Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "professionalisering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De professionalisering van de acteursbezetting speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Geen enkel aspect van de voorstelling werd aan het toeval overgelaten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Bovendien werden op dat moment ook voor het eerst groepen gesubsidieerd, die de stap naar professionalisering nooit hadden moeten zetten bij gebrek aan voldoende aanwezig talent: van overheidswege had

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dezelfde tijd en hetzelfde aantal mensen als in 1684". Men zou zelfs kunnen stellen dat de arbeidsintensiviteit in het theater, door een doorgedreven professionalisering de laatste tijd nog is toegenomen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
volwaardiger theater, met een opvallende codeverschuiving van "realisme" naar een meer suggestieve, meer theatrale vormgeving - begin van professionalisering: hiermee bedoelen we niet een stijgende

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
En niets is minder waar: de ontwikkelingsgeschiedenis en de daarmee gepaard gaande professionalisering van het kindertheater lopen alleen ver achter in vergelijking met de rest van de theaterrealiteit...De weerslag van deze globale professionalisering van de theaterpraktijk valt af te lezen uit de kwaliteit van de produkties...De professionalisering van het Vlaamse kindertheater is vandaag volop aan de gang; wanneer deze volbracht is, zullen de vooruitgeschoven groepen binnen het kindertheater hun esthetische achterstand

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Professionalisering is een belangrijke verworvenheid, maar wat hebben de opvolgers/dragers ervan nóg aan te bieden

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
een tijd dat professionalisering van het artistieke bedrijf -- één van de stokpaardjes van Etcetera -- aan de orde is, vertrekt men hier van de omgekeerde stelling

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Professionalisering Een eerste verklaring heeft te maken met een historische ontwikkeling, die we het 'gestage professionaliseringsproces' van ons theater kunnen noemen

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
dit ogenblik binnen de geschiedenis van de professionalisering van het Vlaamse theater nog niet of alleszins te weinig aan de orde zijn geweest, nl

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Werkelijke professionalisering van alle aspecten van het theaterwerk staan voorop: acteren, regie, dramaturgie en scenografie lopen uit op nieuwe, eigenzinnige visies op bekend dramawerk

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering...de folder over de Kritiek-dag tijdens het Theaterfestival staat zoiets over: "...helaas niet gepaard met een professionalisering van de theaterkritiek", die later wort gelijkgesteld met 'mondige...Hoelang zal het reflecteren op die de-professionalisering nog mogelijk blijven als 'prof -bezigheid

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
De Weerdt: Vooral in de professionalisering

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Professionalisering Uit de lijst van medewerkers blijkt dat genoemde pro-dukties tot stand zijn gekomen uit een samenwerking van 'specialisten'. In hoeverre deze mensen ook een professionele opleiding

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
vragen naar de identiteit van de theaterkunst, de relatie toneel-literatuur, professionalisering, inbedding in de maatschappelijke context, de invloed van theaterfilosofie op theaterpraktijk

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Professionalisering Kunstproduktie komt in grote mate tot stand in een andere economie...Wettelijke officialisering leidt - en dat is dan een positief punt - ook tot een verdergaande professionalisering...Maar niet iedereen plukt de vruchten van deze voortschrijdende professionalisering

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Tot slot hoop ik dat de raad kan geprofessionaliseerd worden, gekoppeld aan de professionalisering van een onderzoeksinstituut, dat daar dan wel de nodige middelen voor moet krijgen

Nr. 55, April 1996 • En dan volgt nu een korte pauze
Beste lezer, Anderhalf jaar geleden heeft Etcetera, in navolging van de professionalisering in de theatersector, een noodzakelijke stap gezet om de kwaliteit van het tijdschrift te garanderen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
De pogingen van de overheid om een zekere professionalisering van het acteursberoep te stimuleren, werden afgevoerd

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
De professionalisering, profilering en groepsvorming van scheppende en uitvoerende danskunstenaars die zich aan internationale ambachtelijke codes en condities houden en zich tegenover de meerkoppige

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Dat is een tragisch randverschijnsel van een uit de hand gelopen professionalisering


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK