44 document(en) met "Jan Fabres" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De titel "Absolute Kunst" verwijst naar de schilder Jan F. Van Deene die in 1911 in parijs de absolute kunst ging uitvinden, het definitieve beeld...relatie met de toeschouwer aan de hand van werk van Aldo Rossi, Bruce Nauman, Dan Graham, Ludger Gerdes, Thomas Schuttle, Marin Kasimir, Jan Van Oost, Herman Pitz… In "Dubbelportret" een programma van de...deze beeldlawine kon Jan Fabres "Macht der theaterlijke dwaasheden" moielijk ontbreken

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
BRUSSEL -- Jan Fabre is bezig aan een nieuw werk van lange adem, een opera-trilogie The minds of Helena Troubleyn...Enerzijds heeft de voorstelling de obstinate repetitiviteit die ook Fabres vroegere teaterwerk kenmerkte...net zoals Fabres recent grafisch werk

"Das Interview das stirbt" jeugdwerk in gerijpte... • 9 september 1989
BRUSSEL - Jan Fabre is een beeldend kunstenaar-teatermaker, die in de loop van het tiental jaren dat hij zijn werk exposeert/toont een steeds groeiende faam verwierf, maar ook steeds meer controverse...Door de goede kontakten met TaT (die ook Needcompany mee produceren) en de grote interesse in Duitsland voor Fabres werk, kon Fabre uiteindelijk in Frankfort aan de slag

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
BRUSSEL -- "Das Interview das stirbt" van Jan Fabre is een taai werkstuk, omdat de keuze voor een bepaalde teatervorm op een ongelooflijk eigenzinnige manier tot het bittere einde voortgezet wordt...Maar anderzijds is het aannemelijk dat je snel afhaakt, dat je botweg niet "gepakt" wordt door Fabres magische klokwerk

De kommunikatie voorbij?: Jan Fabres "Die Reinkarnation... • 29 september 1989
BRUSSEL -- Het tweede deel van de trilogie die Jan Fabre deze weken prezenteert in het PSK, Die Reinkarnation Gottes, is net als Das Interview das stirbt meer een performance die opvalt door het

"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
Tot Fabres ordoorgrondelijkheden behoren bij voorbeeld de grote spinnen die her en der op de scène liggen...Helaas, Fabres konstruktie vertoont een wel tergende fout...Fabres vorige werkstuk, Sweet Temptations leed trouwens onder dezelfde kwaal

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
maken van een uitgelezen selectie van enerzijds een paar toonaangevende choreografen - Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre - en anderzijds meerdere danskunstenaars waarbij, samen met de artiest, de...Verschaffel: "Dat was het probleem waar Fabres opera mee geworsteld heeft

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
BRUSSEL -- Aan Jan Fabres jongste teatervoorstelling, Wie spreekt mijn gedachte..., een monoloog gespeeld door Marc (Moon) Van Overmeir, zitten twee kanten...Wanneer het publiek zit, wordt deze konijnepijp afgestopt door een man (Jan Fabre zelf). Die zit aan een tafeltje met een kontrolepaneel en een drukknop, om de akteur onder stroom te zetten

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
FRANKFORT -- Geen grotere spanning is denkbaar dan die tussen het zelfbewustzijn dat intendant-koreograaf William Forsythe het Ballett Frankfurt bijbracht en de bijna verpletterende dwang waarin Jan...Het biedt ook een syntese van steeds weer opduikende tema's in Fabres werk...De kleur ook van het verstilde moment net voor de zon op- of ondergaat en waarin in de natuur een plotse stilte valt, het "uur blauw" dat in de wereldorde van Jan Fabre zo'n prominente rol gespeeld

Hoe Fabriaanse landschappen ontstaan • 26 juni 1993
ANTWERPEN -- Antwerpen 93 en deSingel stelden een film van Herman Van Eyken voor over het wordingsproces van Jan Fabres eerste opera...Je voelt ook de roekeloosheid waarmee hij werkt: als anderen het niet meer zien zitten, ziet Fabre nog wel een gat, "als we het hoofd maar koel houden". Het is Fabres voortdurend aanwezige stem die je...Met dit soort bescheiden montage-ingrepen weet Herman Van Eyken het biezondere van Fabres werk intakt over te brengen en toch een inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis ervan

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
BRUSSEL -- Da un' altra faccia del tempo -- aan de andere zijde van de tijd -- heet de nieuwe koreografie van Jan Fabre, en die titel van op een wel heel pertinente manier de ervaring samen die je...Fabres wereld zoals hij ze hier tot leven wekt, is daar de absolute tegenvoeter van

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
Er zijn wel wat parallellen te trekken met Jan Fabres Da un'altra faccia del tempo maar in vergelijking blijft deze voorstelling erg voorzichtig

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
De centrale figuur van de lijmstokman bij voorbeeld vind je ook in het zelfportret van Jan Fabre in het Stedelijk Museum...Fabres houding tegenover het klassieke ballet lijkt heel sterk op deze operatie van ontledigen en transformeren...De sterke bezieling en koncentratie die het waarmerk zijn van Fabres voorstellingen, zeker de laatste twee, lijkt hier te ontbreken, alsof het balletgezelschap niet mee wil in zijn gekte

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
BRUSSEL -- De drie grote koreografieën die Jan Fabre de jongste jaren maakte, The sound of one hand clapping, Da un' altra faccia del tempo en Quando la terra si rimette in movimento hebben een...Enerzijds onderstreept ze de samenhang tussen de drie werken: het zijn drie blikken op hetzelfde, op zich besloten, half-mytische universum van Jan Fabre...Misschien is dat wel een van de geheimen van Fabres magie: door de dwang die hij zijn dansers oplegt om net dat te doen wat hen onbekend is, ontstaat de spanning die de schoonheid van zijn

Allerminst een doodnormale vrouw • 23 september 1995
ANTWERPEN -- De titel van Jan Fabres nieuwe toneelstuk voor Els Deceukelier, Een doodnormale vrouw, zal wel de geschiedenis ingaan als een schoolvoorbeeld van understatement...Het blijft natuurlijk moeilijk om Fabres werk te benaderen met de gangbare normen en interpretatieschema's van kunst...deze doodnormale vrouw als toneelstuk dus biezonder geslaagd, met de formulering van Fabres tekst heb ik het moeilijk

Jan Fabre viert uitzinnig karnaval: "Universal Copyrights... • 27 oktober 1995
BRUSSEL -- Jan Fabres jongste werkstuk, een mengvorm van teater en dans, verwijst in zijn titel, Universal Copyrights 1&9, naar twee nummers van The Beatles op The white album: "Revolution 1" en...De ongein is kompleet als Jan Van Hecke voorspelt dat zijn hoed zal afvallen...Waar herhaling vroeger een belangrijke meerwaarde gaf aan Fabres werk, omdat ze de kwetsbaarheid en de pure lichamelijkheid van de dansers zichtbaar maakte in de opgelegde oefeningen, is dat hier niet

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Toch schuift zijn vertolking van Jan Fabres De keizer van het verlies regelmatig langs de tekst heen...Handicap Zoals Jan Fabre die ziet, betracht de ideale artiest een totale schoonheid en oorspronkelijkheid, los van een oneigenlijke taal en structuur

De temperamenten van Jan Fabre • 29 januari 1997
Danser-choreograaf Mare Vanrunxt (36), die in 1982 Fabres assistent was in Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was maakte de jongste jaren een opgemerkte comeback en had een belangrijke...Van de vele buitengewone beelden uit Fabres werk, is het slotbeeld van Da un'altra faccia del tempo ongetwijfeld een van de meest beklijvende: tonnen scherven wit porselein storten onder verblindend...Wat betekent voor jou Fabres omschrijving van dansers als "krijgers van de schoonheid"? "Jan is zelf geen danser, maar heeft wel een heel sterke intuïtie of iets juist zit of niet

Fascinerende lichaamsbeelden in solo van Wim Vandekeybus... • 11 februari 1997
BRUSSEL -- Lichaampje, lichaampje aan de wand... is het tweede deel van Jan Fabres vierluik van solo's onder de noemer De vier temperamenten...Vandekeybus leverde in de regie van Jan Fabre een verrassend sterke en overtuigende acteursprestatie bij het Kaaitheater

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Als theatermaker komt Jan Fabre opnieuw sterk uit de hoek...Ook Jan Decorte levert als acteur een stevige prestatie...Het is Jan Decorte die hen telkens, door een zoen of een draai om de oren, terugbrengt naar hun eerste staat