Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "productieproces" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 63, Maart 1998 • Wouter Van Looy • Iets leuks voor de kinderen
Het gebeurt wel eens, maar gelukkig zelden, dat een productie tijdens het productieproces wordt afgevoerd

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Er is een gamma aan kleine materiële dingen die, als ze er niet zijn, een soort nervositeit in het productieproces veroorzaken...Het vraagt een wendbaarheid die niet in rede te vatten is. Elk productieproces is anders

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Hoe verhouden zij zich tot het productieproces

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Meuleman pleit voor het afschaffen van de aparte functie ten voordele van een permanente dramaturgie, waarbij alle betrokkenen in het productieproces hun intellectuele verantwoordelijkheid (moeten

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
het creatieve productieproces van een voorstelling

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Want ook Ballet across Borders leert impliciet dat het artistieke eindproduct onmogelijk valt los te maken van een altijd particulier productieproces en wat dat zoal aan economische, politieke

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Noch op het niveau van het productieproces, noch op het niveau van de presentatie zie ik doorslaggevende redenen om zeer uiteenlopende soorten werk in één huis te produceren

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Dat resulteert in een intertekstueel productieproces dat niet te stoppen is en dat de traditionele notie van ballet zonder schroom achter zich laat

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Ik denk dat het logisch is geweest om deze voorstelling in verschillende fases te maken, niet alleen omwille van het productieproces zelf, maar ook omwille van de dramaturgische logica

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Maar tezelfdertijd voert hij het gevoel aan dat er bij aanvang van het productieproces heel veel werd gepraat over wat hierboven in de aangehaalde teksten staat weergegeven, terwijl iedereen (acteurs

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Jij ontwerpt vaak het hele scènebeeld en bent waarschijnlijk ook nauw betrokken bij het hele productieproces...etcetera: Hoe belangrijk vind je de rest van het productieproces - regie, kostuums,... -bij het bepalen van je lichtontwerp

Nr. 78, Januari 2001 • Arne Lievens • Wat doe je overdag?
Spotvrij Op de eerste medewerkersvergaderingen, aan het begin van het productieproces, kwamen het positivisme en de goodwill rijkelijk uit de hemel vallen

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Het laboratorium van bet alledaagse: BDC/Tom Pliscbke & friends Parallel aan de inschakeling van het laboratorium in het industriële productieproces werden industriële methodes geënt op de...plaats van het romantische kunstenaarsindividu kwam het los-vaste collectief van medewerkers aan een niet langer disciplinair productieproces, waarbij het resultaat openlijk tot een...soort privileges onder toenemende druk van de prestatie- en productiedwang, die het lab tot een functionele en afhankelijke schakel in een productieproces reduceren

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
de Beursschouwburg daarentegen kon men meemaken hoe het artistieke en het theoretische productieproces, waarvan de scheiding toch niet meer houdbaar schijnt, elkaar kunnen versterken en versnellen

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Men kan zien dat de 'good practices' vooral het gehele productieproces in vraag stellen, de posities van producent en consument laten wisselen, en dus ook in zekere zin de idee van een kunstmarkt

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
een juist perspectief geplaatst weerspiegelen ze de aandrijving en de dynamiek van het productieproces

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Onder- tussen werd ik tijdens het productieproces als artistiek medewerker aan de kant geschoven

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De Vlaamse Gemeenschap heeft zich in het verleden vooral bekommerd om het productieproces en gaf de spreidingsverantwoordelijkheid bijna uitsluitend in handen van de lokale overheden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK