11 document(en) met "Abstracter ook"


William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Bij iedere voorstelling van deze choreograaf stelt de toeschouwer tegelijk ook vast dat de stukken van Forsythe een vernieuwde interpretatie geven van het klassieke ballet en op die manier voortbouwen...Van dan af is hij ook artistiek leider van zijn eigen gezelschap, "Ballett Frankfurt". Op dat ogenblik begint zijn denken over dans als een "vorm van denken" en een medium om vorm te construeren en te...Abstracter ook

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Die breekt trouwens ook radicaal met de wijze waarop avant-garde tentoonstellingsbouwers in het Europese interbellum actief naar interactie en confrontatie met de toeschouwer zochten...Dat het wegstrippen van alles wat ook verbonden is aan het theater, van de ideologische connotaties tot de zeer aardse lust in vertier en klatergoud, het vege teken is dat er een even dwingende...Een echt objectieve en ook laatste interpretatie van deze performance is dan ook dat het beeld waarin Dunoyer met het cameraatje op de treinsporen speelt een zinnebeeld is van de manier waarop de

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Als iemand anders er ook iets aan heeft, is het doel bereikt...Theater kent ook een heel andere vorm van waarneming dan beeldende kunst...De titel is trouwens ook toepasbaar op de beeldende kunst

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Als ik het in periodes zou indelen, zie ik er ook veeleer drie...En als ik eraan denk: ook in 'Toccata' danste ik al weer mee...De choreografie van dit eerste deel is, alvast bij de repetities, veel abstracter en bouwt voort op het materiaal uit 'Small Hands'. De scenografie van dit eerste deel vertrekt van een interessant

Abstract met inhoud • 10 april 2002
Ook in die stukken plaats je de dansers in extreme situaties...Je reageert veel spontaner, onwillekeuriger ook op wat zich aandient...Maar dat verschil is niet zichtbaar, en je ervaart het als acteur ook niet als een leugen

Schoppen tegen het bestel • 15 januari 2003
Warm water Gaat Mais pas pour trois over de ziektes van onze beschaving, het stuk stelt ook de vraag naar nieuwe vormen van theatermaken voor een nieuwe generatie aan de orde...Dansers denken veel structureler, abstracter ook...Iris Bouche: Maar er zijn ook weer weinig acteurs die zich in het bewegen op het podium zo ver zouden wagen als Mathijs

Een laatste keer 'April me' • 10 september 2003
De choreografie van dit eerste deel is, alvast bij de repetities, veel abstracter en bouwt verder op het materiaal uit 'Small Hands'. De scenografie van dit eerste deel vertrekt van een interessant...Zo evolueert ook de dans van chaos naar orde die de weg opent voor het tweede deel...Het werkmateriaal ontstaat uit improvisatiesessies waarbij het vertrekpunt voor iedereen gelijk is. Af en toe treedt 'Nadine' ook naar buiten met dit werk

Rechtstreeks uit Venetië • 22 oktober 2003
Deze bestaande tekst, gebaseerd op Barkeys verleden, werd voor dit stuk ingekort tot een compacter en ook abstracter verhaal over een Balinese danseres...Het resultaat is een charmante, vaak ook grappige voorstelling

(Zelf-)portretten op het podium • 3 mei 2004
Je ziet nu eens 'a dumb fuck' of 'a good cop in a bad film'. Het kan ook abstracter: 'Death itself' of 'a strange invisible girl'. Soms bevat het opschrift zelfs de aanzet van een verhaal zoals

'Bewegen als wolken die voorbij trekken': Choreograaf... • 19 mei 2005
Het is ook veel abstracter dan 'Kammer/kammer'. Toeschouwers zullen zelfs niet snel het thema kunnen achterhalen...Maar ook politieke motieven sluipen binnen...Toch betekent dat niet dat de choreograaf nu plots ook beeldend kunstenaar wordt: 'Installaties zijn een voortzetting van choreografie met andere middelen

Twintig creaties op elfde KunstenFESTIVALdesArts • 4 mei 2006
Maar het kan ook gaan over de weerslag die de toestand van de wereld heeft op de psychologie van mensen...Maar ook daar steekt onbehagen de kop op...Ook de stad zelf komt op dit festival weer nadrukkelijk in beeld: Mariano Pensotti verplaatst bijvoorbeeld zijn voorstelling letterlijk naar de straat