Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


95 document(en) met "De Storm" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
En de auteur Sobol gaat het communautaire spanningsveld niet uit de weg: in De Palestijnse waarmee het Haïfa theater een Europese tournee maakte en in de KNS te gast was, pleit hij voor integratie en...De gespleten politieke houding over deze kwestie kwam ook tot uiting in de reacties op de produktie: een storm van protesten uiteraard, maar ook een massale publieke belangstelling en een officiële...Mijn jongste stuk, The Jeruzalem Syndrome over de opstand van de joden tegen de Romeinen en het verband van dat suïcidaal geladen religieus fanatisch verzet met de houding van de havikken vandaag

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
nog te min hij zit daar in een koets een koets van glas vader Zo reisde de koopman naar de zee en de mensen die hem zagen namen een petje voor hem af .Hij reed over bergen en ook door de dalen...schande die gaat branden in het hart vader al gauw viel de schemer en al gauw viel de avond en zo viel ook de nacht (De vertelsters maken een sneeuwlandschap) vert's - de maan waar is de maan...en vleugels ik wil de wind zijn ik waai omhoog ik zucht zo door de lucht tot aan de zon ik ben dan zo'n beetje de hemel, weet je ik zou graag een stukje van de zon

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Stefan; 30 jaar De bekende schrijver Ernst; dertiger De traiteur De postbode oude mannen De chauffeur Jürgen vriend van Stefan; 13 jaar EERSTE BEDRIJF Eerste...Stefan Hoe ik mij een fijner leven voorstel Ik zou willen dat het niet koud en niet heet is. Er moet altijd een lauwe wind waaien, soms een storm waarin de mensen op hun hurken moeten gaan...De kinderen komen aan de hand van dit altijd te kort komende dier meer aan de weet over de bestaansvormen dan hen hier anders ooit zal lukken, in deze goedgesitueerde sfeer van huizen, en

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Soms een storm waarin de mensen op hun hurken moeten gaan zitten...De kinderen komen aan de hand van dit altijd te kort komende dier meer aan de weet over de bestaansvormen, dan hen hier anders ooit zal lukken, in deze goed gesitueerde sfeer van huizen, en...Onze klas heeft nu nog maar vier minuten nodig om de jassen en de schoenen uit te trekken en de pantoffels en de schooljasjes aan te trekken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De natuurelementen: de storm, de bliksem, de Venusster bij maannacht, heeft hij gewoon op ingeraamde schilderijen aangebracht, omdat opera, hoe realistisch de bedoeling van de componist ook moge...De druk van de cultuur was te groot, de mensen werden versmoord, en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor in het eerste bedrijf, of de uitbouw van de finale van het...Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Hij gaat aan boord van de gereedschapskist en vaart uit Muziek: "La Forza del Destino". Licht: "Op zee" Ma de fanfare weer de oude belichting: "In de werkplaats") Al de mensen staan op het...Het koor komt op: bas, de blauwe walvis, tenor, alt, de haai, de inktvis, sopraan, de kogelvis, (Hij neemt de grammofoonplaat van de platendraaier...De clown steekt de zakdoek in z'n rechterzak en tovert hem weer te voorschijn aan de andere kant, in de linkerzak, Dan geeft hij te kennen dat het nummer nog niet ten einde is en tovert de zakdoek

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Ook de waanzin scène op de heide is een ingehouden moment : de storm woedt in Lears hoofd...Op een sobere maar suggestieve wijze wordt gebruik gemaakt van de weinige attributen op de scène.De gewelddadige scènes (het ogen uitsteken van Gloucester, de storm) worden begeleid met pianospel en...Enkele elementaire verhaallijnen blijven behouden : de verbanning van de hertog, de vete tussen de broers Orlando en Olivier, de liefde tussen Orlando en Rosalinde ... Maar veel meer dan naar de

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De natuurlijke dynamiek tussen marge en centrum werd, wat middelen betreft, zo goed als volledig geblokkeerd, zodat in Vlaanderen de situatie ontstond dat het levende en feitelijke centrum van de...Een potje decreet In het nieuwe decreet consolideert de overheid haar falen tegenover de marge en het steeds bewegende theaterveld door de kategorie 'kunstencentra' in leven te roepen...Ofwel vindt de overheid dat zich in de loop der jaren een aantal centra ontwikkeld hebben die bijgedragen hebben en nog steeds bijdragen tot de ontwikkeling van de podiumkunsten en daar veel te weinig

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De donkere, expressionistische kleuren van de turf, het aambeeld, de natuurstoffen van de kostuums en het zachte licht, contrasteren scherp met de primaire felle kleuren van de plastic...Do you know nothing ? Do you see nothing ? Do you remember nothing ?' De stilte na de storm...Toch is de openingsscène geen detail, integendeel : de vanzelfsprekendheid van de pruttelende koffiezet en de speelsheid van de jazzmuziek zetten de hoge norm waarnaar deze voorstelling mikt

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
de storm in een glas water die de 'personeelsadvertentie' van Oud Huis Stekelbees (zie de recensie die Edward Van Heer voor het dagblad De Morgen schreef) in de theaterwereld veroorzaakte...Sinds het verschijnen van vorig nummer zijn er doden gevallen, vele doden : de naamlozen in de woestijn, de theaterreuzen Kantor en Dürenmatt en -dichterbij - de dierbaren : Jac Heijer, Dirk...Kroniek : Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, De man aan het raam van Niek Kortekaas, Het Offer van De Tijd/deSingel, het hogervernoemd La Cifra, In het Moeras van Jan Decorte

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Twaalf jaar later, wanneer het stuk begint, ontketent Prospero een storm : een vernuftige zet om aan de passagiers van een voorbijvarend schip - zijn broer en de koning van Napels : diegenen die hem...de luttele uren die volgen (de dramatische tijd stemt overeen met de reële) wordt de wereldgeschiedenis drie keer herschreven Transparant In 1962 gaf de Pool Jan Kott (in Shakespeare...De kostuums waarin de acteurs de ruimte bevolken, zijn gestileerd : vaag Elisabethaans voor de edelen, hiëratisch Afrikaans voor Prospero, kleurrijk oosters voor de geesten en vrij alledaags voor de

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Het resultaat van dat jongste experiment is inmiddels bekend : de hemel is nooit zo helder als Foto David Simmonds na een storm...zegt dat de lege ruimte op de scène u in staat stelt een lege ruimte te scheppen in de geest van de toeschouwer...Heeft de schrijver Havel in de loop van zijn hele leven nooit nagedacht over politiek ? Het ligt voor de hand dat hij ergens lang niet zo naïef is. Natuurlijk spelen de gebeurtenissen een rol, maar ze

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
het huis niet uit geweest TIEN jawel, in de tuin jullie zijn na de koffie de tuin in gegaan HAN o nou daar ben je klaar mee dan in de tuin nou dan kan je het verder wel...nee heb jij hem dan gevonden heb jij hem gevonden jij hebt hem gevonden zie je wel ik wist het ik wist het in de tuin HAN nee maar ik zat ook in de tuin in de modder in de troep bergen...boesjies, de boesjies dat klere wijf heeft de boesjies TIEN de boe de wat ? HAN de boesjies TIEN o de bougies HAN ze heeft de boesjies d'eruit

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Niet langer als de 'illegale' aanwezigheid van de regisseur tussen zijn uitvoerders, maar als de 'ontmoeting' van de kunstenaar met zijn eigen ingebeelde wereld; niet als de confrontatie van een...Het toneel wordt daardoor de plek van de laatste repetitie, die in één handeling zowel een inventaris van de verworven ervaringen samenstelt als de mogelijke overbrengingswijzen ervan bepaalt voor de...Maar toch geeft hij een mogelijke analoge benadering toe met zijn jongste regies van De Kersentuin, De Storm en op dit ogenblik De Toverfluit

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Langzaam komt Edith Clever tot leven en ontwaakt in een verpletterende stilte na de storm...De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning...Laten we tenslotte niet vergeten dat Beethovens Pastorale ook de beschrijving van een storm bevat, die hem tot bij de rand van Adrian Leverkuhns demonische muziek heeft gebracht

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
afkomst: de smalle loopbrug waar de acteurs op moeten doet denken aan loopplanken voor dieren, en de versteende biotopen in de vitrines lijken even doods, hard en tegelijk breekbaar als de opgezette hond van...De taal die gekozen wordt, dat geldt voornamelijk voor de eerste reeks namen, is beknopt, gebald, geconcentreerd: de tot paradoxon verhevigde stijlfiguur bij Muller, of de partituur van de stilte bij...de rituele ar-chaïek en de existentiële essentie vinden de boerendrama's en de Griekse tragedie bij Hollandia een gelijklopende uitdrukkingsvorm

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En op de dag dat hem werd gesignaleerd, dat leden van de schuttersvereniging aan de overkant - in de Ploegstraat - vanuit de ramen van hun lokaal de exotische vogels...het midden van de zaal stond een welgedekte tafel en de apenbevolking in de kooien rondom drukte de snuiten tegen het glas om elke beweging van de obers te volgen...De uilen, de sperwers, de marters, de otters, het hert, de slangen en misschien, wie weet...een zeldzaam dier... iets, dat ik nooit tijdens het leven van meneer Kets onder ogen had gekregen

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
De door de scripts voorgeschreven locaties dienen op zich de logica van de gebeurtenissen en lijken daardoor vrij voor de hand liggend...Wie, met enig gevoel voor bühne-architectuur, raakt niet op dreef bij de ruimte aanwijzingen in bijvoorbeeld Schimmen (1953): "de zee de dijk de verwoeste stad de telefoon de rode lantaarn de...schuilkelder de storm de schimmem die uit de muren komen en er weer in verdwijnen de plotse duisternis het plotse licht de donkere, vage vorm, die lijdzaam beweegt en los zweeft van de grond, als een enorme

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Voor de produktie in de Vlaamse Opera stelde de dirigent Elgar Howarth als voorwaarde dat dit gedeelte van de partituur zou uitgevoerd worden door de strijkersgroep zoals voorgeschreven door de...father and a king De opbouw van het werk is in zekere zin paradoxaal: hoe meer de oorlog de handeling beïnvloedt, des te sterker komt de lyrische kwaliteit van de partituur naar voor...Tosca was het vooral de frisse benadering die bekoorde, de King Priam, De Vlaamse Opera / A. Augustijns homogeniteit van de produktie en de kwaliteit van de muzikale uitvoering

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Ik wil het in de eerste plaats hebben over de teksten, niet over de voorstellingen, hoewel beide teksten in een intieme samenhang met de scène tot stand zijn gekomen...weeklacht over de dorheid van het landschap : 'There is no water but only rock/ Rock and no water and the sandy road'. De weeklacht staat in contrast met de exotische landschapsbeschrijvingen in de reisverhalen...Hij monkelt, giechelt, grunzelt, joelt, schatert, proest, kraait, loeit boven de storm uit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK