Advanced Search found 6 item(s) featuring "Ast Fonteyne"

1931-08-23 De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (W.R.)
  • . . . den heer Grassin die het leeuwenaandeel van het succes wegdroeg, de hh. Jan De Haen, Ward en Leo Hens. De h. Ast Fonteyne kwam maar pas in het voorlaatste bedrijf op dreef. Zijn pleidooi op het gerechtshof mag echter een maximum van speelstijl en diep-doorvoelde zegging . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
  • . . . het onderdanig vrouwke wordt door haar wonderwel uitgebeeld. Emiel Barbaix vertolkt de Lucents-rol zeer joviaal, en zeer galant; met fijn begrip. Ast. Fonteyne is sober en goed geteekend. Jan De Haen is perfekt getypeerd als Gremio en Vincentio maar moet zijn rol nog eens inzien. Dit . . .
1932-03-03 Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  • . . . mag in eere worden vermeld om haar rol van de Moeder van Jeremias. Hare stervensscène mag gerust magistraal worden betiteld. De Zedikias van Ast. Fonteyne is sterk door z'n schrijnende tragiek. Wat hebben wij zitten hijgen in de zaal wanneer hij bij de stemming van de grooten raad . . .
1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)
  • . . . de ruim-gevulde tooneelzaal sterk heeft geboeid. De gevoelige vertolking van de Wanda-rol, door Mevr. Melis, was alleszins mooi op peil. Evenals de heer Ast Fonteyne in de gluiperige Alloube-rol. Ook deze laatstgenoemde speler vertolkt deze vreemde figuur met overgave en persoonlijke opvatting; het voortdurend berekend schoorvoeten in de . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
  • . . . voorloopig - "Dinamiek" gedoopt ter wille van zijn dondersche motorische kracht! Ook nog mijn "Christoffel" nog eens de formaal; auteur-regisseur; een werk waarvoor A. Fonteyne een mooie regie-kans krijgt: "Amfytrion" naar Molière 's klucht, door Grassin bewerkt voor spel, zang en dans. Eindelijk, tot slot . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . opziet hoofdzakelijk bijgestaan waren door 3 Vlaamsche kunstenaars : Arthur Meulemans voor de muziek, Lode Geysen voor de regie, Ast. Fonteyne voor decor en costumeeren. Uitvoerige details kan men vinden in de nieuwe Credo-editie. (4) Voor het Vlaamsche land was Jan Stalmans . . .