18 document(en) met "allegorie"


Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
De allegorie is de aanloop voor een voorstelling die de struktuur van een nachtmerrie heeft

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Het stuk heeft veel weg van een allegorie of sprookje

"Badeloch": gelul aan de zelfkant • 27 februari 1989
Het stuk blijft voortdurend heen en weer schuiven tussen de sprookjes-allegorie over de verloedering van Amsterdam en het mikroëffekt van de machteloze kleine man, en tussen een epische beschrijving

Een allegorie van macht en waanzin • 1 juni 1990
Het fundament van deze voorstelling is een ironische allegorie over de uitwisselbaarheid van macht en aanzien (de keizer Joszef Sarvari) tegen gekte en armoede (de nar Denes Debprei). Tussen die twee

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Zeker als het zo zichtbare vlak dan nog dient om de allegorie van klassieke proportionaliteit bij uitstek, de ontwikkeling van de gulden snede, uit te zetten

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Geheel in de geest van de allegorie suggereert Tiepolo dat elk fragment een betekenis heeft, maar door zijn extreme aandacht voor details onderwerpt hij dit principe aan een perverse omkering...Het exces van de allegorie

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
Maar je moet even blind zijn om niet te zien dat de wijze waarop hij dat doet, nauwelijks verschilt van een tot op de draad versleten barokke vorm: de allegorie

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Ze zijn vooral een allegorie van een teleurgestelde onschuld en een verrotte moraal

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
parkeergarage, één is een parodie op een modernistische „siedlung", één is een barokke allegorie van de bouwkunst en één is een advertentie Voor dubbel glas

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Kenmerkend is bovendien dat dit stuk gebruikmaakt van compositorische schema's die niets "moderns" hebben, maar veeleer werken als een allegorie...De vraag is dan natuurlijk waarover deze allegorie gaat, wat ze ons wil vertellen...Het is mij echter niet helemaal duidelijk wat de precieze inzet is van deze allegorie, alle vertrouwde elementen ten spijt

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
De ernst van de symboliek slaat om in de grillige onzinnigheid van de losgeslagen allegorie

De mensen willen hun festival • 24 mei 2003
Maar ook 'Ojos de ciervo rumanos' van Beatriz Catani was een brok ontroering, hoe verwarrend de complexe allegorie van een vrouw die door haar vader tot wasdom gebracht wordt als een treurig

Spanningen van de schoonheid • 29 oktober 2003
Iedere voorstelling kan uiteraard een allegorie zijn van een bepaald idee, bijvoorbeeld schoonheid, maar daarom is dat stuk nog niet abstract

'Neo-avant-garde blijft hardnekkig overleven': Danser en performer... • 11 februari 2004
Allegorie is uiteraard taboe in hedendaags theater

De waarheid van de kitsch • 18 september 2004
Een allegorie van Vrouwe Justitia

Reis door het lichaam • 30 april 2005
Dat is de fundamentele allegorie: het lichaam als theater, als leeg projectiescherm voor de verbeelding...Met die 'illegalen' verschijnt het lichaam als politieke allegorie...Een oude filosofische allegorie over de overeenstemming tussen lichaam en geest toont zich hier, door de letterlijke voorstelling, in al zijn paradoxen

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
Je moet het lezen als een allegorie: zinnebeelden als koningen, keizers, engelen en clowns proberen een gedachte die zich nauwelijks laat uitdrukken toch concreet te maken...een allegorie toont hij ons zijn wereld

Excessief burgerlijke religiositeit • 1 december 2007
Integendeel: Fabres ouders wijken volkomen naar de achtergrond ten voordele van een allegorie over de dood in het algemeen