Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "singuliere" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Historische reconstructie, scenische theatraliteit, en 'lichaamswerkelijkheid' - Leysen's gebaren, zijn singuliere presentie - liepen in Wittgenstein Incorporated elkaar gedurig voor de voeten

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Nodig zijn geschiedenissen van en reflecties op specifieke camerabewegingen, particuliere shots, singuliere montageprocédés

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
De vraag naar 'trouw' ten opzichte van de Shakespeare-tekst moet dus niet gesteld worden: zoiets bestaat niet, niet in het toneel, niet in enige andere vorm van 'singuliere', lichamelijke

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Zij moeten weten welk beeld hun singuliere beweging teweegbrengt

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Ook los van de huidige, alweer tanende conjunctuur van politieke correctheid geldt dat het in laatste instantie binnen het kunstsysteem om de beoordeling van singuliere kunstwerken draait, niet om

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
De kunstkritiek is volgens Jones al te zeer een ontlichamelijkte zienswijze, veeleer dan een inter- subjectieve en steeds ook belichaamde en singuliere omgang met

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Al van bij de aanvang wordt (onvermijdelijk) vergeten wat (noodzakelijk) moet worden herdacht: de onzegbaarheid van het singuliere lijden

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
De singuliere positie die de moderne westerse kunstenaar heeft, los van zijn ‘stam’, wordt de niet-westerse kunstenaar ontkend – misschien wel in een soort van nostalgie van het westen naar de...Wat Sierens hier verwoordt, is de singuliere subjectieve geste eigen aan de moderne kunstenaar...De individuele kunstenaar en zijn werk kan niet langer vanuit zijn etnie, zijn gemeenschap, zijn traditie, zijn religie benaderd worden zonder de singuliere waarde ervan te ontkennen

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Sommige scènes uit Insert Skin, Appetite of de recente Highway-cyclus zijn in mijn herinnering onlosmakelijk verbonden met hun singuliere, oninwisselbare presentie

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
Indien een geïsoleerd werk voortkomt uit een nieuwe, singuliere of nog rijpende esthetiek, biedt het niet genoeg referentiepunten om uit zichzelf betekenis te genereren (zoals de werken uit het

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Ze poneren hun eigen, singuliere wet: een ethiek die ze alleen met hun lichaam kunnen doorgronden

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
al deze gevallen gaat het om een intersubjectieve ethiek: het ik wordt aangedaan door de singuliere andere...Met Derrida en Critchley breidt Van Bastelaere die ethische dimensie uit naar het singuliere andere tout court...Het appel van de singuliere menselijke stem bij Vandervost waarin 'de utopie van de naamloze gemeenschap die zich ten volle uitspreekt' opgeslagen ligt

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Aan de andere kant wordt het abnormale, het singuliere, het waanzinnige, het neurotische of psychotische gebaar, wanneer het gesystematiseerd en gecategoriseerd wordt, tot op zekere hoogte...limieten te duwen). Lyotard pleit daarom voor een 'energetisch' theater: een theater van 'intensiteiten' in plaats van 'intenties'. Tijdens de laatste decennia is het lichaam met zijn singuliere en

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
En dus van de individuele en singuliere ervaring...De singuliere ervaring die dreigt verloren te gaan in het 'systeem' dat ons regeert

Nr. 92, Juni 2004 • waartussen de hedendaagse dans laveert.
Net als de beste beeldende kunst, film of fotografie 'redt' de hedendaagse dans singuliere representaties uit de wereld van de commerciële cultuur via een altijd singuliere resonantie met diezelfde

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
Net als de beste beeldende kunst, film of fotografie 'redt' de hedendaagse dans singuliere representaties uit de wereld van de commerciële cultuur via een altijd singuliere resonantie met diezelfde

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
singuliere positie erkent in het probleem van samenleven en samenwerken

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
zintuiglijke ervaring opheft en het netwerk van verbanden tussen ruimte en tijd, subject en object, het gemeenschappelijke en het singuliere, opnieuw vormgeeft

Nr. 95, Februari 2005 • Een ongehouden wonde, een open belofte
Organen die hen in staat stellen collectieve of singuliere neigingen gewaar te worden, te verwerken, uit te sproeien of organen die helpen om nieuwe, onvermoede mogelijkheden te baren...En zelfs als hij 'autonoom' weigert een standpunt te verkondigen, dan nóg hopen we op 'de politieke betekenis' van het weerklinken van een singuliere, authentieke stem

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Er komt een identiteit tot stand die de destructie van het lijf als singuliere, levende materie tot gevolg heeft


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK