K.N.S. "Primerose" door De Caillavet en De Flers

Victor J. Brunclair, 1932-01-02


Source

Ons Vaderland, 1932-01-02


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Liliom" door... 1932-01-16
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: "De mannen van 't wa... 1932-01-23
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "De dorpsdokt... 1932-02-27
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: "leontientje" door F... 1932-04-09

Tooneel

K.N.S.

«Primerose» door de Caillavet en de Flers

Wij toegrijpen niet, waarom aan de instudeering van dit soffige ding zooveel tijd verspild werd.

Wij herinneren ons niet, ooit als boulevardstuk die rompslomp te hebben zien voorschotelen. Het is wansmaak zonder weerga. Niet de minste originaliteit in het opzet, en een psychologie, zoo valsch, dat haar kunstmatigheid iedere plek van dit vooze stuk doorbreekt.

De geschiedenis? Een jonge dame uit de hoogste kringen is tot over de ooren verliefd op een meneer, die haar passie deelt, maar het ongeluk heeft, even voor de liefdesverklaring al zijn duiten te verliezen.

Als «baron sans sous» wil hij het meisje niet huwen, en de jonge dame zal haar liefdesmart in een klooster gaan heelen. Vulgairder kan kan het niet. Maar ondertusschen heeft de jonge man vernomen, dat zijn fortuin vrijwel ongeschonden is gebleven, en de Fransche regeering komt op den gelukkigen inval de kloosterorde, waar Primerose asiel zocht te ontbinden, zoodat een «happy ending» zich als vanzelf opdringt.

Wij hoorden geen enkelen leuken zet, geen enkele woordspeling die van luchtigheid en «charme» zou getuigen, en het is niet onze indruk, dat dit aan de vertaling zou zijn toe te schrijven, dit stuk is slapper dan praat voor den vaak.

E. Van Camp vermocht de onhoudbare figuur van Primerose aanvaardbaar te vormen. Haar schalkheid heeft veel goed gemaakt. De vrij talrijke bezetting luisterde naar ronkende, namen, en moest zich salonsierlijk bewegen. Wij kunnen niet zeggen, dat het gelukt was. Het beste was nog Mevr. De Vreker als Mme Dechampvernier. Die was tenminste bewust karikaturaal. In zijn tooneelschikking heeft W. Benoy de albsolute natuurgetrouwheid willen benaderen. Maar welk een vooroorlogsche opvatting om zelfs een levend veulen ten tooneele te voeren in het gespan met de nonnekens! De vertaling van H. Buiterijs was rijk aan gallicismen. Hier was eens gelegenheid om conversatietaal v te voeren van beschaamd allooi. Wij kregen «ge» en «gij»... in een idoom vol onnatuurlijke zinswendingen.

Als in die richting niets degelijkers te ontdekken is, dan schakele men de boulevardiers maar voor goed uit bij den K.N.S. Het kunstpeil zal door de toepassing van dien wijzen maatregel zeer zeker stijgen.

V.J.B.

K. Ned. Schouwburg. Zaterdag 2 januari


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Liliom" door... 1932-01-16
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01 • (author) Victor J. Brunclair
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: "De mannen van 't wa... 1932-01-23
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1932 • (date-month) 1932-01 • (author) Victor J. Brunclair
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
  De Caillavet • De Flers • (author) Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "De dorpsdokt... 1932-02-27
  Victor J. Brunclair • (date-year) 1932 • (author) Victor J. Brunclair
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: "leontientje" door F... 1932-04-09
  Victor J. Brunclair • (date-year) 1932 • (author) Victor J. Brunclair
 6. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Poliche" doo... 1932-04-30
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1932 • (author) Victor J. Brunclair
 7. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1932-12-02
  Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1932 • (author) Victor J. Brunclair
 8. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: "Eén, twee, drie" d... 1932-12-02
  Victor J. Brunclair • (date-year) 1932 • (author) Victor J. Brunclair
 9. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 10. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair