11 document(en) met "koncept"


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
de voor stellingen zitten ook fragmenten uit Buster Keatons film "Steamship Bill Junior" omdat Keaton een van zijn grote helden is. Het hele koncept wordt in de aankleding van de ruimte sterk

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
Zonder voorkennis is dit koncept niet dadelijk te distilleren uit de video, maar het pleit voor het werk dat het ook bij een eerste visie een sterke interne logika overbrengt

Italiaanse avant-garde toont mooie plaatjes • 15 mei 1986
Tiezzi noemt zijn werk "teater van de poëzie", naar analogie met Pasolini's koncept "kinema van de poëzie", en sleept er verder o.m

Steve Paxton en Lisa Nelson besluiten Klapstuk... • 3 november 1987
Paxton maakt eigenlijk een essentieel gebruik van dans, de intrinsieke kwaliteit ervan om iets te kunnen meedelen dat in woorden niet vatbaar is, zonder de omweg langs een vooraf bepaald koncept

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
het volgende: "...het was eerder het inventieve, estetische plezier om kontrasten te versmelten in vorm, kleur en beweging, en ze toch bijeen te brengen in iets wat koncept en betekenis had... ideeën...gewicht, zodat Schlemmer zijn koreografisch-ritmisch koncept eraan diende aan te passen

Blue Ran Dances boekt vooruitgang: "Take off... • 19 april 1988
met de Batsheva Dance Company werkte -- maar overtuigde niet echt door de wisselvalligheid van het koreografisch koncept

"Badeloch": gelul aan de zelfkant • 27 februari 1989
BRUSSEL - "Nieuw West", een recalcitrant groepje moedwillige kinkels die teater maken, heeft de pest aan een helder omlijnd koncept

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Vandaar ook dat de scenografie van Stef Delfosse in dit koncept biezonder goed werkt

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Maar ook een latente onvrede met het klassieke regie-koncept bepaalt hun aanpak...Matthias De Koning was de eerste die de aandacht voor de tekst, en niet de personage-opbouw, de expressie of het koncept, als belangrijkste gegeven vooropstelde

Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Toch hoef je daar niet al te zwaar aan te tillen: de lust om spektakel te maken is veel belangrijker dan een onderliggend koncept...Dat "koncept" is in grote lijnen het volgende: hel menselijk bedrijf wordt gekenmerkt door een voortdurende cyclische machtsstrijd, waarin nu eens de ene, dan weer de andere de bovenhand haalt

Kitsch, diepzinnigheid en camp op Flemish Dance... • 31 januari 1995
Ze is op voorhand bedacht, om een koncept in te vullen, maar blijft niet kleven aan de lichamen die ze uitvoeren...Nooit nog nu mist daardoor kleur en smaak, het is een kaal koncept vol amateur-filozofie