijn hoop is de eerste slachting...Die het moederland van de revolutie is, de schrik van elke troon, de hoop van alle armen...heer Debuisson, en ik geloof in de heilige orde van de monarchie en van de kerk, Ik hoop dat ik dat niet te dikwijls zal moeten bidden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik moet daar niet blijven naar zoeken, maar ik geef toe dat mijn hoop omtrent Nicaragua groot was...Reïncarnatie is geen oosters geloof maar een universeel geloof

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Die bizarre, decadente afrekening van Grotowski met de Christusmythe in Apocalypsis cum Figuris ontspruit aan de waarde van het christelijk geloof in een land als Polen, een betekenis die sterk...Ik hoop dat ik met Alsina nog iets kan opzetten

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Onze hoop...Er volgen nog een aantal taferelen, vijf geloof ik, maar er gebeurt verder niks...Waarom heeft men Kaaitheater en Flanders' Technology niet op één hoop gegooid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Onze hoop...Er volgen nog een aantal taferelen, vijf geloof ik, maar er gebeurt verder niks...Waarom heeft men Kaaitheater en Flanders' Technology niet op één hoop gegooid

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Je vertrouwen uitspreken in voltooide speelteksten en afgeronde acteerbeurten is geloof hechten aan de bijna-metafysische hoop dat de dingen blijven bestaan en doorleven; in het theater geloven is wel

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Saturé ?? Assepoes ... en ik hoop en ik hoop,., Saturé steekt z'n andere laars vooruit: Nu die...Assepoes Ik hoop dat de dood wel nabij zal Saturé De dood...Stil... Hoor den nachtegaal,., 't Is 'n psalm van groot geloof... uit 'n klein, klein keeltje

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
De angst voor verandering U bent één van de zwartgalligste auteurs van deze tijd en toch schrijft u: "de eerste gestalte van de hoop is de vrees, de eerste verschijningsvorm van het nieuwe de...En elke verandering is bezet met hoop en met vrees...Ik geloof niet in zulke schema's. Het Westen meet slechts met twee categorieën: dogma of dissidentie, terwijl de realiteit daartussen ligt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jij bent de enige die ons echt kan helpen nu, geloof me...Fie Ik ben niet zo geleerd, en ik versta dat allemaal maar half, maar ik geloof nooit dat er een soort werk bestaat waarin dat ge kunt overleven door anderen kapot te krijgen...horen Juul, die onbeweeglijk in vaag licht heeft gezeten, tamelijk moeilijk spreken, dan gebroken roepen:) Juul Vera... Vera... Fie... Fie... Fie... ik geloof... dat mijn bed... helemaal nat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik geloof dat de acteurs die uit de Studio gekomen zijn, ons theaterleven wel uit het provincialisme hebben gehaald...Ik geloof er niet in." Heeft je samenwerking met Jan Christiaens iets te maken met je idee over het volkstheater...Omdat ik geloof dat ik het kan, heb ik me in dat avontuur gestort

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het Karl Valentin-spek-takel, Het Laxeermiddel) en anderzijds tragedie-vormen (van Geloof, Hoop en Liefde over Ah Kiou tot De Pelikaan). Gertrud was nauwelijks ernstig te nemen noch vanuit een...Omdat voor de enen Hoop wel degelijk een principe is. En voor de anderen niet

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Pa, gij hangt ook met haken en ogen aan elkaar, geloof ik...Hm, nu ge het zegt, Immihan, ik geloof dat ge gelijk hebt...Immi Ik geloof

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik wist daar niets van, ik geloof dat ik thuis te veel beschermd werd, maar goed, ik deed bij Arca een paar kleine rollen en dat leidde tot Look back in Anger van John Osborne...Maar goed, de keuze kon wel opvallend in een bepaalde richting wijzen... Ik geloof dat theater, dat zich als reactie op een voorbije periode wil of moet onttrekken aan een bepaalde naturalistische...Maar een poolvorming zou niets oplossen, theoretisch misschien betere rolverdelingen, ja, maar ik geloof voor alles in de noodzaak van een goede gezelschapsgeest

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Deze overtuigende start voedde de hoop dat ook afgestudeerden van een gevestigd opleidingsinstituut als het HIDK aansluiting zouden vinden met een beweging die elders en vroeger op gang was gebracht...kozen vanaf het begin voor een experimente-lere vorm van theater met interessante produkties zoals Geloof Hoop en Liefde (Horvath) en Het Laxeermiddel (Feydeau); waren de eersten die bij ons Heiner Müller

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Ik zoek niet naar één bepaalde lijn, ik vind dat een erfenis van het katholieke geloof in het ene ware...Als ik gewoon naga hoe liefde, kunst, geloof, idealisme, verantwoordelijkheidszin, collectiviteit, geëvolueerd zijn, vervormd zijn door de impact van een westerse maatschappij die op efficiency...Dat hoop ik het volgende jaar tot stand te brengen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
De psychologie van de liefde is niet uw sterkste kant, geloof ik...Omen Wat zware last is het toch, meester, die hen zo luid en jammerlijk doet kermen ? Nemo Er is geen hoop voor dezen om te sterven; en zo verachtelijk is hun donker leven dat ieder ander lot hun


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK