Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "De Klassieke Oudheid"Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Hij stond symbool voor de vele geheimzinnige en oncontroleerbare machten die in de natuur werkzaam zijn: de kracht die de bomen doet groeien; die telkens opnieuw in de lente de natuur tot leven wekt...Zo worden talrijke plaats- en eigennamen uit de Griekse oudheid, die voor de gemiddelde theaterbezoeker in 1987 ondoorzichtig zijn, geparafraseerd (b.v...Samen met Luk Perceval herschrijft Joosten de klassieke tekst tot een eigen scenario waarin de oorspronke- lijke intentie van Sophocles opzij wordt gezet voor een radicale

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Hugo Claus bewerkt Des Meeres und der Liebe Wellen van Franz Grillparzer (1791-1872), Oostenrijks klassieke theaterauteur, geboren op het ogenblik dat de overheersing van de Oostenrijkse Habsburgs...Het gegeven van De golven van de liefde en van de zee, in 1829 gecreëerd onder de titel Hero und Leander en in 1831 onder zijn definitieve titel in het Burgtheater, werd door Grillparzer uit de...dit werk kant hij zich tegen de "Volksgeist", de kleinburgerlijke cultuur die in de grond reactionair is. Achter de façade van de Weense walsen en de gezellige cafés verbergt de kleinburger met zijn

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Als dit procédé dan drie of vier keer in de definitieve tekst voorkomt, functioneert het niet meer, en is de toeschouwer zich in de eerste plaats van de taalarmoede bewust...Als kunstenaar is hij niet langer geïnteresseerd in de donkere kanten van dit bestaan, maar gaat hij resoluut op zoek naar "schoonheid", naar het "universele", het "klassieke" als elementen van die...Ook in de kleine rollen zijn Chris Thys (na lange oefening voor de spiegel op het accordeon), Els Magerman en Mark Willems heel trefzeker, al laat de tekst hen in de steek

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Vooral dat laatste is typerend: de Klassieke Oudheid drukt zijn stempel op de nieuwe cultuur van de Verlichting, maar enkel in een verbrokkelde vorm...Het 'klassieke' drama, met name dat van Goethe, is de rechtstreekse erfgenaam van deze melancholie, het treurt bij de vergankelijkheid van zijn idealen...De reacties op Steins Tasso waren zeer verdeeld: een aanslag op het klassieke erfgoed, een vrijblijvende spot met vijf domme Italiaanse hovelingen, maar ook een gedurfde openbaring van de door Goethe

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Bernard Foccroulle, de nieuwe directeur van de Munt, heeft een duidelijke visie op de vernieuwing in de kunst...Het klassieke gegeven liet toe om een hedendaagse tekst over de Oudheid als libretto te nemen voor een nieuwe partituur...Wat er op die manier in de orkestbak van de Munt zat, zou blijken de sterkste troef van de hele onderneming te zijn, want zowel in de oude als de nieuwe partituur presteerden de musici van Herreweghe

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
De sobere vormgeving (niet meer dan een klein houten staketsel), de gereciteerde Perzische poëzie, de muziek, de zang en de soeffistisch geïnspireerde dans geven de voorstelling zijn onheilspellende...Autonoom waren de patriciër en de grootgrondbezitter in de oudheid, of de vrije poorters in de late middeleeuwen, en autonomie was één van de meest verleidelijke en mobiliserende slogans van de Franse...de geest van de achttiende eeuw schreef Lessing in 1780 zijn essay Die Erziehung des Menschengeslechts (De opvoeding van het menselijke geslacht), waarin hij in honderd stellingen tot de bevinding

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Al is ook daar sprake van een ondefinieerbare magie, die te maken heeft met de acteur -de ene "heeft het" en de andere niet - en met de bijzondere kijk van de regisseur of de scenograaf op een tekst...De klemtonen bij het zetten van een voet, de bewust gekontroleerde overgave waar het zelf zich vergeet en toch demonstratief, door de expressie en de zindragende gestiek heen, in het avontuur van de...Het ligt voor de hand dat zo'n beladen suggestie over de werking van dans ook leidt tot een sterke bezetting ervan met verboden en taboes, en dat is al van in de oudheid het geval

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
De Klassieke Oudheid is maar tot ons kunnen komen omdat de Arabieren haar teksten jarenlang bewaard hebben in hun bibliotheken...Elke ochtend krijgt ze een dag respijt... Sjahrazaad symboliseert de overwinning van de fantasie op de dood, een thema dat ook in de diverse verhalen steeds weer opduikt...Tot laat in de negentiende eeuw bleef men betogen dat de 'vertalingen' een getrouw beeld gaven van de zeden en gewoonten van de Arabieren

Nr. 50, Juni 1995 • Etienne Decroux • De mime onder een glazen koepel
Alhoewel de klassieke beeldhouwkunst dikwijls een atleet in actie als model neemt, zoals bijvoorbeeld een discuswerper, een worstelaar uit de Oudheid, het genie van de Bastille ... , dan heeft ze toch...Alles is mogelijk, alles is aan te bevelen, niets is verboden, op voorwaarde dat de tekst het vraagt: Als het gaat om emotie, dan vertrekt de beweging vanuit de romp en weerklinkt ze min of meer in de...Als het gaat om het uiten van iets puur intellectueels, verstoken van elke vorm van gevoel, dan kan de beweging vanuit de armen ontstaan om slechts de armen te verplaatsen óf de romp mee te betrekken

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Tegen de achtergrond van politieke onzekerheid en afbraakprocessen moet de stap van Balanchine om de klassieke traditie in ere te houden en verder te dragen een existentiële betekenis hebben gehad...Hij wist dat niets bij het oude zou blijven, dat er iets moest veranderen, maar hij wist ook dat kennis van de klassieke traditie in de dans binnen een paar generaties uit de lichamen van de dansers...lichaam in het oude Egypte, naar de ruimtelijke, driedimensionale weergave die in de klassieke periode van de Griekse oudheid ontdekt werd

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Voorbeelden zijn legio: de moordend snelle, pompende beat in de techno, de melodische herhaling bij de repetitieve componisten, de korte visuele 'loop' in de videokunst; ervaringen waarbij de...De toeschouwer bekeek dit tafereel vanuit een kikvorsperspectief, dat verwees naar de klassieke beeldhouwkunst (het verheven beeld op de sokkel, zoals ook in Solo man en Insect) en naar oude...de klassieke anatomiestudie, het beeld op de sokkel, het schilderij in de lijst, het Griekse lichaam, het mythologische thema

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
De kunst geniet sinds de oudheid inderdaad van de steun van diverse maatschappelijke groepen...Klassieke muziek is de allergrootste slokop van de sponsoringbudgetten, gevolgd door tentoonstellingen...Waar klassieke muziek en de meeste vormen van populaire muziek neutrale kunsttakken zijn, gezien ze geen uitgesproken ideologische of politieke inhoud bevatten, zijn theater, dans, en film allerminst

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
die openknalt / De scheuren in het plafond / Als pijn in de kop / De taal / De taal / De taal valt uit de mond / De spuwtaal / De schiettaal / De turbotaal / Het sprankeitje hoop / Het schone / Het...De ander zoeken / In de reis is de uitweg / In de verplaatsing de energie, de kracht, de nodige afstand / Hoe anders de gewoonte u overmeestert / Menselijke relaties zijn oorlog / Ik heb dingen, ik...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Dionysische riten uit de Oudheid maken fundamenteel deel uit van de Griekse cultuur...Bondig samengevat ziet de Duve in de ontwikkeling van de moderne kunst een scharniermoment waarop de derde persoon enkelvoud overgaat in de tweede persoon enkelvoud...De blos op de wangen van de geschilderde dames in De Spoorweg en Un Bar anx Folies-Bergères vormen voor de Duve het bewijs dat het schilderij weet dat het bekeken wordt

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
De inzichten in fysiologie en pathologie verwerven zij in de medische wetenschappen; de middelen om problemen te voorkomen en de stem en spraak te trainen halen ze bij de stempedagogen...De verschillende aspecten werden uitgewerkt door neus-keel-oorartsen, logopedisten en een statisticus (professoren Van de Heyning, De Bodt en Wuyts). De stemkwaliteit weTd gemeten aan de hand van de...De auteurs uit de theaterwereld, zoals Cicely Berry en Kristin Linklater, laten daarbij de technische aspecten onderbelicht, om te beklemtonen dat de stem van de acteur bevrijd moet worden, dat de

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
de gelukkige theorie van de Oudheid omvat en draagt de bol paradoxaal genoeg ook zijn interpretatoren, die het onvertrouwde en het inzicht door middel van dit ene denkbeeld schijnbaar moeiteloos aan...Het beeld van de engel symboliseert tegelijk de vooruitgangskritiek en het messianisme van Benjamin: de engel keert de rug naar de toekomst en draagt de belofte van verlossing in zich, maar zit...Geen centrale rol, het is maar een van de vele bizarre en grillige figuren die in hun willekeurigheid de klassieke bewegingscanon, de hiërarchie van het rechtopstaande lichaam en de frontaal

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Historische Theaterschetsen
Slechts een hooggeleerd gezelschap kwam hier samen om de theaterkunst van de oudheid te bestuderen en te doen herleven...De schaduwen van de mensen op het podium zijn wellicht een min of meer reële weergave van wat er werkelijk te zien was). Het klassieke westerse theater heeft het er altijd wat moeilijk mee...Het gekke is dat het Dionysostheater een buitenbeentje is onder de theaters van het klassieke Griekenland van de Oudheid

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Omdat de meer avontuurlijk ingestelde theatermaker ook een beetje uitgekeken was op de klassieke winden regenmachines, is het niet verwonderlijk dat een aantal bekende regisseurs gretig inpikte op de...De drie meest revolutionaire geluidsmechanismen die ontsproten uit de schoot van de elektrische revolutie, namelijk de telefoon, de radio en de fonograaf, hadden tot gevolg dat voor het eerst in de...De consolidering6 van de machine nam een vijftiental jaar in beslag en in de jaren vijftig vond de bandrecorder eindelijk zijn weg naar de consumentenmarkt, waardoor de consument ook als


Development and design by LETTERWERK