53 document(en) met "aspecten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Clark schikt een aantal reflecties over aspecten van het dansen naast elkaar binnen een vaag thematisch concept - de vier jaargetijden of PARTS I-IV

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
Zelfs in een heel kleine zaal zal je bepaalde aspecten van de individualiteit van een danser nooit op dezelfde manier kunnen waarnemen...Etcetera: Maar een choreografe als Lucinda Childs bijvoorbeeld onderdrukt die aspecten toch totaal in haar werk

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
gestalte aan de puriteinse aspecten van Goulds karakter

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Die aspecten worden vrij snel door elkaar gehaald...Johan Thielemans: 'De "kick" ligt in drie aspecten van het werk

Fascinerende lichaamsbeelden in solo van Wim Vandekeybus... • 11 februari 1997
De ongeregelde, vervreemdende aspecten van het lichaam worden onderdrukt...Toch kunnen juist die aspecten, bijvoorbeeld in de erotische verbeelding, een grote rol spelen...Alle bevreemdende aspecten van het voorgaande -- het lichaam als doek, als superieure mechaniek, maar ook als plaats van vreemde onderhuidse processen -- komen hier in een verkort perspectief terug

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
dat laatste geval wordt het mogelijk om de aandacht eerder te richten op meer tijdloze of abstracte aspecten van het verhaal, zoals bijvoorbeeld de verwording van de menselijke verhoudingen, nadat

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
Daarbij blijkt ze meer dan ooit een meester in het intuïtief aanvoelen van de inzetbaarheid van zo diverse media als theater, zang en film om verschillende aspecten van een complex thematisch kluwen

De reünie van dans en ballet • 3 juni 1998
Twee andere aspecten zijn van doorslaggevend belang geweest voor de aandacht die zijn werk ook in de danswereld trekt

Minder wordt meer (of te veel): Het... • 15 oktober 1998
Ook deze aspecten verheldert Vandenberg, onder meer met een beknopt historisch overzicht van de totaliteit van het oeuvre van Mies

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
En je kan post factum alleen maar vaststellen dat New Babylon, in zijn ludieke en in zijn unheimische aspecten, verdacht veel lijkt op onze wereld, de radicale wijziging van eigendomsverhoudingen

Annamirl van der Pluijm: de dans als... • 19 april 1999
Merkwaardig genoeg verenigt de choreografe in haar eigen werk net deze twee tegenstrijdige aspecten...essentie kwamen verschillende aspecten van mezelf aan bod in deze twee portretten

Landschap te kijk • 22 april 1999
Als een volleerde tentoonstellingsbouwer belicht Pas vooral die aspecten die relevant zijn voor zijn thema

Hedendaagse schikgodinnen in bejaardentehuis • 13 december 1999
Die keuze is des te vreemder omdat je in de Bottelarij als publiek heel dicht op de scène zit, zodat een heel gedetailleerd acteren, dat de vele aspecten en verzwegen onderstellingen van de tekst

"Vergelijk het met voetbal": Interview met choreograaf... • 8 maart 2000
Het tijdsverloop is immers een van de belangrijkste aspecten van dans

Interview met choreograaf Alexander Baervoets: "Vergelijk het... • 8 maart 2000
Het tijdsverloop is immers een van de belangrijkste aspecten van dans

IJle esthetiek bij Johanne Saunier • 24 maart 2000
Een van de meer intrigerende aspecten van de voorstelling is het decor van Jim Clayburgh: een geheel van panelen opzij en achterin de scène, die door een uitgekiende belichting steeds weer andere

Leporello: oude vormen voor oude landschappen • 27 maart 2000
Met attributen als een sjaal, een pet of een zonnebril belichamen ze dan verschillende aspecten van de held van het verhaal...Een van de merkwaardigste aspecten van de voorstelling is dat de stemmen van de acteurs sterk bewerkt werden, om op bepaalde ogenblikken een uitgesproken galm te verkrijgen, alsof we ons in een lege

"Ivanov" erg verward in Toneelhuis • 6 juni 2000
Slotsom: aan zowel regie als spel van deze voorstelling moet, ondanks interessante aspecten, nog zoveel worden gesleuteld dat het haast onbegrijpelijk was dat men nu in première ging

Terugkeer van dansimprovisatie • 24 oktober 2000
De dansers speelden immers op een subtiele manier op elkaar in. Ze beperkten zich niet tot het demonstreren van hun kunnen, maar exploreerden allerlei aspecten van de situatie

Lichamen in alle maten en gewichten • 26 januari 2001
De voorstelling toont ook andere aspecten van het individuele lichaam