18 document(en) met "oneindige"


Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
De irrationele logika van het lichaam om in één gebaar -- nagenoeg op de wijze van een symbool -- een oneindige betekenisreeks voort te brengen, wordt daardoor al te zelden geëxploiteerd

Stemmen uit het leven van een vrouw • 13 december 1991
Als kijker kan je niet anders dan of afhaken, of mee instappen in de oneindige en veelzinnige ruimte die door de tekst uitgezet wordt

Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
Zelfs de blauwe sfeer van vroegere stukken, met hun suggestie van oneindige diepte, is vervangen door geel en oker, kleuren die de dieptewerking van de scène juist opheffen en Deceukelier naar voor

Rosa, Erts en Mozart: driemaal Rosas • 5 februari 1993
Dat reveleert een merkwaardige eigenschap van het stuk: op een of andere manier heeft het een struktuur die oneindige variatie en nuancering toelaat, en toch hetzelfde gevoel nalaat

Angelika Oei speelt spel zonder oplossing • 2 maart 1994
Waar het de koreografe om te doen lijkt, is het heerlijke, opwindende en oneindige van het spel met lichamen en wat simpele attributen te tonen

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Cunningham zelf spreekt over de oceaan als een oneindige ervaring met steeds weer andere gestaltes, en zo is de voorstelling in het Koninklijk Circus Dat boezemt ontzag in: als na enkele sekonden...Het onbevattelijke en oneindige wordt erin gereprezenteerd, de tijdsduur is een arbitraire uitsnede uit een werk dat zo oneindig is als de oceaan zelf...Op een zeer absolute manier is de dans alleen met zichzelf, als spel van oneindige mogelijkheden, bezig

Dromen uit de oriënt • 28 mei 1994
Maar vaak verging het de reizigers slecht: de melancholie reisde gewoon mee, de prachtige kleuren van het oosten, de oneindige zee bleken al snel een even grote sleur als het leven thuis

De Keersmaeker kijkt door kaleidoskoop : "Amor... • 2 december 1994
De spiraal is een metafoor, zowel voor het onveranderlijke princiep van het leven dat zich voortzet, als voor de oneindige variaties die op een grondmotief ontstaan...Net die oneindige variabiliteit maakt het leven boeiend...Met al zijn abstraktie wordt de dans zo de verwerkelijking van het liefdesprinciep waarover de gedichten van Quevedo en Cummings spreken: de oneindige en overrompelende veelheid en heerlijkheid van

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
De lichtheid ervan is die van een wereld die niet gebonden is aan zwaarte en verschil, bij voorbeeld van geslacht, maar oneindige transformaties van abstrakte vormen toelaat

Jan Ritsema danst als een kleine jongen • 18 mei 1996
Vanuit die vaststelling heb ik gekozen voor de muziek van Messiaen: het Quatuor is geschreven uit liefde voor het oneindige

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Bij Vredeman De Vries wordt de ijle vormelijkheid en principieel oneindige uitbreidbaarheid van het perspectiefraster op vreemde manier verstoord door het dode lichaam dat er ligt

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Hier is de afstand tussen de dansers een nauwelijks vermeden botsing tussen objecten, en de beweging als de onbeholpen krukken die enige tekening en structuur moeten brengen in een oneindige en

Ijdelheid van woorden sterk verbeeld : Jan... • 24 september 1999
Hoewel ze de "onmondige" is op het speelvlak, kan zij het als enige vullen, is zij de enige die niet verloren loopt in de oneindige ruimte

Spektakel zonder spektakel • 18 december 2002
De beperkte middelen waarmee gewerkt wordt, maken het juist mogelijk de oneindige variatie in tonen en kleuren van een eenvoudige set bewegingen te verhelderen

Hoe vertaal je ALIBI?: Meg Stuart's Alibi... • 1 april 2003
deze 'kapotte' film word je herinnerd aan wat je verlangt van een film: een scherm dat de oneindige verstrooiing van de wereld aan het gezicht onttrekt

De zin van het zinloze • 21 november 2003
De oneindige keuzevrijheid die ons politiek-economisch bestel biedt, blijkt daarin allerminst een hulp

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De oneindige keuzevrijheid die ons politiek-economisch bestel biedt, blijkt daarbij allerminst een hulp

Affected en La magnificenza: Claire Croizé &... • 1 december 2006
Het stuk doet zich voor alsof je Guilloteau betrapt op het moment dat een beweging nog geen volgroeide betekenis heeft, maar slechts een prikkelende figuur is die wacht op bewerking om de oneindige