Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "periferie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Arm maar proper In de periferie van bekende waarden en gesubsidieerd theater steken de jongste twee jaar regelmatig nieuwe initiatieven de kop op

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Constante voor dit soort historisch onderzoek: de centra in verhouding plaatsen tegenover de periferie, de vernieuwende tendenzen tegenover wat zich in de documenten als traditie aandient, de

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Ook al liggen ze aan de periferie van dit project over theaterfotografie, toch zijn het belangrijke informatiebronnen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Brussel is in enkele maanden naar de periferie van Europa verwezen

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
hanteerden in het begin een politiek waarbij we dachten dat we de periferie moesten bestoken met al datgene wat de grootstad ook deed...De periferie is een plaats waar hij op adem kan komen...Over leven en werken in de periferie, Joost Fonteyne: "Het is een ontzettende uitdaging om in een gat als Kortrijk iets te realiseren

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Wij worden uitgesloten tesamen met de andere kunstenaars van de drie kwart van de wereld die met dezelfde arrogantie worden omschreven als de periferie...Iemand die al die oppressieve, valse mythen van centrum en periferie doorzien heeft - want dat is wat Catherine de Zegher en Paul Vandenbroek bewezen met de tentoonstelling Amerika - bruid van de zon

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Het (Nederlandstalige) publiek werd betrokken vanuit de periferie en vanuit de andere grote steden

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
En dan is er nog het voorbeeld van het TJP in Straatsburg, waar een belangrijk centraal jeugdtheaterplateau in de eerste plaats een motor is voor de werkingen in de periferie van die stad

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Men keert zich in avantgarde kringen, in de periferie van het theatersysteem, af van het illusionistisch theater, en gebruikt daarvoor elementen uit het volkstheater (vooral dan uit de Commedia dell...Artistieke marge en folklore Dit alles speelde zich in de periferie van het theater af op een moment dat het theater autonoom wilde zijn en bevrijd van realistische of psychologische dwang

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Het Portugees vormt wereldwijd geen klein taalgebied, maar binnen Europa blijft het een klein broertje, wat geïsoleerd aan de periferie en afgesloten van het internationaal podiumgebeuren

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
De periferie wordt er naar binnen gebracht en het centrum naar buiten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
theaterliefhebber 'thuis' houden, wanneer tenslotte binnen afzienbare tijd misschien niemand nog de noodzaak zal zien om dat centrum 's avonds aan te doen omdat winkelen en uitgaan zich in de periferie genesteld hebben

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
aan het delirium dat de werkelijkheid is. Het is geweten dat de hoogste snelheid in het midden ontstaat, niet in de periferie: aan een razend tempo halen de personages iedere zekerheid onderuit

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Alle moderne danskunstenaars gingen uit van de subject-gedachte en maakten meestal een onderscheid tussen het centrum van de danser en de periferie

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Noodgedwongen of niet, de Beurs blijft zich opstellen in de periferie

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
tussen centrum en periferie...Daar waar in de jaren '70-'8o de jongeren een bewuste breuk maakten met het centrum, is vandaag de verbinding tussen periferie en centrum, die eerst een kloof, was opnieuw in een doorstroming

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
periferie boven het centrum

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Hij is altijd verbonden met de mechanismen van culturele dominantie, erkenning en uitsluiting, en met de wetmatigheden die de verhouding tussen centrum en periferie in het artistieke veld bepalen

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
kunstencentra geïnstitutionaliseerd waren, deel uitmaakten van het overheidsbestel in de podiumkunsten: de marge was centrum geworden, de periferie had gewonnen

Nr. 74, December 2000 • Hugo Haeghens • Programmeren in de periferie
Maar keren we terug naar Risquons-tout, dat gehucht in de periferie, op de grens tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk...Risquons-tout, laat ons alles riskeren, alles op alles zetten, ons zonder remmen in de vooruitgang smijten, koste wat het kost vernieuwen... In de periferie, op een afstand van het centrum...er blijft vaak meer tijd en ruimte in de periferie om met kunstenaars een traject van langere adem uit te tekenen, om een biotoop, een landschap, een warme plek te creëren waar hun - vaak fragiele


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK