Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Etcetera en Veto"Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
mijn vroeger werk -- Vier korte dansen en vooral Poging tot beweging-- werkte ik heel traag en statisch, maar met momenten ook heel vlug en heel hevig, gecrispeerd en nerveus, terwijl het nu vrij...Hier hadden de mensen juist Anne Teresa en na Fase en Rosas was er het gevoel van we hebben iets en er kan niets meer bij...Er is Kathie Verstockt die voor Knack schrijft en dan inderdaad een paar mensen voor Etcetera en Veto en zo, maar voor de kranten bedoel ik

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Etcetera 1, 1983). Dat fascineert mij: hoe het fenomeen 'hoop' er soms is en plots als bij toeval weer verdwijnt...Ik vind wel dat ik dit kan zeggen, omdat het iets vertelt over hoe het programma samengesteld is. Ik heb 'veto' geroepen en dat 'veto' niet gehaald, dus was het geen veto...dat je door het feit dat je erbuiten staat, altijd het gevoel hebt dat je achterloopt en dat je dus extra inspanningen doet om voor te lopen en dat je daardoor dingen doet en zegt die nóg niet serieus

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hoe spel je discussie ? In Etcetera 26 schreven we over het ontwerp podiumkunstendecreet van Patrick Dewael en over het voorstel-theaterdecreet van de SP : "Geen van beide teksten zal zonder...het ontwerpdecreet, dat is echt een goed punt) Raad van Advies, en die op basis van deze structuur adequaat en alert reageert op de ambities van de theatermakers, en die zichzelf niet onderwerpt aan...Indien de minister dit soort overgangssituaties en 'revoluties' actief en op grotere schaal zou ondersteunen en zelfs stimuleren -door bv

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Zo'n geperverteerd vrouwenbeeld is voor mannen een gruwel en stuit dus op een patriarchaal veto : 'Wees net...Tête vue de dos (Cassiers, Maillard), Gertrud en James/Mister and Misses Martin (Bert Van Gorp en Carine Peeters) en muziek van Thierry De Mey en Quatuor Quartet...Jan Joris Lamers in gesprek met Sigrid Bousset en Johan Reyniers, Veto, nr

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Verder bouwend op het artikel van Paul Corthouts in Etcetera 33 gaan Cecilia De Moor en Paul Corthouts dieper in op de verbeteringen en veranderingen die de tekst ondergaan heeft ten opzichte van de...Haar voornaamste bezwaren betroffen het sociaal statuut van de acteurs van de gevestigde gezelschappen, het mogelijk wegvallen van erkenning en subsidiëring na een periode van 4 jaar en het wegvallen...De CVP bleef hierom in de contramine en stelde haar veto

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
Hij maakt een choreografie van de stilte en van het geluid, van de traagheid en van de herhaling...danseressen bewegen er met eenvoudig en consequent vertikaal arm- en benen werk op City at Night van The Doors...Hij accumuleert en varieert, en is daarmee typisch iemand op wie het door kunstenaars vaak graag gebezigde 'and now for something completely different' absoluut niet van toepassing is. De dans

Nr. 63, Maart 1998 • Personalia
Bart Eeckhout is licentiaat Germaanse talen en kunstwetenschappen en redactiesecretaris van het Leuvense studentenweekblad Veto...Stephan Moens is muziek- en operarecensent bij De Morgen en columnist voor Radio 3. Dirk Pauwels is artistiek leider van Victoria (Gent). Günther Samson volgde een opleiding theater en...Ontwerp Dooreman Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Administratie Josepha Buyle Advertentiewerving Gerd Jacobs en Krista Heremans Dienst voor Cultuurpromotie

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Bart Eeckhout is licenciaat Germaanse talen en kunstwetenschappen en redactiesecretaris van het Leuvense studentenweekblad Veto...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste...Ontwerp Dooreman Zetwerk en vormgeving Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Administratie Josepha Buyle Advertentiewerving Gerd Jacobs en Krista Heremans Dienst voor Cultuurpromotie

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Iets wat aanleiding gaf tot een hevige onderdrukking van de eigen gemoedstoestand, met als gevolg ook meer twijfel en onzekerheid over eigen en andermans gevoelens en drijfveren...etcetera 90 tf # 21 In november liepen in Gent en Brussel twee voorstellingen die deze mythe onderzoeken...Dat logboek mondt uit in een vijf-puntenmanifest dat samenvat wat ondanks alle verwarring en dwaalsporen de artistieke en politieke relevantie van dit werk is gebleken

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • ‘Het enige wat je aan oorspronkelijks kunt...
Ofwel reageer je negatief en zeg je, dit is niks voor mij, en blijft het bij die ene keer...Als je niet voor jezelf speelt, dan verlies je je, en bedrieg je de mensen, want wat ze willen zien is iets oorspronkelijks, en het enige wat je aan oorspronkelijks kunt laten zien, dat ben je zelf...toneelvoorstelling bestaat pas als hij gemaakt is en pas dan kan nog niet eens echt met ultieme zekerheid worden vastgesteld hoelang en hoe vaak en waar hij het best gespeeld kan worden


Development and design by LETTERWERK