Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


92 document(en) met "programmatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De programmatie heeft dus een rehabilitatie op het oog

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Terzijde dient opgemerkt dat deze risicobereidheid een schaduwzijde wordt wanneer - dikwijls door gebrek aan tijd of geld - aan de programmatie geen prospectie voorafgaat...Overigens is er voor de minister een goed voorbeeld: geen enkel nieuw centrum kan een vernieuwende programmatie voorleggen die concurrentieel is met De Warande in Turnhout...Programmatie wordt dan slechts een - weliswaar zeer belangrijk - facet binnen een theaterwerk dat ook opleiding, theorievorming, eigen produk-ties omvat

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Dit heeft het Kaaitheater heel duidelijk getoond: KingLear, Drie Zusters en Der Menschenfeind - de topper van dit festival - een verantwoorde en overtuigende programmatie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dit heeft het Kaaitheater heel duidelijk getoond: KingLear, Drie Zusters en Der Menschenfeind - de topper van dit festival - een verantwoorde en overtuigende programmatie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Een evenwichtige programmatie, maar absoluut ontoelaatbare omstandigheden voor publiek en artisten

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Daarom stellen we ons nu vele vragen, over de programmatie, hoe spelen we klassiekers, hoe brengen we nieuwe schrijvers aan, hoe onthalen we ons publiek...Bij alle drie is de wil aanwezig tot een coherente werking en programmatie...Onder vorm bijvoorbeeld van een luciede programmatie, waarbij zowel Hamlet van Shakespeare als De Hamletmachine van Heiner Müller op de affiche staan

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Ook deze programmatie kadert helemaal in de nieuwe Franse cultuurpolitiek: het stimuleren van de eigen dramaturgie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele wereld als cultureel ambassadeur van Vlaanderen fungeerde; programmatie: choreografen van eigen bodem en grote namen uit de voorbije en actuele

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Dirk Pauwels (ex-Radeis) staat in voor de programmatie...De test voor het komende seizoen werd er blijkbaar glansrijk doorstaan; de grote overwinning ligt in het feit dat het Nieuwpoorttheater met zijn programmatie heeft aangetoond dat er in Gent wel

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
1986 komt er geen erkenning en subsidiëring meer, "als er niet drastisch ingegrepen wordt in het beleid van het gezelschap ten gunste van het artistieke niveau, de programmatie en/of de financiële situatie...Tegen 15 januari moet de RAT een definitief advies verstrekken, gebaseerd op de prestaties van de gezelschappen in het tweede semester 1984 en op hun beleidsvisie en programmatie voor 1985-1986

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Dit soort programmatie betrek ik dus liever niet bij dit overzicht, enkel die produkties die intrinsiek artistieke kansen inhouden

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een wel doordachte structuur staat er voor in dat de programmatie door niemand beïnvloed wordt

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
programmatie, en mensen in huis te hebben met een visie op theater en een reservoir aan artisticiteit dat verder moet geëxploiteerd worden

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Voor de programmatie werd ik geholpen door Bob van Aalderen van het Kunst- en Cultuurverbond

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Spijtig, want dat bracht het evenwicht in de al fel afgeslankte programmatie uit balans ten voordele van de dansverwante produkties

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Wat die negen jaar ons als perspectief bieden voor het grootste Vlaamse theater in Brussel, lezen we in de "toelichting bij de programmatie '85-'86", die in het mei-juni-nummer van KVS-nieuws

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het MKT kreeg in geen enkel van de overigens veel te laat ingediende begrotingen een grotere financiële waarborg van het Antwerps Stadsbestuur en de voorgelegde programmatie kon artistiek niet...De programmatie 85/86 kondigt zich zwak en problematisch aan (hernemingen) - Het gezelschap was te weinig produktief ondanks een subsidie van 10.750.000,- (weinig rendement) - Er kan...Werkgroep voor Vormingstheater, Zomergem - Heeft een onduidelijke programmatie naar de toekomst

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Met de programmatie '85 is het echter duidelijk dat Klapstuk vooralsnog de belangrijkste manifestatie in zijn genre blijft in Vlaanderen...Die programmatie voor de editie '85 is echter niet probleemloos tot stand gekomen...Available Light - foto Vinetz kunsten aan bod laten komen en startte met de programmatie vooraleer het gebouw voltooid was, om nieuwe mogelijkheden uit te testen en om uit gebeurlijke

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
RAT)? De programmatie is één van die criteria, maar de RAT zelf lijkt in de toepassing ervan niet helemaal berekenbaar: willekeurige samenraapsels onthaalde hij niet goed, maar consequent doordachte risico...Valt uit de programmatie ervan iets op te maken over de intenties van de respectievelijke gezelschappen...Een MMT dat trots een zuiver Vlaamse programmatie aankondigt, houdt het toch maar bij gevestigde waarden

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Overgangsjaar In jullie programmatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine-en-grote-zaalprodukties...werken ook met drie regisseurs die een faire kans moeten krijgen: de programmatie is daar een typisch uitvloeisel van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK