Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "vriendschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Ook vriendschap is hier onmachtig, en De jaren van diep en vurig geluk, Wanneer de ziel vrij is en vreemd aan De langzame uitputting door wellust

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Onze samenwerking was in den beginne dus vooral gestoeld op vriendschap, later natuurlijk ook op gemeenschappelijke belangen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De liefde voor elkaar willen of durven zij niet uitspreken, hun vriendschap moeten zij steeds opnieuw bevestigen...Het Trio is een stuk over de ambigue retoriek en de complexe strategieën van twee mensen om in dat tussengebied tussen liefde en vriendschap stand te houden

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Uit vriendschap zette ik me naast hem op de grond

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
De vriendschap heeft daar erg on-der geleden, maar het is ook een rijke ervaring geweest

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
Er ontstaat een vriendschap tussen beide mannen en de ontmoetingen vermenigvuldigen zich

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Tasso zoekt vriendschap met hem, ondanks alles, maar Antonio wijst hem af: Tasso daagt hem uit

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
Het is een stuk veel meer over vriendschap dan over macht...Daar is er geen plaats voor tekens van affectie of vriendschap, ofwel worden ze puur formeel uitgewisseld

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
verbazing, de vriendschap, de droefheid, de verlatenheid, de doodsangst

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Ander belangrijk thema is de vriendschap, tussen Hamlet en Horatio, maar ook tussen Rosencrantz en Guildenstern...Als vriendschap niet meer waard is zo genoemd te worden, verbreekt hij ze finaal...Ook Peter van den Eede toont als Horatio een echte herkenbare vriendschap

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Dat heeft veel te maken met zijn interpretatie van de tekst; die raakt écht de kern van het verhaal: de strijd van Richard Rowan om vriendschap en liefde te...trouw en vrijheid, liefde en vriendschap, jaloezie en vertrouwen, lijden, overspel, perverse en wrede machtsspelletjes, vrijheid in de liefde, enz...De leerling-slaaf Robert koestert ware (?) vriendschap en als journalist ook bewondering voor de meester-schrijver Richard (dat daar m.i

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Want vriendschap is het, die de recensent dient te drijven met alle implicaties vandien: het goed menen en het slecht uitdrukken of vice-versa

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Mambo van de vriendschap tussen de Volkeren van Veruschka & De Rode Muzen; choreografieën van Jan Fabre en van 'éminence grise' Trisha Brown; de eerste langspeelfilm van Franciska Lambrechts; het

Nr. 58, December 1996 • (advertentie)
de voorzanger van belgian asociality brengt kleinkunst nieuw ensemble raamteater - fkUTOt een hilarische avond toneel met als thema's vriendschap en liefde; huun-huur-tu

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Uitgangspunt voor het werkstuk zou de jarenlange (artistieke) vriendschap tussen Ol en De Volder vormen

Nr. 61, Januari 1997 • Roel Verniers • Postkaart uit een instelling
Vriendschap en seks

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Zij verwoordt tijdens het gesprek kort maar krachtig haar visie op gesprekken: 'Je ziet mensen voor of na een voorstelling, of toevallig op café, en soms - als er zoiets als vriendschap ontstaat - ga

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Op zoek naar vaste bodem in de...
Evenzeer kan je de stukken lezen als liefdesverhalen, als mijmeringen over de broosheid en oppervlakkigheid van vriendschap of gewoon als uiterst vernuftige constructies om een theaterzaal te

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Het was een fascinerende trip, waaraan ik een vriend heb overgehouden, en het verhaal van die vriendschap is in de bewerking terug te vinden,' voegt Tom Lanoye eraan toe

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
een welhaast vergeten rust het herontdekken van een vriendschap een aangenaam mens zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK