14 document(en) met "suggestief"


Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
maar op enige wijze suggestief is. Het is gewoon een wit-op-zwarte stralenbundel, waarachter in het tweede deel een vrij onbenullige tekening van twee dansers te voorschijn komt

Drukke agenda voor herboren "Varia": Garageteater omgebouwd... • 13 september 1988
Dit werkt nogal suggestief op de bezoeker tijdens zijn wandeling door de ruimte

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Maar tegelijk, door de glans van dof uitgeslagen goud en door de aflopende hoogte, ook suggestief in het verhaal

Ongelijke voorstelling over erotiek: "Liqueurs de chair"... • 27 januari 1990
Een beeld van enkele minuten roept suggestief alle vluchtige emoties op die met erotiek samenhangen...Waar het openingsbeeld intrinsiek erotisch werkt, blijft de koreograaf hier aan de buitenkant staan, en dat is eerder klinisch dan suggestief erotisch...Het decor en een wanstaltige machine (die plots op een nog nauwelijks suggestief te noemen wijze blijkt te funktioneren als mannelijke geslachtsdelen) zijn erg verzorgd en mooi uitgevoerd, maar voegen

Sprookje vol kwaadaardige grappen • 28 november 1993
Deze demontage van de klassieke theatraliteit is erg suggestief: je kan het beeld lezen als een groep boerenpummels die in een schuur de sprookjes naspelen waar ze in geloven, je kan er een zinnebeeld

Oerschreeuw van Teshigawara bedolven onder effecten • 21 mei 1996
Maar ook dat wordt spaarzaam en vooral suggestief gebruikt

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Alsof de tekst niet suggestief en rijk genoeg is op zich, vindt hij het nodig om de zaken bij voorbaat overduidelijk te stellen

Nachtmerrie uit Zuid-Afrika te gast in Avignon • 26 juli 1997
Suggestief Hun idiote ruzies en bedenkingen worden verdubbeld door de tekenfilms die ondertussen op het scherm te zien zijn

Ingehouden kracht van Charmatz • 4 maart 1998
Maar de bewegingen en figuren zijn vaak wel heel suggestief

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
De voorstellingen ervan zijn echter zo suggestief dat je toch een indringend beeld krijgt van de nomadische jacht op het verlangen in deze wereld

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Tenslotte, gebouwen hebben, ongeacht de intenties van de makers, een eigenaardig suggestief potentieel: al is het maar in de sporen van vroeger gebruik, in hun proporties, lichtinval, de materialen

Over engelen en mensen • 19 maart 2003
Het is in al zijn eenvoud een imposant, suggestief decor van hoge, grijze wanden die in een hoek van 45° tegenover elkaar opgesteld zijn

Affected en La magnificenza: Claire Croizé &... • 1 december 2006
Terwijl de bewegingen en de liederen blijven komen, ontstaat zo een suggestief portret van een vrouw

De wereld op een punt: Antwerpen >... • 13 december 2006
Dat effect lijkt soms bewust nagestreefd: een tekening toont in de linkerbovenhoek een mannetje dat voor zich uitstaart naar een wolk puntjes die zich rechtsonder suggestief verdichten zonder echt