18 document(en) met "vervulling"


Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
Over hoe er bij het ouder worden, zelfs al hebben ze het voorgekauwde levenstrajekt van huwelijk en kinderen niet gevolgd, niet veel vervulling overblijft

Dansers brengen nieuwe kijk op Wozzeck: Bert... • 9 december 1995
het eerste vertelt de Noorse Liv Hanna Haugen als Marie, met Randi De Vlieghe als een kind op schoot, een intriest verhaaltje over een kind dat nergens nog vervulling vindt na de dood van zijn ouders

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
slachtoffers of, minder vaak, plots een onverwachte vervulling vindt

Onschuldig sprookje met goede afloop : "De... • 24 februari 1997
Twee ervan, Raymonde Pouce (Sien Eggers) en Marc Thyl (Jan Pauwels) vertegenwoordigen de tegenpool van het romantische zolderbestaan: vulgair, rijk, op ogenblikkelijke vervulling van lust en macht

De Onderneming echter dan echt • 30 april 1998
zelfs behulpzaam bij de vervulling ervan

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Hoewel het niet verwoord wordt, voel je dat ze ondertussen zoekt naar een eigen vervulling of misschien ook waardigheid, die geen functie is van een ander

Barkey verbindt hoogste aspiraties met laagste lusten • 17 november 2000
Negenennegentig dagen komt hij haar het hof maken, maar op de dag van de vervulling blijft hij weg

Iets van Bach • 25 november 2000
Als na de voorstelling de lege scène overspoeld wordt door de cantate "Schauet doch" van Bach, komt dat als een onverwachte vervulling van het kijkersverlangen

Bartok als 'Funky Chinese Opera' • 5 december 2001
Negenennegentig dagen komt hij haar het hof maken, maar op de dag van de vervulling blijft hij weg

Theater in vreemde tijden • 11 mei 2004
Het voorspel waarin elke acteur zijn personage voorstelt vat het stuk in een notendop samen: tien performers zoeken emotionele vervulling door het publiek voor zichzelf en zichzelf alleen te winnen

Een dubbele voedingsbodem voor dans: 'Ma' van... • 10 juni 2004
Toen ze God vroeg wanneer haar wens in vervulling zou gaan antwoordde die dat die bomen nu haar kinderen waren

Een kwaadaardig meesterwerk: Gerecenseerd theater • 22 juni 2004
Het filmfragment is niet toevallig: 'Big 2' exploreert het fantasma van de onmiddellijke en totale vervulling van verlangens - eeuwig jong, 'good-looking' en sexy - van de westerse cultuur

Als los zand • 11 oktober 2004
staat de regen voor het soort emotionele vervulling als bij de film 'Singing in the Rain', waar de regen staat voor tranen van geluk

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Het filmfragment is niet toevallig: Big 2 exploreert de verbeelding van één van de steunpijlers van de westerse reclamewereld en/of cultuur: het fantasma van de onmiddellijke en totale vervulling van

Verwarring zonder vervulling • 20 mei 2006
Verwarring zonder vervulling Frank Bock en Simon Vincenzi doen met 13 performers iets op een podium voor een publiek

(meerdere artikels) • 24 november 2006
Wat mij boeit is de spanning tussen het verlangen en de vervulling ervan...www.koninklijkballetvanvlaanderen.be Christian Spuck: 'Wat mij boeit in het verhaal van Penelope is de spanning tussen het verlangen en de vervulling ervan' Eva Dewaele en Howard Quintero

Meg Stuart, Benoît Lachambre en Hahn Rowe... • 2 april 2008
Het brengt haar geen stap dichter bij inzicht of vervulling

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
er wel een werk dat de vervulling kan bieden waar de kunstenaar naar zoekt...Zou hij nog werken maken als hij zijn vervulling gevonden had...Niet op de genoeglijke manier waarop je in het ballet even de zware werkelijkheid kan verlaten voor een wereld waarin alles licht, lucht en liefde is, maar zomaar, zonder hoop op redding of vervulling