Archief Etcetera


(advertentie)(advertentie)

JAN DECORTE + Cie

WORDEN HET HUISGEZELSCHAP

VAN DE BEURSSCHOUWBURG

Jan Decorte & Sigrid Vinks

Na één jaar afwezigheid maken Jan Decorte + Cie in september een opgemerkte rentrée als huisgezelschap van de Beursschouwburg. Het gezelschap zal bestaan uit Decorte zelf en Sigrid Vinks. Josse De Pauw wordt een van de vaste gasten. Decorte zal in de Beursschouwburg zijn

werk van de jongste jaren verder zetten. Produkties maken, onder het motto snel en grappig, kort, goed en goedkoop. Op 21 september nemen Decorte + Cie de draad weer op met de herneming van twee slapstick-komedies Het stuk stuk en In Ondertussendoor, de delen 1 en 2 van Decortes zgn. Aids-trilogie, waarin de Existentiële Prins Elfjes en Twaalfjes bemint en voor zich uit mijmert over Sex, Glamour & Perestrojka. Eind december wordt het sluitstuk van de trilogie gecreëerd: Naar Vulvania, waarin de Zoon van de Existentiële Prins op zoek gaat naar zijn vader. Ten slotte brengt het gezelschap Wozzeck van Georg Büchner. 'Wozzeck' vertrekt van het absolute nulpunt dat 'Macbeth-Party' was.

Het zal ook refereren aan de komedies, vooral wat de gewoonheid van het acteren en de mate van improvisatie betreft.

[foto Danny Willems]

SCHOOLTJE

Een van de conclusies die Decorte trekt uit tien jaar intensieve theaterpraktijk, is dat er geen theaterscholen zijn. Vandaar dat hij in de Beursschouwburg start met een eigen 'schooltje'. Een project-school, zonder vakken, vaste leertijd of onderverdeling in jaren. 'Bedoeling is dat ik het hele jaar met die mensen werk aan bijvoorbeeld een grote tekst als 'Dickicht' van Brecht, ik zeg maar wat. En verder wil ik in de loop van dat jaar iedereen die me interessant lijkt op wat voor niveau of gebied dan ook vragen om met die mensen te werken. Een week, twee weken... ad libidum.

Onderwerp idem dito.'

BEURSSCHOUWBURG 1989-90

theater, dans, kindertheater rock en nieuwe muziek video en beeldende kunst

August Ortsstraat 22 [metro Beurs] 1000 Brussel [02] 513 82 90

De Beursschouwburg geniet de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De belangrijkste sponsors in dit 26ste seizoen zijn de ASLK, De Standaard, Knack Magazine en de Nationale Loterij.

[foto Corneel M. Ryckeboer]


Development and design by LETTERWERK