Advanced Search found 13 item(s) featuring "Tijl Uylenspiegel"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  1930-11 Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel" (Pieter G. Buckinx)
   1921-02 Herman Teirlinck, de Nieuwe Uilenspiegel (Eugene De Bock)
    1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
     1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
      1925-01 Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang (Wies Moens)
       1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
        1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
         1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
          1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
           1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
            1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
             1927-01-09 Ward Schouteden: "Jezabel" (Lode Monteyne)