Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


230 document(en) met "standpunt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
standpunt willen verheffen en bovendien van het publiek verlangen dat het dat langer dan een uur duldt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het standpunt van waaruit het publiek het spektakel ziet, behoort tot de totale boodschap ervan

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Dat is loch wal u van De Standaard vraagt: een eerlijk standpunt, zonder omwegen

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De regisseurs namen een evident en glashelder standpunt t.o.v

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De selectie van die beelden betekende meteen een standpunt, een mentaliteitskeuze, die bepaalde onderzoekingen doorheen het werk mogelijk maakte...Je kan dit niet als standpunt innemen...Jouw standpunt is bijna dat je het niet mag aflezen, dat je het moet ondergaan

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Dat was vanuit filosofisch standpunt misschien niet de volledigste benadering maar vanuit politiek standpunt wel de belangrijkste

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hij wilde een neutrale kunst, "une beauté de l'indifférence" die in geen enkel opzicht het persoonlijk standpunt van de kunstenaar weer- geeft, zoals Cage voor een niet...would like to think that the sounds people do hear in a concert would make them more aware of the sounds they hear in the street, or out in the country, or anyway they may be." Dit standpunt...Cunningham trok de autonomie-gedachte echter nog verder door en verwierp het standpunt van Balachine, de onlangs overleden grootmeester van het klassieke ballet, dat de choreografie in haar opbouw en

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
En pas daarna werd het stuk gelezen en een standpunt ingenomen dat in de enscenering werd ingebouwd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
En inderdaad, er wordt behoorlijk wat gelachen: het NTG beschikt (vooral op zondagmiddagen) over 'un bon public'. Aanvaardt men het standpunt van de regisseurs, dan kan men over een vrij

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Vanuit dit standpunt heeft hij heel wat gewaagd, en zijn regie houdt wel degelijk rekening met de muziek

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Puur vanuit het standpunt van de maker mogen er geen grenzen aan de artistieke vrijheid gesteld worden, maar nu -- ik ging de volgende avond terug -- heb ik zo'n 18 uur aan die voorstelling besteed en

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Ongeacht of Fabre de beste middelen gekozen heeft om een standpunt te concretiseren, dient dus beklemtoond dat hij als maker de volledige vrijheid heeft zijn voorstelling te wijzigen, aan te passen...De discussie over de accuraatheid en de trefkracht van dat ingenomen standpunt hoort thuis in bijvoorbeeld dit blad...Respect aanvankelijk voor zoveel lef; de volgende dag ook instemming met het ingenomen standpunt

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Geruchten, zomer '81
Getoond worden, vanuit het standpunt van Mattias, de recuperatiepogingen van zijn omgeving

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Vanuit een Europees standpunt valt telkens op dat de artistieke daden geen rekening houden met de traditie

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Om de term 'propaganda' van zijn negatieve gevoelswaarde te ontdoen, moet vermeld worden dat alle theater propagandistisch is in de mate dat het informatie selecteert vanuit een ideologisch standpunt

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Bovendien is het politieke standpunt dubieus... Ook in het theater heeft het goedkope amusement toegeslagen..." U hebt het al geraden, zelfs als u deze strip van de Franse karikaturiste

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Recuperatie en consumptie, is dat een pleonasme ?) Een en ander heeft te maken met het standpunt ingenomen tegenover de werkelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Vanuit dat standpunt is Pelléas dan ook bijna perfect...Als men Delvaux zo beluistert, lijkt hij wel uit te gaan van een interessant standpunt

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Wie er niet bij zijn: jeugdtoneel, theatertechnici, free lancers, projectgroepen (om toch maar eens van het vertegenwoordigende standpunt uit te gaan). Niemand van dit gezelschap heeft zich


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK