Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


243 document(en) met "omtrent" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Misschien wordt dat wel wat, en als de tekst klaar is, wie weet ... Achteraf vertelt Gerard Mortier ons dat er ook gesprekken zijn gevoerd omtrent Verdis Fallstaff Iets wat me zeer verheugt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Indien men erin slaagt om, over de steeds opduikende formele discussies heen, een inhoudelijk en principieel debat aan te gaan omtrent de huidige cultuurpolitiek en haar alternatieven, dan hebben deze

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik moet daar niet blijven naar zoeken, maar ik geef toe dat mijn hoop omtrent Nicaragua groot was

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
kosten zo men wil, een debat wordt uitgevochten omtrent de dilemma's van een theatrale strategie die haar eigen fundament bestrijdt, omdat zij het theater als theater doorschouwd heeft en daar niet meer

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De kerngroep van de Nieuwe Scène formuleert daar haar intenties omtrent Moeder Courage

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Voorlopig beperkt het debat omtrent het toneel zich hoofdzakelijk tot de kreet 'meer of minder geld'. De economen en ministers van financies beslissen: 'minder geld' Het verenigde toneelleven roept

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Reaklies en meningen over uw duiding omtrent de individuele gezelschappen laten we aan anderen over, maar we waren wél zwaar ontgoocheld over uw bijdrage omtrent 'GENOT V.Z.W

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De Vlaamse executieve besloot toen een warrige en schemerige discussie binnen en buiten decreet de Raad omtrent het geld van de Vlaamse overheid voor de toneelkunst

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het doorbreken van de ruimte De contacten die Cunningham had in het New Yorkse milieu van plastische kunstenaars, zetten hem ertoe aan de traditionele ideeën omtrent het gebruik van de ruimte

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Die leraren verwoordden hun onwetendheid omtrent het hedendaags toneel en hun behoefte aan scholing

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De carrière van Gilles is erg interessant, want ze kan gedachten suggereren omtrent Goed en Kwaad, over de relativiteit van de rechtspraak, over de kronkelige logica van de Kerk

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Er worden felle betichtingen gemaakt omtrent de voorstelling, de acteurs en mezelf

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
een veel dieper ingaan op de (tekst)materie en een groter bewustzijn omtrent de rol

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Contrabas (Raam-theater), het gevecht van een muzikant met zijn instrument of de indringende invloed van een professioneel op een privé-leven; Honger (De Witte Kraai) omtrent de integriteit van een kunstenaar en...Na het wegvallen van de verwachtingen omtrent 'de grote revolutie' stortte het politieke theater zich op de kleinere bovenbouwrevoluties: een verschuiving van de buitenwereld naar de binnenwereld

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
anekdotische benadering van thema's of problemen, haast automatisch terechtkomt in de herontdekking van een klassiek repertoire, waarvan de zogenaamd eeuwige waarden en vragen omtrent de mens, met een vernieuw(en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Het licht legt in iedere seconde een afstand van ruim 41.000 mijlen af of omtrent 55.000 uren gaans...ïk heb goede berichten omtrent u. Kent u mijn voorwaarden ? Verne Nee, mijnheer

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Wegens tijdgebrek konden ten slotte slechts drie voorstellingen (telkens bijgewoond door een heel beperkt aantal toeschouwers) worden gerealiseerd onder de werktitel: Een te at ervoor stelling omtrent

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Maar precies in die waardering is de logica ver te zoeken, en 'redelijkerwijs' niet te achterhalen, zeker niet als blijkt dat de RAT-leden omtrent die criteria een strikt stilzwijgen hebben...Daarom niet meteen 'goed' theater, maar wel interessante risico's, welke twijfels je ook hebt omtrent het resultaat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bij het bekijken van een voorstelling als De Grote Fabriek blijkt dat de ideologische krachten van een fenomeen als het MMT veel verder reiken dan summiere vaststellingen omtrent consumptie en...zij op publiek en lezer over als een 'trut', als het zwakke, toegeeflijke element dat de bewustwording van de koning omtrent zijn eigen sterven wil uitstellen en ontkennen, maar onvermijdelijk de duimen...Ik vind het schandalig dat uw magazine de theatermaker Jan Fabre op zo'n manier in het daglicht stelt met een artikel dat bol staat van oppervlakkigheid en van domme vergelijkingen omtrent Jan Fabre


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK