Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "Ad Van" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...De opdracht aan de werkplaatsen om projecten op te vangen, te begeleiden en te produceren sluit enerzijds elke mogelijkheid van onafhankelijke initiatieven uit, zuiver 'ad hoc' kan dus niet meer, en...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Op 21 september nemen Decorte + Cie de draad weer op met de herneming van twee slapstick-komedies Het stuk stuk en In Ondertussendoor, de delen 1 en 2 van Decortes zgn...Eind december wordt het sluitstuk van de trilogie gecreëerd: Naar Vulvania, waarin de Zoon van de Existentiële Prins op zoek gaat naar zijn vader...Beursschouwburg geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
toneelstukken wilden spelen en die een eigen vormtaal wilden ontwikkelen, gebruik makend van de inzichten van allerlei moderne denkers en van de evoluties in de andere kunstvormen en de media...Wetenschappelijk onderzoek heeft onlangs aangetoond dat dat het gevolg was van algemene, volstrekt autonome maatschappelijke ontwikkelingen en dus niet van een daling van de kwaliteit van het toneel...Als een deel van het budget voor ad hoc-produkties nu eens aan zo'n klein theater ter beschikking werd gesteld

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
ontwerpdecreet, over de afwezigheid van expliciete normen voor de subsidiering van functies -nochtans : aansluiting bij de CAO is een subsidieringsvoorwaarden over de afwezigheid van 'professionelen' in de Raad van...Beleid is nog altijd een ideologisch overbepaalde manier van handelen van politici, van hun waterdragers op de kabinetten of van gepolitiseerde ambtenaren...het ontwerpdecreet, dat is echt een goed punt) Raad van Advies, en die op basis van deze structuur adequaat en alert reageert op de ambities van de theatermakers, en die zichzelf niet onderwerpt aan

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Hannibal stond al vijf jaar eerder 'ad portas', maar die bleven dicht tot de vernieuwingstendenzen van 'aktie tomaat' tot de laatste druppel waren leeggebloed...Ze zijn te vaak de kampioenen van het voorbedachte, koele concept, dat geen ruimte laat voor ad-hoc ideeën en improvisatorische zijpaden, die een voorstelling boeiend, want avontuurlijk kunnen maken

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Muziekleraar Ad van den Borst opteerde ook nu weer voor Tien om te zien -toestanden en playbackende acteurs...Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Rechtzetting Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff Toestemming tot gebruik van de vertaling van Marcel Otten van Smakelijk Kerstfeest dient te worden aangevraagd bij het

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Acteren werd een commentaar op acteren, een onverholen weghonen van het 'métier' en vaak werd de graad van afwijking van de bestaande normen ervaren als kwaliteitsmeter...Wat kan de functie van de werk-plaatsen-kunstencentra zijn bij de aanvang van een nieuw decennium ? Om daarop een begin van een antwoord te kunnen formuleren, is het, zoals gezegd, zaak te vertrekken...dat veruit de meeste kwaliteitsgezelschappen nog steeds bestaan bij gratie van projectenpotten en ad hoc-subsidies of wat geld toegeschoven moeten krijgen via duistere constructies

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Theo Van Rompay, na vele jaren Stuc en korte passages via Kaaitheater en Maatschappij Discordia, de huidige artistieke leider van de Beursschouwburg, benadrukt de functie van de Beurs als programmator...Het probleem, aldus Van Rompay, is dat het decreet de noden van de diverse centra vertaalt naar werkingsmodellen van het midden van de jaren '80 en die dan vastlegt voor het volgende decennium...Nadat in '79 Andalucia Amarga van Tavora geproduceerd werd, gaat tijdens de derde uitgave van het festival (1981) Hebbels Maria Magdalena in een regie van Jan Decorte in première

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De strijd van Cunningham was die voor de dans als een onafhankelijke en volwaardige kunst, bevrijd van het juk van de inhoudelijke referentie, van de muziek, van de scène als voorgeschreven ruimte...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Kateiijne Damen kreeg de Theo d'or prijs van de vereniging van Schouwburgdirecteuren voor haar vertolking van Nina Leeds in Strange Interlude van BMC

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Op dat moment werd hij door Rik Launspach, secretaris van het jonge gezelschap De Zaak, gevraagd voor een ad hoc-regie...De pas afgestudeerden van de toneelschool heb ik een engagement van vier jaar gevraagd om samen met mij te werken aan de vorming van een nieuw ensemble...Dat ritueel tussen man en vrouw vertaalt Goetz in een bijtende nadruk op het gebruik van de voornaamwoorden, die de werkelijke dragers van de paradox van het bestaan zijn : wat, alles, dat

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Oorlog is tijdeloos, zodat we nog ruim binnenkunnen in de buik van de bunker die Hollandia uitkoos voor het stuk Körper Brennen van Jürg Laederach en Andres Mury...Dat stelt Hollandia in staat een viertal produkties per jaar uit te brengen met een vaste kern van twee regisseurs, een dramaturg, een zakelijk leider en ad hoe aangetrokken acteurs en medewerkers...Gust van Achternbusch en Boeren sterven van Kroetz gespeeld in een serre, speelde Ella van Achternbusch op het erf, een autosloperij in Oostzaan werd omgevormd tot symbolisch eindstation van de

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Wanneer men later vanop een afstand het theaterlandschap van de jaren '80 panoramisch in kaart brengt, zullen de topografische coördinaten van de kunstencentra zich als hoogtepunten van de...Vanaf het midden van de jaren tachtig erkende de overheid weliswaar een aantal receptieve produktiecentra die vernieuwend werk mogelijk maakten, maar het merendeel van de produkties die het elan van...Uit de 'Memorie van toelichting' licht ik volgende passage: "Belangrijk in de constructie van het voorliggende ontwerp van decreet is de plaats die wordt toegekend aan de kunstencentra

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De aanpassing van het statuut van 12 mei 1952 aan de situatie van de Franstalige toneelkunst beantwoordt bovendien aan de wens de culturele autonomie van de twee landsdelen te bevorderen, een wens die...De rest van het theater ressorteerde onder een krappe en juridisch niet omschreven begrotingspost, de ad-hoc-subsidies...1991); de betoelaging van projecten van kunstenaars die reeds projectsubsidies ontvingen, met een som van 800 000 tot 3 000 000 frank (30 projecten in 1991 ) ; steun bij hernemingen

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Want iedereen lijkt zich zeer goed bewust van de labiele, eenzame en kwetsbare positie van de individuele kunstenaar in deze politiek, economisch en geestelijk onevenwichtige tijd...worden van lillend leven, van uitdagend en controversieel theater...Gommer van Rousselt was dramaturg van de Blauwe Maandag Compagnie van 1986-1992

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Je vindt dat stereotype ook in het scenisch ageren van de zangers, in de lezingen van de partituur en in de visie van het overgrote deel van de regisseurs...Het komt er dan op neer dat men een opdracht geeft en het werk na een beperkte reeks opvoeringen proper ad acta legt om zo vlug mogelijk tot de orde van de dag over te gaan...Deze muziek van het grote gebaar is weinig markant en loopt meer dan eens in de val van het bombastische: een laat-ro-mantisch idioom vooral steunend op de donkere kleuren van de strijkers in een

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Er is het zeventiende-eeuwse hoofd van de affiche, een hoofd in profiel waarop de zetels van de equivalenten van de drie zijnswijzen van de wereld (mundus sensi-bilis, mundus imaginabilis, mundus...Tijdens Klapstuk verschenen vier cahiers van De dans verschriftelijkt: Filosofie van de dans van Paul Valéry, vertaald door Piet Meeuse, het dubbelessay Esbracejar/ Physical Paradoxes van Rudi...De redactie van De dans verschriftelijkt koos voor een oertekst (Filosofie van de dans), teksten die dans confronteren met andere disciplines (Lijk van de componist, Esbracejar...) en een libretto

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Van Een vijand van het volk (1882) van Hendrik Ibsen (1828-1906) liepen onlangs twee interessante versies in ons taalgebied: het Arnhemse Theater van het Oosten speelde de bewerking van Arthur Miller...Stockmann is hier niet meelijwekkend, want zeer goed van de tongriem gesneden, ad rem, soms arrogant en gelijkhebberig, zelfs bot tegenover zijn vrouw, die de dagelijkse karweien van de humane...door een goede tekstzegging en een vitale invulling van de rol van de arts Stockmann door Frank Vercruyssen en van de burgemeester door Damiaan de Schrijver, die daarnaast ook nog de rollen speelt van

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
de nieuwste en meest vrije expressievormen van de dramatische kunst brengen en verspreiden; - de werken van toneelauteurs van de Franse Gemeenschap presenteren of experimenteren met werken van...De voornaamste kritiek geldt de ondoorzichtigheid van de besluitvorming, de lamlendigheid van sommige schouwburgen, de onbereikbaarheid van hun directeur, de afkeer van het nemen van risico's, de...Een telefoontje van de Minister Zover stond het met de werkzaamheden van de Staten-Generaal van het Theater, toen op dinsdag 22 februari een telefoontje binnenkwam van het Kabinet van de

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon...Hij speelde bij voorkeur in de hoek van een café (één keer zelfs in een winkelvitrine omdat daar een verhoog stond), met een tafel en twee stoelen die hij ter plekke aantrof en in een ad hoc...Eigenlijk verwachtte je deze manier van spelen niet van de fervente importeur van het Brechtiaans theater, die Rudi in een vroegere fase van zijn carrière was geweest

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
De geselecteerde makers zijn meestal voor hun geld afhankelijk van de ad hoc-pot...schuldgevoel van een overheid die meer voor kunstenaars in het ad hoc-circuit zou moeten betekenen...Stef Cafmeyer, een van hen, fascineerde Pauwels onder meer omdat hij in zijn Gents café een eigenzinnige programmering had van de meest uiteenlopende vormen van podiumkunst, muziek en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK