Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "politici" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
het verleden bleek dikwijls dat de directeur een te zwakke bumper vormde tussen de door politici en aanverwanten bevolkte raad van beheer en het gezelschap...Allerlei projecten komen regelmatig ter sprake maar dat is niet meer dan lippendienst van de politici, zegt een ambtenaar

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Overigens weinig politici ontmoet, en al even weinig Vlaamse theatermensen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Overigens weinig politici ontmoet, en al even weinig Vlaamse theatermensen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Buiten enkele schaars verlichte geesten zitten er bij de politici en hun medewerkers geen mensen die kunnen of willen nadenken over theater

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Nu de politieverordening op muziek maken op straat wat is versoepeld, lopen de politici te hoop erop te wijzen hoe prachtig het cultureel klimaat daar wel is, wijzend op de met toeters en bellen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Kurt Jooss beeldt in dit ballet de mens uit als speelbal van politici zonder scrupules, van oorlog, wreedheid, uitbuiting, misleiding en dood

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
politici die ook een culturele background en belangstelling hadden, blijken reeds lang tot het verleden te behoren

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het failliet van de politici "Heel belangrijk lijkt me dat we nu nadenken over modellen voor de toekomst, opdat, wanneer er iets uitbreekt en er grote wanorde heerst, niet alleen de rechtsen...De politici hebben sinds de tweede wereldoorlog veertig jaar de tijd gehad om Europa een gezicht te geven, ze zijn er niet in geslaagd

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Thatcher heeft wel een oplossing in petto om de lastige linkse politici van dit orgaan onschadelijk te maken: het GLC gewoon afschaffen

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het decreet was de neerslag van jarenlange bemoeienissen van politici, vakbonden en toneelkunstenaars...De politici hadden Eet gevoel een goede oplossing gevonden te hebben voor een tamelijk complexe en delicate problematiek...voordat het tot ademen komt, is de mediocriteit van een groot aantal van onze artiesten, die de middelmatigheid van een groot aantal politici niet overtreft

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
beslissingsmacht over de inhoud van al deze cultuurvormen wordt weggenomen van de 'gebruiker' en in handen wordt gelegd van een kleine kring van ambtenaren, politici en 'cultuurproducenten' die goede relaties hebben...Wanneer de politici radeloos zullen worden over de enorme, overstelpende hoeveelheid aan modellen, dan pas is het cultuurbeleid wellicht op goeie weg

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
de middelmatigheid van een groot aantal politici niet overtreft"? Als er twee kunstenaars zijn in Vlaanderen die boven vele anderen uittorenen, dan toch wel die twee zeker

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Verder komen ook de verre vrienden, die gevaarlijker blijken dan nabije vijanden, aan bod: Franse ambassadeurs, Amerikaanse politici en militairen (onder wie een totaal cynische Henry Kissinger en

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
oprechte politici

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Politici gaan natuurlijk niet zómaar subsidies geven...Als men subsidies wil van politici, onderwerpt men zich onvermijdelijk aan de politiek...Men moet proberen theater te maken waar de mensen op afkomen, zodat men zijn geld krijgt van de theaterbezoekers en niet van de politici

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
De show van de groep toonde geschminkte acteurs, grote poppen of karikaturen van politici, populaire muziek (o.a

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat het publiek zo'n centrale plaats in het boek toegemeten krijgt, past bij het imago van het MMT ("toneel van, voor en over het volk") maar zowel opgevrijd te worden door de politici aan het begin

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Zoals Ariane Mnouchkine in het hierna afgedrukte interview zegt, wou ze bewust de hele geschiedenis met alle belangrijke politici aan bod laten komen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Onze politici houden dood teater in leven, en maken het levend teater dood

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Daarenboven heeft hij voldoende prestige en onafhankelijkheid om bij politici en vakbonden iets in de wacht te slepen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK