Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Cunningham of Forsythe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Mortier treedt op als gastheer en coproducent voor verschillende boeiende choreografen: Reinhild Hofman, William Forsythe, Anne Teresa De Keersmaeker...En Cunningham...De meest dwaze opmerking die ik hoorde was dat Morris zoiets zou zijn als Cunningham, maar dan 'in de maat'. Gaat Cunningham dan soms uit de maat

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Gaandeweg heeft Cunningham al die betrachtingen gerealiseerd en maakte hij dansers en publiek vertrouwd met pure, abstracte dans, met de innerlijke logica van de dans zelf, met de idee dat steeds...De exclusieve bijdragen van William Forsythe (Frankfurter Ballett), Steve Paxton en Michèle Anne De Mey (Compagnie Michèle Anne De Mey) tillen het programma op een buitengewoon hoog niveau...de Ballets Russes; Cunningham wordt gerangschikt bij het klassieke ballet (p.10); de afhankelijkheid van de dans ten aanzien van de muziek (p.11) biedt dit een correct en zeer degelijk overzicht

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Als je die ervaring doordenkt, zie je dat Forsythe zich evenmin als Cunningham aangetrokken voelt tot de klassieke indeling van de scène: elk punt op de scène kan als een centrum op zich functioneren...Forsythe lijkt vooral gefascineerd door die tv-genres die het meest extreem cliché-vervormingen van de werkelijkheid reproduceren: de soapprogramma's, het opbod van tv-predikanten tegen elkaar, de...Net zoals (alweer) Cunningham zei dat dans - ondanks het feit dat hij niet de bedoeling heeft iets uit te drukken - toch expressief is, net zo slagen Forsythe 's dansers erin om - voorbij aan het

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
tegenstelling tot die van het gekunstelde lichaam van de balletdanser (van Balanchine over Cunningham tot Forsythe) ontspringen zijn 'onmogelijke' bewegingen op organische wijze aan zijn ongeschonden

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
van Pina Bausch; Sankai Juku als vertegenwoordiger van de nieuwe Japanse dans; een choreografie van Forsythe door het Nationale Ballet van Nederland; Merce Cunningham en de nieuwe produktie van Rosas

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
zij zaten in het buitenland, waar zij kennismaakten met de nieuwste ontwikkelingen: met de moderne dans van de leden van het Judson Dance Theatre, met Merce Cunningham en John Cage en met de pioniers...Toen dus jongere dansers als Paulien de Groot, Bianca van Dillen en Pauline Daniëls terugkeerden uit Amerika, geïnspireerd door de nieuwe postmoderne werkwijze van Cunningham en de choreografen van...De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Wonderlijk genoeg is het William Forsythe geweest die Labans vormonderzoek weer in de schijnwerpers plaatste...Digitale animatietechnieken stellen ons in staat dansen te verzinnen voorbij de grenzen van het menselijk mogelijke - zou ex-Forsythe danseres en choreografe Amanda Miller (nog op het voorbije...Het onderzoek waarmee Forsythe en de zijnen bestaande vormen en structuren afbraken, heeft een schat aan principes en fenomenen overgeleverd

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Van de dans van Forsythe wordt gezegd dat hij het gevoel geeft dat er écht iets aan de hand is, dat hij tot de realiteit zelf behoort...De postmodernen van de dans (Merce Cunningham, maar ook Forsythe) hebben dit inzicht alleen maar iets radicaler vertolkt: in dans gaat het om dans...Een continuïteit waarin elke nieuwe toestand weliswaar de herinnering van de vorige bevat maar niettemin kwalitatief ervan verschillend is. De dans van Forsythe kan als zo'n continuïteit

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Tot ons beider verbazing William Forsythe / Dominik Mentzos haalt Forsythe er één voor één de enkele fiches uit met een uitspraak...Forsythe: Beide stukken zijn zeer 'lifelike'. Etcetera: Hoe bedoelt u? Forsythe: Lifelike, zoals het leven...Ik gebruik het woord 'withdrawing'.) Forsythe: Alle beweging is feitelijk 'with-drawing'. Hé, aangezien dit toch een wonderlijke wereld is, laten we dit woord zo schrijven

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Pascal Gielen las een bestseller uit 1945, mijmert over Cunningham en Forsythe en zag Fra Cervello e Movimento - bianco van Emio Greco en Pieter C. Scholten...Ook hier zien we, zoals in het verhaal van Bourgat, Cunningham en Forsythe, dat het lichaam gedirigeerd wordt door een autonoom regelsysteem...Als antwoord op de antilichaamspolitiek van Cunningham en Forsythe formuleren Greco en Scholten een stereopolitiek van lichaam en geest

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Stravinski en Balanchine werden weliswaar gezamenlijk ingedeeld in een 20ste eeuw-se, neoklassieke stroming in muziek en dans, maar Balanchine heeft nooit zoals Merce Cunningham te boek laten stellen...antwoord op Balanchine heeft William Forsythe in Self meant to govern (Eidos:Telos) met hetzelfde thema gespeeld...schreef daarover in het voormalige danstijdschrift Notes). De muziek is niet meer maatgevend voor het geheel, ook al werkt Forsythe net zo nauw samen met Thom Willems als Balanchine met Stravinski deed

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Het festival zet dus twee filières uit, één die teruggaat op Balanchine, en één die teruggaat op Cunningham, al is die scheiding geenszins houdbaar...Vanuit Balanchine vertrekken er lijnen, via Forsythe, 1. naar Amanda Miller en zo naar Anouk van Dijk, 2. naar Jan Fabre, en zo naar Emio Greco, Maria Voortman en Roberto De Jonge, 3. naar De...Wat Cunningham nu voor hen en voor de hedendaagse dans kan betekenen of betekent, valt uit Love Radio Reunion geenszins af te lezen, of het zou moeten zijn dat Cunningham hen enkel nog tot waardeloze

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Zij zetten zich vaak af tegen de Europese dans en beschouwen Europa als het kerkhof waar slechte Amerikaanse choreografen, William Forsythe bijvoorbeeld, eindigen...en William Forsythe worden aanvaard en die doen net hetzelfde...1936) en gaat verder doorheen de jaren '70 toen lof en theoretische rationalisaties kristalliseerden rond de koele neoklassieke abstracties: van Balanchine in het ballet, Merce Cunningham in de moderne dans

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
hebben het inderdaad over William Forsythe, de artistieke leider van het Ballett Frankfort...Astarte van het Joffrey Ballet). Een derde en heel verschillend soort parcours wordt vertegenwoordigd door de dans van Merce Cunningham, Yvonne Rainer, misschien ook Twyla Tharp...De vernieuwingen van Cunningham, Tharp en Rainer verschillen dus van die van Balanchine, ook als die nauwelijks abstracter zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Eric De Kuyper • Ballet/Dans
Manen en gedeeltelijk William Forsythe zich blijven aan spiegelen...En dit niettegenstaande de explosie van de hedendaagse dansvormen die, onder meer met Paul Taylor en Merce Cunningham, vanaf de zestiger jaren het ballet zal terugdringen tot een marginaal gebeuren

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Hedendaagse (en moderne) dans is zo uitgestrekt dat je niet weet over welk aspect je praat: heb je het over Cunningham, over Anne Teresa De Keersmaeker...Ik zou graag eens met Kylian of Forsythe werken...Kylian en Forsythe creëren nog in zekere zin ballet, of toch hedendaags klassiek dat veel meer aanleunt bij ballet

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het ideale voorbeeld vinden we weliswaar in Frankfurt, waar William Forsythe vanuit het ballet een artistieke brug bouwde naar de hedendaagse danstraditie...Ook het dansfestival Klapstuk plaatste voorstellingen van Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker naast die van erkende choreografen als Merce Cunningham, Dana Reitz en Suzanne Linke

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Alsof de wirwar van publiek en performers al niet volstond, dwalen Cunningham, Nijinsky, Stravinsky, Burroughs, Kerouac, Patti Smith, Duchamp en nog vele anderen rond als schaduwen...Hendrik Laevens hervertolkt een fragment uit Solo van Merce Cunningham als een dwalend zoeklicht (lichtjes zijn aan zijn armen en benen bevestigd). Ontzield en tot dwangmatige herhaling veroordeeld...waarin de radicale klappen van beeldenstormers als Cunningham en Duchamp geamplifieerd naklinken

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
plaats van het eindproduct voor te stellen, traceert Forsythe het wordingsproces, waarbij hij in de tekst de draden van allerhande historische en persoonlijke bronnen verweeft...radicaal herwerkt is. Opnieuw: het verder ontwikkelen van ideeën is voor William Forsythe veel belangrijker dan het simpele presenteren van een afgewerkt product...Proliferation and Perfect Disorder: William Forsythe and the Architecture of Disappearance, in: Parallax, Programmbuch Städtische Bühnen Frankfurt, 1989, 9-23, 12 10 Gerald Siegmund, William Forsythe, in: Dance

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Een van de 'ta- Ron Vawter in Philoktetes-Variations Jan Ritsema, Kaaitheater / Maarten Vanden Abeele Merce Cunningham / Annie Leibovitz ken...leegmaken: de herhaling van de eenvoudige balletbewegingen bij Jan Fabre, het door elkaar spreken van vreemde talen bij Jan Lauwers, de georchestreerde chaoschoreografie bij William Forsythe, de hysterie van het...agressie en abnormaliteit zich ingekerfd hebben: het door aids getekende lichaam van Ron Vawter, het lichaam van Merce Cunningham dat stijf staat van de jicht, de anorexia-tweeling bij Romeo Castellucci


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK