Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "politicus" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De geslepen politicus herleid tot de proporties van het menselijk falen, grijpt het publiek aan

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Jan Decleir stelt terecht de vraag: "Wie is er obsceen, de politicus die kernwapens laat installeren, of de verteller van deze fabels

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Als elke goede politicus slaagt hij erin hardnekkig zijn eigen opvattingen en vaagheden vast te houden en de kronkels van de Etcetera-hersenen niet te volgen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de visie van een oorlogsmisdadiger op een oorlog die hij lang overleefd heeft; Adieu sans rancune (Paljas), een scheidend politicus en zijn houding tegenover corruptie ; Damiaan (Teater 19), het leven

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Ook iemand die over kwaliteit praat, welke politicus niet tegenwoordig, maar die al doende duidelijk maakt dat hem daarbij volstrekt niets anders te binnen schiet dan mooie ronde getallen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
diens rol overneemt, en een politicus die verbouwereerd zijn eigen (fascistisch) discours aanhoort uit de mond van Stephan

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
vaak sterker dan die van menig politicus die hij bekritiseerde...Alleen de uiterst rechtse politicus Jean-Marie Le Pen verklaarde: "Je n'ai pas ressenti d'émotion particulière

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
de mate dat de politicus de beleidsvoering kan onttrekken aan het oog van de burger, kan hij inderdaad de kunstenaar de wet dicteren

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Nixon in China: dat is de bekering van een communistenvreter; dat is de erkenning door een politicus dat praten altijd een menselijker strategie is dan het gebruik van wapens, kanonnen en vliegtuigen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Pas dan wordt een adviesraad het broodnodige scharnier in de problematische verhouding tussen kunstenaar en politicus

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Jack Ralite (communistisch politicus) vond co-produkties teveel patchwork en weigerde te kiezen tussen autoritair etatisme en Daniël Benoin Tout sur le bruit (Le

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Reeds verklaart de schrijver Ivan Klima dat Havel het theater heeft misbruikt om aan politiek te doen, dat hij meer politicus dan kunstenaar is. Echter, verklaarde Brecht niet dat men soms de pen moet

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Met een efficiëntie die cynisme aan eentonigheid koppelt, stelt De Grauwe vast : "Er is echter geen reden om aan te nemen dat de politicus meer dan de man in de straat gedreven wordt door het algemene

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De politicus houdt zich met het verschijnsel kuituur onledig als het, in de echte zin van het woord, een podiumaffaire wordt

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
de machtsmens, de politicus...Maar bij Wolf verwijst dit conflict naar de toenmalige DDR-samenleving, misschien naar een tegenstelling zoals tussen Bertolt Brecht en dichter-politicus Johannes Becher

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Niet de politicus, de syndicalist of de lobbyist

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Wat heeft de politicus die ver van Brussel wordt verkozen, tenslotte te winnen bij schoonheid die herinnert aan verre, verstarde unitaire tijden...politicus die de kunst niet kan gebruiken om de kloof met de burger te dichten; ze stoort de aan actualiteit en vluchtigheid verslaafde media, want kunst gokt op duurzaamheid, le dur désir de durer

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Ik zou als politicus nooit zo autoritair durven optreden, dat druist in tegen mij n democratisch gevoel...Doorgaans houdt een politicus zijn waarheid achter de kiezen en achter elke zin moet je raden wat hij in feite wil zeggen

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Indien de recensent ambitie had in de sociale betekenis van rijkdom, macht of publieke waardering, dan was hij handelaar, politicus of barman geworden

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
De zelfgenoegzame wereldvreemdheid van de Theatermaker en het doortrapte cynisme van de Politicus joegen hem menig keer op stang


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK