Het schoonste meisje van Brussel

B., 1919-03-09


Source

De Standaard, 1919-03-09


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: In Holland geinterne... 1919-02-23
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Vrije wolken... 1919-04-18
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een Lodewijk Scheltj... 1936-09-25

Folies-Bergere, Brussel. Het schoonste meisje van Brussel

Het schoonste meisje van Brussel is Truitje, de dochter van Bertje en van een overleden Sapour van de Keizerlijke Garde. Bertje droomt voor hare dochter een rijk huwelijk. Truitje moet minstens een baron tot echtgenoot hebben. In deze opvatting wordt zij ondersteund door haar broeder Celestin, een kleermaker te Parijs woonachtig, een verwaande dwaas.

Nu heeft Truitje de aandacht getrokken van een jongmensch van goeden huize, Silvijn Valkenberg. Hij maakt Truitje ijverig het hof, maar Truitje wil er niets van weten. Zij bemint kunstschilder Benjamin. Haar moeder echter dwingt Truitje haar hand te schenken aan Silvijn. Papa Valkenberg stemt toe in het huwelijk van de beide jongelieden, alsook in dit van zijn romantische nichtje Clara, welke verliefd is geraakt op den schilder Benjamin, op voorwaarde dat allen eenigen tijd op zijn kasteel zullen verblijven om daar met de gebruiken der groote wereld bekend te geraken. Eenmaal daar bemerkt Bertje en ook Truitje dat zij er niet thuis behooren, bemerken ook Clara en Silvijn, dat zij een verkeerde keuze deden en... Clara verlooft zich met haar neef Silvijn en Truitje met Benjamin.

Dit gegeven, wel wat verouderd, is door een kundig tooneelmeester tot een kleurig brokje tooneel verwerkt.

Spelers en speelsters gaven hun beste voetje voor en 't laat zich voorzien, dat 't "Schoonste meisje van Brussel" grooten bijval tegemoet gaat.

Mej. Stella, de lievelinge van het publiek - die, van haar kant ook zeer haar publiek liefheeft - werd met bloemen en geschenken gehuldigd.

Wat zij zeer verdiende!


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
  (date-year) 1919 • Folies Bergère, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: In Holland geinterne... 1919-02-23
  (date-year) 1919 • Folies Bergère, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Vrije wolken... 1919-04-18
  (date-year) 1919 • Folies Bergère, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  Folies Bergère, Brussel • brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een Lodewijk Scheltj... 1936-09-25
  Folies Bergère, Brussel • brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Karel Van de Woestijne: Belgische Muziek... 1919-03-29
  (date-month) 1919-03 • (date-year) 1919
 7. ◼◻◻◻◻ Cr.: De nachtkroeg... 1922-03-12
  Folies Bergère, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ J.B.: Czardasvorstin... 1923-09-30
  Folies Bergère, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ D.W.: Folies-Bergère: "Pe... 1929-04-15
  Folies Bergère, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  Folies Bergère, Brussel