7 document(en) met "Laban"


William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Forsythe inspireert zich op de danstheorie van Rudolf von Laban over "trace-forms": in principe kan een danser ieder denkbeeldig voorwerp in de ruimte beschrijven met ieder punt of vlak van het

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Wie foto’s bestudeert van von Laban, Wigman of Graham kan nu nog nauwelijks een glimlach onderdrukken omwille van de vaak nauwelijks verholen pathetiek die in de beelden sluipt

Zeg me hoe je 'ik' zegt en... • 16 oktober 2002
Van dan af ging hij naast zijn werk als componist ook dansopleidingen volgen, onder anderen bij de oude meester Massimi Kuni, een ex-leerling van Laban en Wigman

Jonge vrouwelijke beloftes • 29 oktober 2003
Inlichtingen en reservering : 03-286 88 20 of infoaccbe.be . Rudolf Laban heruitgegeven 'Contredanse' is een kleine Franstalige organisatie uit de hoofdstad die ijvert voor de promotie van...Het verzamelt twee belangrijke werken van Rudolf Laban samen met enkele onuitgegeven teksten en tekeningen die de redactie geselecteerde uit het Rudolf Laban Archief...Laban betrok daar het theoretische werk van uiteenlopende kunstenaars en geleerden als Kandinsky, Schonberg, Jung en Dalcroze bij

OP KOMSTPODIUMKUNSTEN • 5 februari 2004
016/320.320 www.artefact.vlaamsbrabant.be Laban La BelloneBrussel De Brusselse dansorganisatie Contredanse gaf een Franse vertaling uit van enkele teksten van de choreograaf en...danspedagoog Rudolf Laban...Chris Jones presenteert het Rudolf Laban Archief en projecteert enkele kortfilms waarin je de meester zelf aan het werk kan zien

Het gesol met de discobol: Choreograaf Marc... • 1 februari 2008
Zonder een danseres als Mary Wigman of een theoreticus als Von Laban deden we nu niet wat we doen

Vader en zoon wringen zich in bochten • 27 februari 2008
Om orde in het lesprogramma te brengen besloot de zoon daarom samen met zijn vader de oefeningen in 'bewegingskwaliteiten' van de beroemde danspedagoog Rudolf von Laban – oefeningen die hij zelf ook