Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) geschreven door "Elke Van Campenhout" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
dat perspectief is internet slechts één van de actieve elementen in het functioneren van het kapitaal, het is een deel van de samenleving en verschilt er in geen enkel opzicht van...Het fascisme van het internet dat zelfs niet door virussen kan worden doorbroken is een uitstekend beeld, niet alleen van de moderne hegemonie van het kapitaal, maar ook van de hedendaagse kunst, het...revolver" hoort'. Vertaald uit het Engels door Elke Van Campenhout 8 ••• etcetera 96

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Wat is er nieuw aan'nieuwe media'?
de eerste plaats omdat de praktijk van de 'nieuwe media' reeds lange tijd het podiumgebeuren beïnvloedt: van een illustratieve video tot complete interactieve installaties, van stemversterking tot...Op een hertekening van de hiërarchieën en productiemechanismen van het theatrale...Nog meer dan een onderzoek naar de hype van de nieuwe media, is Etcetera 96 dan ook het uitgangspunt geworden voor een hertekening van vastliggende kaders

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • ‘In Wallonië ga je kijken naar vette...
Er zijn ook weinig hedendaagse schrijvers aan Waalse kant, en ook dat hangt samen met de opleidingen, die makers en uitvoerders zorgvuldig van elkaar scheiden...Voor hen is Jan Fabre niet langer schandalig, maar maakt hij deel uit van de nieuwe codes van het theater...DEPAUW Ja, maar daar word ik dan toch ook weer kwaad van, van die fascinatie voor de hardwerkende kunstenaar, die overdag als arbeider in de fabriek staat, en dan heelder nachten moet werken om zijn

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Comme tout le monde
Elke dagelijkse handeling van het koppel wordt ‘geglamouriseerd’: het koken van de lunch wordt een item in een Spaanse lesprogramma met henzelf als tegenspelers op het televisiescherm...Ze zijn gescreend, gemonitord, gecut, gepasted en gehersenspoeld tot hun ‘spontane’ reacties precies passen in het voorgeschreven frame van de voor elke serie compleet gelijke opbouw van spanning...nieuwe uitdagingen, en positiviteit’. Er wordt ons daarbij duidelijk gemaakt dat elke afwijking van dat stramien enkel en alleen te maken heeft met backlash, of een negatieve ingesteldheid

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Collage
Beeld Manah Depauw, tekst Elke Van Campenhout Het is in gesloten kamers dat fantasieën tot leven komen...Op het beeldscherm twee verkrampte figuren in dezelfde sofa van waaruit je hen gadeslaat...Van een onverdraaglijke doordeweeksheid

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Een patchwork van verhoudingen en herinneringen, van jaren van heengaan en herdenken, van koestering en transgenerationele erkenning...Relevant omdat het waarschijnlijk het eerste besef markeert van de onomkeerbaarheid der dingen, van het feit dat elke niet opgenomen verantwoordelijkheid zich inschrijft in een ander leven, in een...pop als focuspunt van heden en verleden, van leven en dood, geboren in de creatie als teken van het sterven in elk van ons

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Het Scientific Management van Taylor werd ingezet van Ford tot Meyerhold (!) en werd het basismodel voor de ontwikkeling van het bandwerk, van de mens als verwisselbare schakel in de...Performance Studies ontwikkelt in die periode de performance van verzet, van tekstanalyse, van ontmaskering van vastgeroeste identificatiemotoren rond gender, seksualiteit en ethniciteit...En zo is iedereen tevreden, want een samenleving die gestuurd wordt door een economisch systeem dat zich ent op diversiteit en verscheidenheid is ook een samenleving die elke mogelijke vorm van

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Creatief is troef Elke Van Campenhout LOOKING AT FASHION MAGAZINES IS LIKE LOOKING AT AN ACCIDENT, CAN YOU EXPLAIN THAT? Bert Anciaux: 'Met mijn beleid voor de...Volgens mij is de grond van de zaak en van de hype rond de culturele industrie, dat we vandaag op een danig ontwikkelingsniveau van onze technologie zitten dat het mogelijk is om culturele inhouden te...Daarom is het belangrijk om naast het verhaal van de creative class, van de creatieve economie, ook een tweede verhaal te vertellen: dat is het verhaal van het ontplooien van de gezinsdienstensector

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Dit jaar zetelt hij ook in de Commissie ter Bevordering van de Relatie tussen Kunst en Wetenschap, dat deel uitmaakt van het Kunst & Wetenschap-project van de Vooruit...Het duo focust op dit moment op het kweken van levend weefsel dat de vorm zal aannemen van ersatz-leder, en het te laten groeien in de vorm van een miniatuur naadloze vestvorm...zijn werk streefde hij naar het ontdekken van de natuur van de kunst, en hield hij zich eerder bezig met de ideeën die in het zog van de kunsten ontstaan, dan met de kust op zich

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
zijn boek Telepresence and Bio Art mag Kac dan wel een vurig verdediger zijn van het belang van communicatie, verantwoordelijkheid en debat over de ontwikkelingen van de wetenschap, in de werken zelf...de letterlijke invulling van het nieuw bedongen ‘creatief scheppend vermogen’ van de kunstenaar, die nu eindelijk een beetje God mag spelen, en de puriteinse behoudsgezindheid van respectievelijk de...de geschiedenis van de wetenschap zelf heeft het laboratorium steeds de rol gespeeld van de plek waar materiaal uit het alledaagse wordt omgezet tot ‘feiten’, ontdaan van alle veranderlijke

