8 document(en) met "als Decleir"


Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
STROMBEEK-BEVER -- Wolfsklem van Jan Decleir op tekst van Pjeero Roobjee is naar Vlaamse normen als een "monsterproduktie" te omschrijven...Wolfsklem is een zeer vrije transpositie van het dierenepos Ysengrimus (dat put uit dezelfde verhaalstof als het méér bekende Van den vos Reynaerde) naar het heden...En dat is jammer voor de gedane inspanningen en voor een akteur als Jan Decleir, toch zeker niet de eerste de beste

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
uitgesleten procédé van de zaal-als-tegenspeler kan dat niet verhelpen...De kombinatie van Claus' taal en een nogal explosief akteur als Decleir is daar wellicht debet aan...Deze zeer klassieke voorstelling maakt uiteraard wel zeer nieuwsgierig naar wat een "avant-garde"-gezelschap als Maatschappij Discordia met Claus zal aanvangen

Blauwe Maandag Compagnie doet Tsjechov eer aan:... • 4 november 1988
Met als complicerende factor dat Tsjechov schreef voor een ander publiek, en zijn stukken een bijtende commentaar moeten geweest zijn op de maatschappelijke bloedarmoede van het negentiende-eeuwse...Chris Lomme als de tot bovenmenselijke proporties opgeblazen steractrice of Jan Decleir als de cynische poseur Trigorin, of Dries Wieme als de werkelijk totaal onbenullige ambtenaar Sorin, tevreden...Af en toe gaat de voorstelling over de schreef: je kunt Tsjechov niet spelen als je niet een soort gezonde afstand bewaart tegenover de tekst, zodat de dubbelzinnigheid of het understatement ervan

Mishima in het BKT • 6 januari 1989
Michel van Dousselaere regisseert het voor het BKT, met Reinhilde Decleir, An De Donder, Goele Derick, Veerle Eyckermans, Nicole Persy en Loes Van Den Heuvel als actrices

Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Madame de Sade werkt zich in een geëxalteerde toestand door haar trouw, die even extreem is als de wandaden van haar echtgenoot...Omdat ze hun tekst altijd "spelen" binnen het acteerspel, lijkt het niet evident, als dat teatraal al mogelijk is, om die redeloosheid rechtstreeks te veruitwendigen...Naar mijn gevoel slaagden vooral Reinhilde Decleir, Nicole Persy en Veerle Eyckermans er het best in de nuances van de tekst recht te doen, en schoven Goele Derick (vooral in haar eindmonoloog) en

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
BRUSSEL -- Yves Bombay regisseert voor de KVS het bevreemdende stuk Blasted van de Engelse auteur Sarah Kane, met Sofie Decleir en Sjarel Branckaerts in de hoofdrollen...Geweld dat eerst in de intimiteit van een verhouding, en dan -- als een fantasmatische uitvergroting -- in een hele stad uitbreekt...Het leger grijpt er als een bende woestelingen de macht

"Ivanov" erg verward in Toneelhuis • 6 juni 2000
Als hij zijn tijd verdrijft bij buurman Lebedjev (Jan Bijvoet) wordt diens dochter Sasja (Ariane Van Vliet) dolverliefd, met alle gevolgen van dien...Deze eindscène is bij Tsjechov erg ongerijmd, tenzij je ze leest als een snelle (eventueel kluchtige) afhandeling van een onmogelijk en onoplosbaar verhaal, niet als een dramatische ontknoping...Slotsom: aan zowel regie als spel van deze voorstelling moet, ondanks interessante aspecten, nog zoveel worden gesleuteld dat het haast onbegrijpelijk was dat men nu in première ging

Theater • 26 februari 2004
De eerste wist pornografie tot kunst te maken, hij en Smith hadden een bizarre broer-zus relatie, terwijl Wagstaff hem zowel van geld als liefde voorzag...Geholpen door de professionele theatermakers Raven Ruell, Reinhilde Decleir en Sofie Decleir, de choreografen Isnelle da Silveira en Arne Siebens en de muzikant Florejan Verschueren, schaven bewoners...Die energieke, ambitieuze en wijze vrouw ontdekt haar lichaam, geniet en bemint, verwerft macht en daalt ten slotte af in de onderwereld om als herboren terug te komen