16 document(en) met "het woud haar"


Woud betovert in betoverende dans: "Je ne... • 1 december 1988
De vijf dansers, twee vrouwen en drie mannen, nemen langzaam bezit van het woud, maar het woud neemt ook langzaam bezit van hen...vrije loop laten om te spelen met wat zich aanbiedt in het woud en het zich zo toeëigenen en anderzijds de verbeelding van het woud zelf, met zijn grillige beweging van takken en bladeren...Je kan er bij denken dat je in de voorstelling ook als het ware een heel seizoen meemaakt waarbij het einde de zomer is. Op dat ogenblik zijn de "kinderen" helemaal één geworden met het woud, het

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Shakespeares stuk speelt op twee lokaties: het korrupte hof waar de hertog door zijn broer verdreven werd, en het woud van Arden (de Ardennen voor Stan). Daar vluchtte de hertog met al zijn getrouwen...Het woud heeft als het ware een betoverende werking op de menselijke aard: de slechterikken lopen plots over van liefde, de passies bloeien her en der op...Het woud is de metafoor die ook op Shakespeares tekst toepasselijk is: hij deelt in overtreffende trap in alles wat een woud tot woud maakt

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
Met een borstel probeert hij zich iets van het lijf te wrijven, alleen zie je niet wat dat kan zijn, zodat je deelt in het onvermogen van de akteur om te verifiëren wat er gebeurt...Het zou kunnen, want achter hem kruipen vijf vrouwen vanonder het achterdoek, vermomd als een soort honden: voor hun gezicht dragen ze een masker van haar, van dezelfde kleur als hun eigen haar, met...Vanaf dat moment gaat het ritme van de voorstelling steil omhoog, wordt de muziek harder, de dans wilder en het beeldend materiaal bijna chaotisch

De Keersmaeker legt haar eigen klemtonen in... • 4 november 1995
Pappano trekt een geluidsmuur op voor het scènegebeuren, die je als kijker helemaal opgeslorpt in een nevel van klanken waarachter het woud opduikt...zwangere vrouw in het woud neerzet...Bij de eerste klanken staan zes mannen en Cynthia Loemy stil rechtop, als boomstammen in het woud

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
BRUSSEL -- Bij het woord 'woud' stel je je een droomwereld voor vol angstige donkerte en grote mysteries, de uitgelezen locatie voor een sprookje...een korte film van Thierry De Mey vertelt de choreografe al dansend, zingend en sprekend in het bos het verhaal van het kleine mannetje Tippeke dat niet naar huis wou gaan, of het moest gedragen...Verklärte Nacht is veel meer verhalende dans, gebaseerd op het gedicht van Richard Dehmel: een vrouw verklaart in het woud haar liefde aan een man, maar bekent tegelijk dat zij zwanger is van een

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
De Keersmaeker nuanceert dit evidente gebruik van film echter, net als in Woud, een voorstelling die in veel opzichten als een reflectie op de spanning tussen het medium theater en het medium film kan...Als Judith tot dan toe Blauwbaard in het defensief gedreven heeft, en zijn sombere wereld opengebroken heeft door haar voortvarend aandringen om tot zijn burcht - zijn innerlijk - door te dringen, dan...Maar door de plaats van het filmfragment, net na de meer dan tien jaar oude dansstukken die eraan voorafgaan is het zeer verleidelijk om ook de heropvoering van die dansstukken als herinneringsarbeid

Virtuositeit op minimaal thema: Drumming van Anne... • 10 augustus 1998
Het materiaal voor dit fragment was op zich dan weer afkomstig uit de film 'Tippeke', het inleidende deel van de voorstelling 'Woud' waarin we een geëxciteerde Anne Teresa De Keersmaeker door een bos...Bij elke nieuwe strofe van het rijmpje over het mannetje dat niet naar huis wou, of het moest gedragen worden, herneemt zij een lange, ingewikkelde bewegingszin...dit filmpje is het vooral de dwingende cadans van het rijmpje die het beeld structureert en samenhoudt, ondanks de chaotische beweging

Genieten van verandering • 1 maart 1999
die voorstelling sprak je over het 'aanvaarden van verandering'. Is melancholie of het 'aanvaarden' van verandering iets wat speelt in je werk voor het ogenblik...Het valt mij ook op, om nog even terug te komen op het verschil tussen het vocabularium vroeger en nu, dat het sterke vormbewustzijn van je werk vroeger als het ware een noodzaak was om het...Het is niet iets wat je makkelijk in woorden kan vatten, maar het is voelbaar in het werkproces

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
Wellicht doelt Laurence Louppe op die onvatbaarheid, die ten grondslag ligt aan het werk, als ze in een tekst over Woud spreekt over 'de innerlijke stormachtigheid van het lichaam'. Het behoort...Niet het rijmpje op zich is hier belangrijk, wel de opwinding waarmee ze het brengt, alsof ze zich van de camera totaal niet bewust is. Haar fantasierijke bewegingen, die alle kanten tegelijk lijken...De klassieke Companhia Nacional de Bailado uit Lissabon nodigde haar uit om een nieuw werk voor het ballet te schrijven, met het oog op een vernieuwing van het repertoire

Genadeloze strijd om niets: Rosas en Stan... • 6 maart 1999
Het lijkt alsof ze haar lichaam samenbalt voor de komende explosie van gracieuze, zelfverzekerd gesyncopeerde, maar tegelijk ook erg driftige, zelfs wild-fantasierijke bewegingen...Het rijk geschakeerde bewegingsmateriaal dat vanaf Woud opduikt in de stukken van Rosas heeft ook hier zijn sporen nagelaten...Hoe complex de tekst van Müller ook opgebouwd is, ze slaagt erin de woordenstroom bijna vanzelfsprekend helder te maken, alsof het haar eigen woorden waren

Een nieuwe fase voor A.-T. de Keersmaeker • 30 juni 2001
De spanning tussen die kwetsbaarheid en het lef waarmee hier nieuwe vormen uitgeprobeerd worden, is het waarmerk van het vat vol tegenstrijdigheden, het Tippeke uit Woud, dat De Keersmaeker is. De...De voorstelling lijkt daarin op het filmpje Tippeke dat aan de voorstelling Woud voorafging...beider solos in het tweede deel van de voorstelling, waarin De Keersmaeker het bewegingsmateriaal in een notendop demonstreert en Loemij haar eigen interpretatie brengt, is dat heel duidelijk

Vragen bij een verjaardag: • 22 september 2001
Het bewegingsmateriaal is haar niet meer op het lijf geschreven, maar komt nu ook van de dansers in het gezelschap of van bestaande danscanons, die ze naar haar hand zet.Nog voor die geëxalteerde...Het laatste beeld van de tweede versie van het stuk is zeer betekenisvol: een hel wit licht verbreekt elke scenische illusie, maar de dans blijft doorgaan, als tegen beter weten in. Woud heeft net...Het gebruik van tekst en de samenwerking met haar zus Jolente openen wegen om een stand van zaken op te maken van de veranderingen die in het tweede decennium van het bestaan van Rosas optraden.Just

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Toch zal niemand er bij een nieuw werk van De Keersmaeker ooit aan twijfelen dat het van haar hand is. De Keersmaeker verwerkt alle invloeden die zij ondergaat immers steeds weer tot een uniek weefsel...Die ogenschijnlijke tweedeling wordt nog in de hand gewerkt door het merkwaardige, zelfs uitzonderlijke, gegeven dat De Keersmaeker dan misschien wel vooral als choreografe werkt, maar dat haar oeuvre...Als De Keersmaeker de "rules and laws" van het theater een fundamenteel uitgangspunt noemt, heeft ze het ook en vooral over deze spanning tussen wat er in haar omgaat en de manier waarop dat toonbaar

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Woud' was in die zin een overgangsvoorstelling: het bewegingsmateriaal dat ik ontwikkelde in het filmpje dat aan de voorstelling voorafgaat, vormde de grondslag van de bewegingen in het stuk...de eerste beweging zit het contrapunt vooral in de ruimtelijke structuur van de dans, in de tweede beweging in kleine cellen binnen het geheel...Het middendeel is een choreografie op 'Les Noces', het ballet dat Stravinski schreef voor 'Les Ballets Russes' en destijds gechoreografeerd werd door Bronisla Nijinska

'De blik als een daad van agressie':... • 16 maart 2005
Omdat elk van hen wil dat Frankie blijft beantwoorden aan het beeld dat ze van haar hebben, vinden ze er niet beter op dan haar in stukken te scheuren en levenloos op een vuilnisbelt achter te laten...Manson: 'In het Engels staat het woord 'Flicker' voor het geflakker van een kaars of het flikkeren van een tv-beeld...De ene is 'fictie': een typisch horrorverhaal met een moorddadig wezen dat jongeren achtervolgt in het woud

Op de koord tussen yin en yang:... • 8 november 2006
Het is een intrinsiek deel van haar artistieke functioneren...Het heeft dezelfde verbluffende kwaliteit als haar eerste grote succes Faze...Haar uitverkoren beeld wordt de spiraal of de gulden snede, een figuur en een verhouding die je in de natuur overal aantreft, zelfs al lijkt die op het eerste gezicht nog zo chaotisch