19 document(en) met "uitweg"


Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Minimaal akteren dus, nauwelijks meer dan wat zoekende armgebaren alsof de denkinspanning voorlopig nog wat ongericht een uitweg zoekt of alsof het nodig is de maat van het spreken aan te geven, maar

Dromen uit de oriënt • 28 mei 1994
Een zoektocht naar de ultieme ervaring, naar het sublieme als uitweg uit de steeds grotere beklemming van het dagelijkse burgerbestaan

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Overleving Laagland wil een uitweg uit deze patstelling forceren

Meg Stuart spil van geslaagde improvisatie • 12 oktober 1996
De kennismaking met Paxton, die in zijn optredens dat remmende zelfbewustzijn op een wonderlijke manier kan verlaten om zich geheel te geven, moet een soort uitweg getoond hebben

Lauw experiment met getalenteerde dansers • 12 mei 1998
Ze vormen een gesloten doos, een observatorium: de enige uitweg is vooruit, de zaal in. Dat de voorstelling al bezig is terwijl het publiek de zaal betreedt, benadrukt het procesmatige en

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Niet de grote woorden en gedachten redden het menselijk bedrijf van de totale zinledigheid en loze pretentie, enkel de herinnering aan intense momenten, hoe triviaal ook, biedt een uitweg

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
De enige uitweg was een vlucht vooruit in het individuele, in de hedonistische verbetering van de eigen werkelijkheid

Een nieuwe fase voor A.-T. de Keersmaeker • 30 juni 2001
Je ziet een wil aan het werk die zijn uitweg zoekt in bewegingen

Vragen bij een verjaardag: • 22 september 2001
De Keersmaekers paradoxale uitweg is de keuze voor meer, in plaats van minder dans

Lust en leed van de schone schijn • 26 oktober 2002
Hun liefde wordt hier metafoor voor een uitweg uit de crisis die de voorstelling thematiseert...Want ofwel gebruiken ze het publiek als een spiegel om hun imaginaire uitweg een zweem van werkelijkheid te verlenen

Ernstig, maar niet serieus • 6 november 2002
De uitweg uit simplistische metaforen vond ik in een sterke structurering van de dans

Dansende datastromen • 8 oktober 2003
Ontspoord, ontworteld, zonder identiteit, dien je steeds weer dezelfde weg op te gaan en allerlei obstakels te overwinnen, op zoek naar een uitweg

De zin van het zinloze • 21 november 2003
De uitweg uit die patstelling is briljant in al zijn eenvoud, al lijkt hij haast bij toeval ontstaan...Maar dit keer is er een uitweg: het zinloos om elkaar en om een leegte (de achtste stoel) heen draaien is de zin van dit zinloze stuk

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Maar deze keer is er een uitweg: het zinloos om elkaar en om een leegte heen draaien is de zin van dit zinloze stuk

Portugese dansartieste twee weken in Vooruit: Vera... • 16 januari 2004
Toch vond Mantero een uitweg uit haar impasse

'Net uit chaos ontstaan nieuwe structuren': Grondleggers... • 27 januari 2004
Cunningham toonde een uitweg door het toeval als compositieprincipe te hanteren

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
De extreme ruimtelijke beperking maakt het speelvlak tot een drukkookpan: de emoties van de acteurs, in het bijzonder van de flamboyante Ariane van Vliet als Hermione, vinden geen uitweg, tenzij

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Een herneming van een fragment uit 'Zoolander' biedt in elk geval geen uitweg uit deze spiraal van (zelf-)bedrog

Meg Stuart presenteert 'Replacement' • 6 mei 2006
Ook in recent werk worden haar personages beheerst door een vage fysieke malaise die een uitweg zoekt in tics en spasmen