Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "dante"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Goris regisseerde in 1971 zijn 'anekdotische eenakter' De Tortel in Theater Arena te Gent en in 1972 produceerden ze een gezamenlijke tekst Inferno naar Dante, die door de Studio Herman Teirlinck werd

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Baarn, Dante Alghieri/ De goddelijke kamedie/vert . Chr

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Liefst met Juliet in een tegelijkertijd belachelijke én prerafaelietische pose: op stelten én het fysieke evenbeeld van Lizzy Siddal, de uitgebuite en gedoemde muze van Dante Ga-briel Rossetti

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dante droomt in verzen van de verre Beatrice, Petrarca oogst lauweren met lyrische jubelzangen over Laura,. .. De religieuze tegenhanger van deze wereldse minnelyriek vinden we bij Hadewych

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Victor Hugo heeft de ellendigen van de 19e eeuw beschreven zoals Dante dat zou gedaan hebben

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Dat was bijvoorbeeld het geval met Rake's Pro-gress, Faade, Les Patineurs, Dante Sonate, Job, waarmee ze voor het eerst in 1940 een toernee maakten in Europa

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het begeleidende commentaar in het programmaboekje tracht mij ervan te overtuigen dat hier een haast universele tragiek wordt getoond (gepronk met dure namen als Dante, Gramsci, Rilke, Bataille

Nr. 35, September 1991 • Konrad Maquestieau • De theatraliteit van de cinematografie
Waarschijnlijk is het met diezelfde ambities, diezelfde subversieve verbeeldingskracht en diezelfde metafysische opvattingen over de mensheid dat hij zich uiteindelijk aan Dante gemeten heeft om de

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Anders gezegd: Dante was groter dan zijn politieke rancunes en Brecht was meer dan een dialectisch-materialistisch agitator en volksopvoeder

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Erudiete verwijzingen naar Dante, Rabelais en Dreyer alterneren met een kus beschreven in het Latijn

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Het uitgangspunt was Vita Nuova van Dante, 31 gedichten waarin Dante zijn liefde voor Beatrice belijdt

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
de Italiaanse renaissance, bijvoorbeeld bij Dante, leidde die tegenstelling tussen licht en duister nog naar een samenhangend wereldbeeld, er ontstond loutering uit die tegenstelling

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Soms weet hij het niet meer, maar in een tomeloze passie citeert hij Dante

Nr. 76, Maart 2001 • Marc Holthof • Mentaal Muiswerk
de serie TV-Dante (1989) – een serie ‘glossen’ of commentaren op een klassieke tekst, zij het niet als nota’s bijgeschreven in de marge, zoals in middeleeuwse manuscripten de gewoonte was

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • Het lange sterven
Dante Le Poole compositie live muziek Henk Bakker coproductie Toneelgroep Amsterdam en FACT spel ruigoord de geboorte deel 1 Joop Admiraal, Henk Bakker

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
het geval van Kaufhauslnferno, waarvoor Paul Mennes Dante bewerkte, was dat een begrijpelijke dramaturgische reflex

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Dante schrijft dat kariatiden 'ondanks het onechte van hun houding toch soms bij de toeschouwer een echte beklemming teweegbrengen,'22 voel ik me bij Cunningham simpelweg een buitenstaander bij een perfecte...11 Dante Alighieri, De goddelijke komedie, vert...id=l 118 22 Dante Alighieri 1998, p. 211 (Louteringsberg X) 23 Tandeusz Kantor, Métamrphoses, Parijs, 1982, p. 48 24 Ibid

Nr. 106, April 2007 • Wouter Hillaert • Van La Mamma tot Mohammed
Bom op de kermis Het duidelijkst schijnt dat totaalprofiel door in het carnavaleske Cani di Bancata van de Siciliaanse theatermaakster Emma Dante (1967), die in 2005 al op het festival stond...Dante hanteert een van elke psychologie ontdane, bijna clowneske stijl: een Brechtiaanse erfenis die via Pasolini, Pirandello en Dario Fo uitgegroeid is tot een Italiaans keurmerk dat vandaag ook het...dat je in het Vlaamse theater nog even weinig uitgebuit ziet worden als de burleske commedia dell’arte van Emma Dante

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Ze verandert vaak van naam, nu eens een zwierige “Pippo Delbono”, dan weer een lyrische “Romeo Castellucci”. Ze spreekt de taal van Dante en Céline

Nr. 111, April 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
De tekst bestaat uit fragmenten uit La Divina Comedia (Dante), Ullyses (Joyce) en de Verzamelde Werken van Shakespeare, alsook uit antieke teksten (Sanskriet, Hebreeuws, Latijn, Grieks), gemonteerd en


Development and design by LETTERWERK