Advanced Search found 6 item(s) featuring "Jan Cammans"

1923-01-24 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas (P.)
  • . . . entrain ons kunnen bekoren hebben. Nu doet alles gemaakt aan en lam. Het spel was gelijk het succes al heel koeltjes. Best was Cammans in zijn kalmte, hij hoedde zich voor clichés. W. Cauwenberg speelde goed zijn ondankbare rol. Bertrijn als de Commandeur was nog het best op . . .
1923-01-09 Nederlandsche Schouwburg: "De Revisor" van N.W. Gogolj (P.)
  • . . . Een eereprijs voor Van de Putte in Dobischiensky en Jef Verlinden als Bobtschiensky. Enkel vonden we hun spel wat te erg karikatural. Heer Cammans als Chlestakof had voortreffelijke oogenblikken vooral in IV. Mej. Van Camp als Maya deed plezierig ingénue-achtig. De overigen, behalve Van Pelt als Osiep, munten . . .
1930-02-24 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" (V.G.)
  • . . . scheen bijna wel opzettelijk hoe uitbundig - of beter gezegd: hoe scherper - de mannelijke bezetting bleek (want ook R. Angenot, E. Gorie, J. Cammans en in mindere mate Ch. Janssens schenen zich bij het uiterlijke te bepalen), des te meer sober kwamen de uitbeeldingen van Jeanne De . . .
1931-11-23 Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans (J.V.G.)
  • . . . nevenbezetting blonken vooral uit W. Benoy , als een kleurige Stuifzand, R. Van De Putte als een stipte en keurige groothandelaar en Jan Cammans , die van Naphtalle maakte wat er van te maken was. De bestuurder verdient ten slotte nog een hartelijk lofwoord om zijne voortreffelijke leiding, . . .
1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
  • . . . uitbeelding van Colligher. Hierin gaf hij eene volkomen genietbare karikatuur die nergens buiten de schreef ging, en waarin het komische werkelijk amuseeren kon. Jan Cammans speelde de rol van Dr O'Grady tamelijk eenzijdig, en de duidelijk merkbare onzekerheid omtrent den tekst beïnvloedde ook zijn spel, waaruit haast al . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
  • . . . gepaste accenten die zij door een overtuigend spel wist te onderlijnen. Arthur Van Thillo gaf een sterk getypeerde Baron Revendal, terwijl Jan Cammans de zelf genoegzame millionair met keurige zorg uitbeeldde. Ten slotte vermelden wij nog de schreeuwerige Kathleen als Eliza Van Camp, die ons evenwel . . .