Nr. 101, April 2006 • Elke Van Campenhout • Documentaire bedenkingen deel I
Het domein strekt zich uit van de agitprop-voorstelling voor de educatie van de ware revolutionairen in de Sovjetunie van de jaren 1920, over het feitentheater, of het epische theater van Piscator en...van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid in het kijken, dan om hem te overtuigen van de 'waarheid' van het gebruikte materiaal...Als we er nu, for the sake of the argument, van uitgaan dat het Newspaper van de jaren 1920 aan de wieg staat van de Amerikaanse interpretatie van het documentaire theater, zien

Nr. 103, September 2006 • Elke Van Campenhout • In blind vertrouwen: het sm-theater van Felix...
momenten van stilstand, wiegt de bondageschommel nog even na, het ingesnoerde vogeltje als een trofee opgetrokken in een strak vormenspel van touwen, de spieren al even strak aangesnoerd onder de...Als het publiek op het hoogtepunt van opwinding raakt bij het zien van zijn wonderlijke mutatie, wordt de sluis van het aquarium opengezet, en komt er een grote witte dolfijn het aquarium...Je wordt je, als toeschouwer of als performer, veel sterker bewust van de relaties die je aangaat, van de manier waarop je functioneert

Nr. 104, December 2006 • Elke Van Campenhout • Edito
Niet vanuit jezelf (alleen) maar vanuit de gedachte dat elke gedachte alleen maar meer gedachten kan produceren...Dus word je producent van ideeën. Etcetera als ‘facilitator’ van andermans denken...Elke Van Campenhout, etc

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
gesprekken: Jo Huybrechts en David Bergé verwerking materiaal: Elke Van Campenhout en David Berge De polyvalente zaal, Vlaanderen jaren ‘60 - ‘70 De opkomst van de ‘polyvalente zaal...Het zijn plekken waar het verenigingsleven wordt verankerd, en waar tegelijk de eerste oprispingen van culturele citybranding zich nestelen: elke zichzelf respecterende stad bouwt een mastodont van...mankracht, geld en tijd) wordt voorzien, om ze af te stemmen op de individuele nood van elke kunstenaar

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
ontwikkelen, onafhankelijk van storende invloeden, en de ‘globes’ waarin deze visies geconsolideerd worden tot éénduidige discoursen, duidelijk afgebakend van inmenging van buitenaf, is het schuim een veel...De virtualiteit van de ruimte zit dus verborgen in de beweging van de gebruiker, die een constante toeschouwer is van zijn omgeving...Het is een extreem architectuurprogramma dat elke vorm van exclusiviteit onmogelijk maakt, en voortdurend performant blijft: aan de bewoners wordt een constante alertheid gevraagd voor hun omgeving

Nr. 106, April 2007 • Elke Van Campenhout • Tussen transgressie & banaliteit: de valkuilen van...
Maar we zijn even goed deel van het beslissingsproces van dit stuk van de wereld, waarin bepaald wordt wat er met een ander stuk van de wereld gebeurt...gaan ervan uit dat alles relatief is, en zijn minder verbonden met het idee van de cirkel, van de natuur, van het absolute...Ik heb zelf een project opgezet in één van de ruigere buitenwijken van Parijs, je zou het misschien de Bronx van Parijs kunnen noemen

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
Het verhaal van een gewelddadig nu Sinds Zolderling hanteren we bij Bronks een andere manier om met tekst om te gaan: elke nieuwe theatertekst wordt geconfronteerd met het publiek in een...Het Paleis van je dromen Ik heb het huis het Paleis genoemd, omdat ik afstand wilde nemen van de konink- lijke titel van het KJT...Portret van de heks als barones en zigeunerin Er zit heel veel woede in mijn werk: de achterkant van de medaille van mijn ver- langen, van mijn passie

Nr. 109, December 2007 • Anne Dekerk, Elke Van Campenhout • Geen ‘als en ‘dan’ zonder ‘hier’ en...
Geen als & dan zonder hier & nu anne dekerk en elke van campenhout There are times when reality becomes too complex for Oral Communication...Jouw vraag deed me denken aan één van mijn lievelingsfilms: Alphaville van Jean-Luc Godard...Er is een heel dunne lijn tussen de behoefte van mensen aan entertainment en de behoefte die gaat naar het asemen van de ziel, of het schenken van schoonheid en troost

Nr. 109, December 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
conditie van de migrant, zoals in ‘We People’ van Union Suspecte). Voor vele makers heeft de herkenning de plaats ingenomen van de vervreemding, vanuit de overtuiging dat je herkenning nodig hebt om tot...Maar elke toekomst houdt tegelijkertijd wel een engagement en een verantwoordelijkheid in. Zoals zij stelt in haar tekst, gaat het in het creëren van een toekomst niet om een vrijblijvende...die zin is de ‘futurologie’ van de kunsten een rigoureus doordenken van mogelijkheden in plaats van waarschijnlijkheden, de plek waar vervreemding en herkenning mekaar penetreren vanuit alle mogelijke

Nr. 110, Februari 2008 • Elke Van Campenhout • Wie is er bang voor Virginia Woolf...
elke van campenhout over drie voorstellingen over de liefde in al haar kwetsbaarheid: Maybe Forever van Meg Stuart & Philipp Gehmacher, The Ballad of Ricky and Ronny van Hans Petter Dahl & Anneke...Elke song ademt herinneringen, maar spreekt tegelijkertijd van het deficit van een verloren geloof...Proust-cyclus van Guy Cassiers, Liefde, zijn handen van Josse De Pauw: zie ook de blind dates van Guy Cassiers met Lilia Mestre en Josse De Pauw met Hanneke Paauwe


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK