Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


118 document(en) met "organisatoren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dat poppentheater lijdt onder gebrek aan belangstelling is dus geen vooroordeel van publiek, organisatoren of media, maar een gevolg van onvoldragen en artistiek weinig bevredigend werk van de

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je kinderdromen realiseren, is een luxe die niet iedereen gegeven is, maar het is ongehoord hoe sommige beleidsmensen en organisatoren blind zijn voor kwaliteit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het is een kleurrijk, gevoelig en goed geschreven verhaal over zijn ontmoetingen met kunste-naars, organisatoren en voorstellingen ; maar wat telkens weer op de voorgrond treedt is de beschrijving van...Klaas Tindemans in "Suzy Bernstein, zin en onzin van psychoterapie", De Standaard, 23.2.83). De organisatoren van het vijfde internationaal poppenfestival te Neerpelt: "Vlaanderen heeft sinds

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Wat heeft Merce Van 6 tot 22 oktober heeft in Cunninghams Leuven een eerste internationaal dans-dansstijl gemeen festival plaats onder de titel 'Klapstuk met John Cage, 83'. De organisatoren, 't Stuc

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
De organisatoren ontweken elke vraag en wasten hun handen in onschuld...De houding van de organisatoren was enigszins dubbelzinnig: enerzijds vonden ze het lastig, want ze voelden zich verantwoordelijk t.o.v...Ik wil geen principiële uitspraken doen over de vrijheid van de kunstenaar maar ik vind het wel terecht dat de organisatoren de actie van de artiesten niet onderbroken hebben

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Ruim 40 mensen eisten schriftelijk hun geld terug van de organisatoren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
De organisatoren hebben het festival opgezet langs drie ontwikkelingslijnen, nl

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De organisatoren kiezen bij voorkeur uit elke provincie minstens één deelnemer...De renaissancekunstenaar onderhield zijn relaties met hoge clerus en adel, de artiest van vandaag is aangewezen op producers, collectionneurs, organisatoren, critici, subsidiënten... een

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ik ben er zeker van dat dit nooit een bewuste politiek is van deze Brusselse organisatoren, maar veel eerder iets dat zo historisch gegroeid is. Niettemin een situatie die niet helemaal gezond...Want als je nog steeds van organisatoren te horen krijgt: 'heeft Van Gansbeke al iets over je gezegd

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Waar de organisatoren van het V.T.C

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ik heb me trouwens altijd meer verwant gevoeld met artiesten dan met organisatoren, dat lijkt misschien eigenaardig

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het gesprek óver het theater, in een ontspannen zuiderse sfeer, staat de organisatoren duidelijk voor ogen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Hamletmachine werd reeds eerder door Globe gecreëerd... Dat was voor niemand een probleem; ook niet voor organisatoren of publiek...Eigenlijk volstaat het voor de organisatoren te weten dat ze iets in hun zaal zullen krijgen

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Aan de hand van de briefwisseling die er werd gevoerd tussen het VVT en de diverse organisatoren blijkt meer dan eens overduidelijk dat de algemene consensus tussen theaterproducenten en -consumenten

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
januari kwamen de organisatoren van het Spring Dance Festival in Utrecht met het verzoek "iets" te maken rond de "verpakking van het lichaam, een thema dat de rode draad zal worden voor het festival

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Beursschouwburg, waar een intelligente programmatie nu al sinds '80 als katalysator werkt voor zowel producenten als organisatoren uit het kindertheaterwereldje

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
de inleiding van het programmaboek van de eerste editie van De Beweeging (mei 1984) schreven de organisatoren: "De Beweeging is uit niets meer of minder ontstaan dan uit wrevel". Wrevel omdat zij een...steeds groeiende belangstelling waarnamen voor alles wat enigzins bewegingstheater was en tegelijk vaststelden dat de aandacht van publiek, overheid én organisatoren zich toespitste op "buitenland" en grote...Alain Platei kon met zijn verrassend debuut Stabat Mater nog wel terecht in 't Stuc; enige andere respons van organisatoren bleef echter uit

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik besloot in mijn festivalimpressie over Avignon '85 mijn hoofdstukje Kantor met het gooien van de handschoen naar organisatoren bij ons: "Wie haalt de meest authentieke theatermaker nog eens naar...Dat wordt door de auteur (en de organisatoren van het colloquium) niet ontkend, integendeel

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Organisatoren vinden er een betaalbaar theateraanbod uit het buitenland

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
ter beschikking stelt en daardoor de vicieuze cirkel van "minder geld, dus minder kwaliteit, dus minder waardering" bestendigt; - bij de derderangsbelangstelling van vele organisatoren die aan de...een aantal organisatoren een grotere interesse voelbaar...indien alle organisatoren in hun werk dezelfde kwalitatieve normen gaan hanteren als voor het volwassenentheater; - indien de overheid de specifieke problemen-en er zijn er meer dan wij hier hebben


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK