19 document(en) met "het woud"


Woud betovert in betoverende dans: "Je ne... • 1 december 1988
De vijf dansers, twee vrouwen en drie mannen, nemen langzaam bezit van het woud, maar het woud neemt ook langzaam bezit van hen...vrije loop laten om te spelen met wat zich aanbiedt in het woud en het zich zo toeëigenen en anderzijds de verbeelding van het woud zelf, met zijn grillige beweging van takken en bladeren...Je kan er bij denken dat je in de voorstelling ook als het ware een heel seizoen meemaakt waarbij het einde de zomer is. Op dat ogenblik zijn de "kinderen" helemaal één geworden met het woud, het

Dierendromerijen en dierlijke energie: Het einde van... • 27 oktober 1989
Door het craquelé van de verflaag zie je het naakte doek bijna...Maar de cijfertjes op het doek maken tegelijk perfekt duidelijk dat het echt maar een doek is, dat het de handeling op scène is, die leven geeft aan deze oude lappen...Ik had het gevoel dat het de macht van de verbeelding van de dansers was die hier uitgebeeld werd, dat je een beetje als een voyeur naar een ernstig spelletje van kinderen zat te kijken

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Shakespeares stuk speelt op twee lokaties: het korrupte hof waar de hertog door zijn broer verdreven werd, en het woud van Arden (de Ardennen voor Stan). Daar vluchtte de hertog met al zijn getrouwen...Het woud heeft als het ware een betoverende werking op de menselijke aard: de slechterikken lopen plots over van liefde, de passies bloeien her en der op...Het woud is de metafoor die ook op Shakespeares tekst toepasselijk is: hij deelt in overtreffende trap in alles wat een woud tot woud maakt

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
Plots komt de vlakte tot leven als in een griezelige hallucinatie: drie dansers kronkelen vanonder het doek te voorschijn, en schuiven het uiteindelijk helemaal weg tot voor aan de scène...Vanaf dat moment gaat het ritme van de voorstelling steil omhoog, wordt de muziek harder, de dans wilder en het beeldend materiaal bijna chaotisch...Een man zweeft plots over het gebeuren heen; tegen het einde verschijnt zijn hoofd hoog boven de scène vanuit de coulissen

De Keersmaeker legt haar eigen klemtonen in... • 4 november 1995
Pappano trekt een geluidsmuur op voor het scènegebeuren, die je als kijker helemaal opgeslorpt in een nevel van klanken waarachter het woud opduikt...zwangere vrouw in het woud neerzet...Bij de eerste klanken staan zes mannen en Cynthia Loemy stil rechtop, als boomstammen in het woud

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
BRUSSEL -- Bij het woord 'woud' stel je je een droomwereld voor vol angstige donkerte en grote mysteries, de uitgelezen locatie voor een sprookje...een korte film van Thierry De Mey vertelt de choreografe al dansend, zingend en sprekend in het bos het verhaal van het kleine mannetje Tippeke dat niet naar huis wou gaan, of het moest gedragen...Verklärte Nacht is veel meer verhalende dans, gebaseerd op het gedicht van Richard Dehmel: een vrouw verklaart in het woud haar liefde aan een man, maar bekent tegelijk dat zij zwanger is van een

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
De keuze om de handeling op deze wijze te representeren is in zekere zin een evidentie: het is overduidelijk dat de wijze waarop Blauwbaards burcht in de opera en het libretto van Béla Balasz...De Keersmaeker nuanceert dit evidente gebruik van film echter, net als in Woud, een voorstelling die in veel opzichten als een reflectie op de spanning tussen het medium theater en het medium film kan...Maar door de plaats van het filmfragment, net na de meer dan tien jaar oude dansstukken die eraan voorafgaan is het zeer verleidelijk om ook de heropvoering van die dansstukken als herinneringsarbeid

Virtuositeit op minimaal thema: Drumming van Anne... • 10 augustus 1998
Het materiaal voor dit fragment was op zich dan weer afkomstig uit de film 'Tippeke', het inleidende deel van de voorstelling 'Woud' waarin we een geëxciteerde Anne Teresa De Keersmaeker door een bos...Bij elke nieuwe strofe van het rijmpje over het mannetje dat niet naar huis wou, of het moest gedragen worden, herneemt zij een lange, ingewikkelde bewegingszin...dit filmpje is het vooral de dwingende cadans van het rijmpje die het beeld structureert en samenhoudt, ondanks de chaotische beweging

Genieten van verandering • 1 maart 1999
die voorstelling sprak je over het 'aanvaarden van verandering'. Is melancholie of het 'aanvaarden' van verandering iets wat speelt in je werk voor het ogenblik...Maar het kon ook een vraag zijn om te reageren op beelden, filmbeelden, teksten... Al vanaf Toccata, maar zeker in Verklärte Nacht en het meest in Just Before en Drumming is het vocabularium terug...Het valt mij ook op, om nog even terug te komen op het verschil tussen het vocabularium vroeger en nu, dat het sterke vormbewustzijn van je werk vroeger als het ware een noodzaak was om het

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
Wellicht doelt Laurence Louppe op die onvatbaarheid, die ten grondslag ligt aan het werk, als ze in een tekst over Woud spreekt over 'de innerlijke stormachtigheid van het lichaam'. Het behoort...Zo opende Woud, een voorstelling van eind 1996, een nieuwe ontginningsader voor het werk...Op het eerste gezicht een variante op de bravoure van de solist in het klassieke ballet, die zo het voyeurisme van de kijker uitdaagt: gaat het fout of niet

Genadeloze strijd om niets: Rosas en Stan... • 6 maart 1999
Het rijk geschakeerde bewegingsmateriaal dat vanaf Woud opduikt in de stukken van Rosas heeft ook hier zijn sporen nagelaten...Hier is het in stijgende mate Frank Vercruyssen die het toneel gaat beheersen, nu Cynthia Loemij de ene keer Valmont speelt, en de andere keer het jonge maagdje Volanges...Het licht komt nu niet meer van vlak boven het speelvlak, maar zijdelings, en dompelt het gebeuren in een doodse sfeer

Een nieuwe fase voor A.-T. de Keersmaeker • 30 juni 2001
De spanning tussen die kwetsbaarheid en het lef waarmee hier nieuwe vormen uitgeprobeerd worden, is het waarmerk van het vat vol tegenstrijdigheden, het Tippeke uit Woud, dat De Keersmaeker is. De...De voorstelling lijkt daarin op het filmpje Tippeke dat aan de voorstelling Woud voorafging...Small Hands gebeurt hetzelfde, maar het spectrum is groter: niet alleen het meisjesachtige, het stampvoeten en rollebollen, is hier aan de orde

Vragen bij een verjaardag: • 22 september 2001
Alleen, de appreciatie daarvan lijkt niet meer op een definitieve kortsluiting, een onmogelijkheid om het verschil te overbruggen.Toccata en Woud tonen, duidelijker dan Mozart, de aanzetten van wat...Het laatste beeld van de tweede versie van het stuk is zeer betekenisvol: een hel wit licht verbreekt elke scenische illusie, maar de dans blijft doorgaan, als tegen beter weten in. Woud heeft net...Het gebruik van tekst en de samenwerking met haar zus Jolente openen wegen om een stand van zaken op te maken van de veranderingen die in het tweede decennium van het bestaan van Rosas optraden.Just

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Het eigene van De Keersmaekers werk is nu echter dat het hardnekkig weerstaat aan elke poging om het "vast te pinnen" op een essentie...Die voorstelling herijkte zowat het basisvocabularium van het gezelschap, een kleine twintig jaar na Fase, de voorstelling waarin De Keersmaeker de lijnen uitzette voor het vroege werk...Een vaste figuur binnen het oeuvre is dat de dansers als het ware vanaf de zijlijn, maar zichtbaar voor het publiek, toekijken bij wat de anderen doen

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Woud' was in die zin een overgangsvoorstelling: het bewegingsmateriaal dat ik ontwikkelde in het filmpje dat aan de voorstelling voorafgaat, vormde de grondslag van de bewegingen in het stuk...de eerste beweging zit het contrapunt vooral in de ruimtelijke structuur van de dans, in de tweede beweging in kleine cellen binnen het geheel...Er zit een duidelijke boog in, van de abstracte vormelijkheid van het eerste naar de theatraliteit van het laatste deel

Meer kunsten, meer vreugd • 30 april 2003
Meer kunsten, meer vreugd Om de bezoeker van het KunstenFESTIVALdesArts een houvast te geven, werd het programma netjes verdeeld in klassieke genres als 'muziektheater', 'theater', 'dans...Het is wellicht geen toeval dat onder deze categorie twee kunstenaars vallen, de Montréalais Benoît Lachambre en het Franse duo Myriam Gourfink en Kasper T. Toeplitz, die van oorsprong uit de...Het werk van Artigas draait rond drie grote thema's. In een werk als 'The rules of the game' probeert hij vanuit een concrete proefopstelling na te gaan waar het spelen eindigt en de werkelijkheid

Op komst Podiumkunsten • 2 september 2004
de rand van Het Theaterfestival in kunstencentrum Vooruit in Gent wordt nu de kortfilmversie van het stuk getoond...Net als de mythische Elzenkoning die kinderen naar het woud lokt om reidansen uit te voeren, voert de man onschuldige zieltjes met zich mee...Het publiek zit er, met een glas champagne in de hand, bij als betrof het hier een cabaret of een feestje

'De blik als een daad van agressie':... • 16 maart 2005
Boven en onder het scherm zie je de acteurs druk doende met de scènes die in 'real time' op het scherm verschijnen...Manson: 'In het Engels staat het woord 'Flicker' voor het geflakker van een kaars of het flikkeren van een tv-beeld...De ene is 'fictie': een typisch horrorverhaal met een moorddadig wezen dat jongeren achtervolgt in het woud

Op de koord tussen yin en yang:... • 8 november 2006
Het wonder van dit werk is dat het Bartoks inspiratiebron, volksmuziek uit de Balkan, tastbaar maakt...Het stuk werkt ook anders: de dans is een nauwgezette transcriptie in beweging van Beethovens virtuoze vervlechting van twee thema's. Het is een van De Keersmaekers allerbeste werken...Strijd tussen de seksen In 1992 zegt De Keersmaeker over de relatie tussen mannen en vrouwen: "Het is een essentieel thema, maar het heeft ook met essentiële dingen te maken