Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "performatieve" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Elke performer krijgt de ruimte om zijn eigen medium en performatieve houding te exploreren, en geeft zo de dramaturgie van het stuk zijn vorm...duidelijk dat we deze term hanteren op een performatieve manier, middels de 'alsof'-werkelijkheid van de speecli-act, en de institutionalisering en het geloof dat hierdoor tot stand wordt gebracht

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Terwijl het ook andere, performatieve strategieën gebruikt, niet om het einde van dans aan te kondigen, maar om het dansveld te verbreden met procedures en topics zoals speech-act, spel, simulatie

Nr. 95, Februari 2005 • 7
Uiteraard is dat een nogal contingente operatie, waarin inzichten en voorkeuren van curatoren, financiële en logistieke mogelijkheden bijeengehouden worden door een discursieve of performatieve...Deze performatieve operatie werd weliswaar steeds opnieuw ondersteund door zowel kritiek als publiek

Nr. 95, Februari 2005 • Etcetera vroeg om een performatieve tekst van...
Etcetera vroeg om een performatieve tekst van een politiek schrijver, en kreeg een theatertekst als pamflet

Nr. 95, Februari 2005 • Dieter Lesage • Ze was en zis, zellefs, gintegreert
Etcetera vroeg om een performatieve tekst van een politiek schrijver, en kreeg een theatertekst als pamflet

Nr. 95, Februari 2005 • (inhoud)
Elke Van Campenhout over de begrenzing van de artistieke politieke geste Ze was en zis, zellefs, gintegreert Etcetera vroeg om een performatieve tekst van een politiek schrijver, en

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
Wanneer Paxton danst in de eenzaamheid van de natuur, plooit dit produceren zonder een product terug op een vorm van existentiële, eerder dan performatieve actie

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Een constante in het werk dat ik tot dusver heb gemaakt is het performatieve van het onmenselijke...Dans in Kortrijk stond bijvoorbeeld een installatie met een 'performatieve' koffiemachine

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Wat is er nieuw aan'nieuwe media'?
De vragen die uit deze praktijk geformuleerd worden, zetten het denken over het theatrale of het performatieve opnieuw onder druk

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
dit met volgend statement: ‘Dit is een kunstwerk, wanneer ik zeg dat het er een is.’ Het performatieve ‘dit is choreografie, dit is / dit zou dans kunnen zijn’ wordt in sommige recente danspraktijken

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
om een bijzonder performatieve beleidscategorie, niet om een beschrijvende uitdrukking). Dat er tot nu toe op het niveau van de Vlaamse overheid geen sprake is van zoiets als een specifiek

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
analytische functie van observatie en participatie naar de performatieve functie, 'we kunnen het erover eens zijn dat betekenis niet van ergens anders "opgegraven" wordt, maar "plaatsvindt" in het nu...altijd in de ruimte geplaatst en dit is ook een van de voornaamste politieke stimulansen van de performatieve functie: de manier waarop het gemeenschappelijke blootgelegd wordt en hoe het een plaats inneemt

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Centraal in de hedendaagse economie staat dus niet enkel meer de productie en verkoop van goederen, maar het creëren van een 'performatieve' wereld (zie ook de tekst van Maurizio Lazzarato elders

Nr. 103, September 2006 • Peter Stamer • Teleac-cursus Superamas
Door naar het zwarte gat in hun culturele werk te kijken, zou je de stukken van Superamas als performatieve strategieën kunnen opvatten, zoals in de performance Casino

Nr. 105, Februari 2007 • Elke Van Campenhout • Edito
deze Etcetera staat de ‘performatieve ruimte’ centraal: architectuur die je in beweging brengt

Nr. 105, Februari 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Maar ook naar het performatieve element in de hedendaagse architectuur in het algemeen...Tor Lindstrand legt uit dat architectuur haar performatieve potentieel pas ten volle kan ontplooien, als het geen voldongen feit meer is. 37 Mist spuiten Een gebouw dat in een oogwenk in het

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Geconfronteerd met een andere cultuur bijvoorbeeld, moet ik mij volgens Habermas in de performatieve instelling van de betrokkenen kunnen verplaatsen en wel op een zodanige manier dat ik vanuit die

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
een virtuele wereld van beweging zonder lichaam, waar belichaamde versplintering niet alleen vervat is in het postmoderne, performatieve (dans)lichaam maar ook uitdijt naar werkvormen en structuren

Nr. 106, April 2007 • Elke Van Campenhout • Tussen transgressie & banaliteit: de valkuilen van...
haar werk ontwikkelt ze performatieve concepten die onze perceptie en logica in vraag stellen...Dat worden dan performatieve ruimtes...Er is een dissociatie tussen het geweld zoals dat zich in de samenleving aandient, en het geweld dat gechoreografeerd wordt in de performatieve ruimte

Nr. 107, Juni 2007 • Rudi Laermans • Het kunstwerk als performatief netwerk
Dit anonieme krachtenveld wordt als een atmosfeer beleefd, terwijl het om een tegelijk abstracte en sensorisch performatieve affectenmachine gaat...monkelende glimlachjes of hun grimassen van gespeelde onaangedaanheid...: het wordt allemaal onderdeel van het performatieve netwerk, dat iedere aanwezige op een niet-dwingende manier inrolt, insluit...De aanwezigen blijven een publiek, en tegelijk worden ze op een niet-lineaire manier ingeschreven in het performatieve netwerk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK