Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "polis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het Parthenon is gebouwd op het moment dat de Griekse polis op zijn hoogtepunt was, er was geen opgang meer mogelijk

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ze komen uit Seattle, Atlanta, Philadel-phia, Chicago, Boston, Richmond, Austin, Cincinnati, Washington, Miami, New Orleans, San Francis-co, Boulder, Los Angeles, Minnea-polis, New York, San Diego, Co

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Wat is hun plaats in de polis anno 1992...Kortom, dat kunst te maken heeft met de polis, van welke aard ook...Daar die artiesten echter zelf deel uitmaken van de polis, en ze daarom voortdurend zullen gedwongen worden, keuzes te maken (Mephisto als een van de voorbeelden), kunnen ze zich ook niet aan hun

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
die permanente spanning tussen de individuele expressie en de rol die de kunstenaar geacht wordt te vervullen in de 'polis', tegenover publiek en subsidiërende overheid, heeft het theater zich altijd

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Abicht), lijkt me net iets te makkelijk, gevaarlijk zelfs: binnen een polis kunnen er zo eilandjes, getto's ontstaan die op zich niets meer met hun omgeving te maken hebben

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • redactioneel: Het mogelijke
De vraag naar de werking van de politiek, het samenleven in de polis, is de vraag die zich op dit ogenblik, in het magische jaar van de Europese eenwording, pijnlijk stelt

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Philoktetes is kortom een liminaal iemand, een 'grenswezen': uitgesloten van het lidmaatschap van de Griekse polis en tegelijk een voor de strijd tegen Troje cruciale figuur, dood en tevens levend...Een ethische houding die naam waardig, zo suggereert Gide, kan uitsluitend los van elke gemeenschap of polis worden ontwikkeld (overigens een bepaald onGriekse gedachte). Juist de...Wie Griekenland en de polis liefheeft, zo onderwijst Odysseus, moet ook de leugens om bestwil koesteren

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Een twijfel dank zij dewelke wij er misschien in zullen slagen om de wereld en de sterren, de kosmos en de polis, de filosofie en de kunst, de theorie en de praktijk opnieuw samen te brengen

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Müllers visie benadert Wolokolamsker Chaussee I-V nog het meest de antieke koorzang, waar eveneens een veelvoud aan stemmen de ontreddering en de gewetensnood van de polis weerspiegelt

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
juni 1999, p. 5. 12 POLIS, H., en TILKIN, K.: Gezocht: Illegaal theater

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De Griekse polis zag grote rouw als een exces dat geweerd moest worden, zowel van de officiële begraafplaats als van de politieke agora

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Met Metro>Polis wou ik het debat over kunst in de openbare ruimte een andere input geven...Ik vond Metro>Polis een geslaagd project omwille van de hoge mate van infiltratie van de meeste kunstwerken in de metrocontext...Sven Augustijnen, Kobe Mathijs, Jan Kempenaers, Dirk Braeckman) werden speciaal voor Metro>Polis gemaakt en daarvan waren er vijf zeer scherp en precies, wat ik een hoog percentage vind wanneer je

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De vrouw is de bewaakster van de 'oikos'. De man moet, wil hij zich tot volwaardig burger ontplooien, op een bepaald ogenblik de 'oikos' verlaten en in de 'polis' binnentreden...Creon straft Polyneikes aan gene zijde van de dood om een voorbeeld te stellen in naam van het algemene belang van de polis...De mix van huwelijks-en begrafenisrituelen veroorzaakt bij de toeschouwers ervaringen van instabiliteit waardoor ze gedwongen worden bepaalde sociale normen en zekerheden van de polis in vraag te

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Er is enkel een cultuur van de polis, de metropolis

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Dat dit zelfonderzoek en deze zelfkritiek een onderdeel uitmaakten van de praktijk van de polis is fascinerend én akelig, meent Tindemans

Nr. 88, September 2003 • Thomas Crombez, Wouter Hillaert • Theater van de verwondering: Tracedia Endoconidia Societas...
Elke tragedie is de expositie van het kadaver van de held voor de polis


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK